onsdag 29 januari 2014

Centerpartiets Kommunkrets

Möte i går kväll i Wattrangsborg, inbjudna var Kent Dornelius och Dick Olausson från 
Gåsinge Räddningsvärn som gav oss råd och tips … i Hjärt- lungräddning. Vi visades handgripligt och de poängterade den stora betydelsen av ett omedelbart igångsättande av bröstkompression.

Kommunpolitisk diskussion, många ärenden rullar, rullar och rullar …

Och Supervalåret har dragit igång! Yes!

tisdag 28 januari 2014

På minuten ...

… är inte bara ett radioprogram, utan också att ansöka i Gnesta kommun:

”Ansökan kan ske tidigast fyra månader innan önskat placeringsdatum. Plats ska tillhandahållas senast fyra månader efter det att ansökan kommit in. Ansökan görs via Självservice, e-tjänst förskola/fritidshem på www.gnesta.se

måndag 27 januari 2014

I dag har vi haft kommunstyrelse ...

 Fotot från i söndagsmorse

En kort kommunstyrelse trots att det var först sammanträdet med alla ärenden i Ipad. Inga pappershandlingar.

Stora ärenden ”Övertagande av Storgatan” och ett utredningsuppdrag om ”Avloppsledning mellan Laxne och Gnesta” bland annat på agendan. Om fjorton dagar vet vi hur några av förslagen ser ut, när vi nu ska starta omdaningen av Storgatan och centrum. 

Var nyss nere ock tankade … det snöar, är moddigt och när jag skulle göra vänstersvängen längtade jag efter rondellen, med stort R. Den som vi alla längtar efter och som nu ingår i överenskommelsen ”Övertagandet av Storgatan”.

Barnpeng och skolpeng togs beslut om, ärendet är på väg till kommunfullmäktige där alla taxor beslutas. SVMP har höjt barnpengen med endast 1% för förskolan, inte 3% som gjorts tidigare år i denna personaltäta verksamhet.

Från 2012 till 2013 var höjningen 3 299:- … nu har majoriteten beslutat höja barnpengen för 1-2-åringar från 2013 till 2014 med 1 133:- … 2 266:- mindre till varje 1-2-åring. Drygt 34 000:- mindre att köpa material för/ avdelning med femton barn! Ja, det var så majoriteten tänkt! ”Gnesta kommun ligger högt jämfört med andra kommuner när det gäller barnpeng”, sa ordförande i Barn- och utbildningsnämnden när jag frågade. Därför höjs det endast med 1% i år.

Fast utan att ta politiska beslut och ansvar för en Budget i balans. Nu får man ute i verksamheten se till att hålla budget, det är det politiska beslutet!  

lördag 25 januari 2014

Norra Sigtuna stad.Vi politiker och tjänstemän, besökte i går Sigtuna kommun och fick målande berättat hur de gått tillväga vid medborgardialogen ”Norra Sigtuna stad”.
 
Lyssna, läs och kom och delta vid omdaningen av Gnesta Centrum.

fredag 24 januari 2014

För kort tid för genomläsning och ännu ingen kallelse!Personalen inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden har skrivit och sammanställt ... respekt!

I Tisdags eftermiddag, strax innan klockan 15.00, fick vi handlingarna, till kvalitetsredovisningarna via mail. Hela förskolan i ett och hela grundskolans årsredovisning. Skolredovisningen var för stor, studsade tillbaka och sändes ut igen. NU ÄR DET FULLT I MAILBOXEN HOS NÅGRA AV OSS!!!

Dagen efter, i onsdags, kunde vi hämta ett drygt kilo handlingar på Elektron i Gnesta.

Allt ska vara läst, vi ska ha gjort reflektioner och ha frågor till förskolechefer och rektorer PÅ TORSDAG. Nämndledamöterna vet endast att allt ska vara läst till den 30 – 31/1. Men ännu har vi inte fått någon kallelse. Vet inte några tider eller var mötet ska vara.

När ska man ta ledigt från arbetet, blir båda dagarna heldag … hur länge, när ska vi starta? Hinner man lämna barnen på förskolan innan, eller hämta på eftermiddagen … många frågor uppstår när man ska få familjelivet att gå ihop med sitt uppdrag som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.

Det är oacceptabelt att få så mycket att läsa på så kort tid och att ännu inte fått någon kallelse. 
Ansvaret ligger hos majoritetspolitikerna och jag tycker att ordförande helt enkelt får kalla till möte, vid ett senare tillfälle.

Kallelse kom efter lunch, via mail ... Vi ska ha mötet på Wattrangsborg i Björnlunda!

onsdag 22 januari 2014

Hästmannen på bio
Biopremiär: 24/1-14

Hästmannen - sista striden
Dokumentär 1 timme 42 minuter 

Bonden Stig-Anders Svensson från Råskog fick stor uppmärksamhet när dokumentären "Hästmannen" kom ut. Han har sedan dess fört en hård kamp mot myndigheterna för att behålla sina hästar. En kamp som har utvecklats till en fråga om rättvisa och moral. Hur behandlar vi de som uppfattas som annorlunda? Vilar verkligen myndighetens beslut på sakliga grunder, eller finns det andra, mer personliga, skäl till deras handlande. Under tiden fortsätter Stig-Anders sitt arbete på gården, fast besluten att fullfölja sitt värv enligt de gamla traditionerna.
En fristående fortsättning på Peter Gerdehags hyllade "Hästmannen" (2006)
... bilden ovan är min egen, men annonsen är klippt på www.sf.se ... gå och se filmen!

 

Kvalitets- och årsredovisning 2013, Utvecklingsplan 2014.


I går kom materialet via mail, i dag har jag hämtat materialet i mitt postfack på Elektron … det skickades inte i går som vi tidigare meddelats.

Bunten är 2,5 cm hög och väger drygt 1 kilo!

11 kommunala förskolor
Pedagogisk omsorg
Förskolan I Ur och Skur De fyra årstiderna
Förskolan Grinden
Personalkooperativet Videungarna
5 kommunala F – 5 skolor
Frejaskolan 6 – 9, kommunal
Gnesta Grundsärskola
Elevhälsan
Skolhälsovården
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
… allt skrivet med omsorg.

ALLT ska läsas, vi i nämnden ska reflektera och ha frågor till förskolechefer och rektorer … Ni har 8 dagar på er att läsa materialet. Eftersom jag inte har möjlighet att närvara den 30 och 31/1 … kommer jag inte att bråka!!!
Men hur i hela världen tror Ni att Barn- och utbildningsnämndens ledamöter ska hinna!!!?

Nu ska vi möblera Storgatan!

Der är med gator och torg som med hus! Mycket funderande och planerande innan man sätter i gång med ombyggnationer och reparationer. Ibland är det självklart, som att det ska vara en rondell vid Stop och att det ska vara klarlagt var man ska cykla och var fotgängarna ska kunna gå utan risk för att bli påcyklade.

Sen ska det målas om och tapetseras, å sen alla detaljer. Jag gillar krukväxter, ja jag vill att det ska finnas blommande rabatter och bänkar på många ställen utmed vår Storgata.

Och så var det träden, som enligt ett TV-program nu i veckan ska vara VÅTRBJÖRK. De har ojämna luddiga blad och tar upp alla partiklar som vi människor inte bör få i oss. Det är något att tänka på! För jag minns den senaste diskussionen angående trädplantering längs Storgatan, men då var det ingen som hade trädförslag för att träden hade för oss människor NYTTIGA blad!

Så hoppas jag på lite nya blommor i rondellerna i Storgatans båda ändar. Det är några år sen, över 10 år sen faktiskt, och de behöver en upprustning.

Kanske ska vi ha rabattsponsring, så har man i många kommuner. Företag eller privatpersoner betalar en blomsteruppsättning i en kruka eller rabatt, som sen vattnas och rensas av kommunen?

måndag 20 januari 2014

Bilar är hårda och skolelever är mjuka!Nästan varje skola har sitt trafikproblem. Bussar och bilar i en strid ström lämnar skolelever till skolstarten. Vi är många som oroar och oroat oss för trafiksituationen vid Frejaskolan i Gnesta.
 
Jag har försökt få bussarna att inte åka upp, åtminstone få färre bussar att tillsammans med gående elever ta sig upp för Tingshusbacken. Jag har till och med varit inne på bilförbud ett par timmar i anslutning till skolstart. Flera medborgare har också kommit med förslag.

Så mycket bättre och säkrare det skulle bli för ALLA elever om vi hade bilfritt. 

Elever som bor inne i samhället går till skolan! Verkar ha glömt bort det, tror att alla elever har skolskjuts. Hur tror ni inandningsluften är i backen upp till skolan, mellan husen?

En del av det hela, det andra är parkeringar. De blir färre, när man nu tänkt bygga på en av parkeringarna. Tycks att man ska parkera på närliggande gator.
MEN kanske finns det någon plats en bit ifrån skolan? ALLA parkeringar måste ju inte ligga ”precis intill”.

Grannarna överklagar badhusets ombyggnad … är rubriken i dagens SN.

Kommunen har inte löst trafiksituationen och parkeringarna, så att grannarna vid badhuset känner sig nöjda. NU ska Länsstyrelsen titta på frågan.

Ja, OM vi nu ska bygga om badhuset och räknar med att fler ska komma hit, borde det vara självklart att trafik- och parkeringssituationen ska vara löst innan byggstart!