torsdag 22 september 2016

Säg det med en sång mitt i veckan ...
Det gamla tornet på Gnestahöjden får nu ny fasadbelysning. Nu håller vi tummarna så att det övriga ordnar sig.

En sång till Vägverket .../ Trafikverket
Cykelled mellan Björnlunda och Gnesta ... det var då de´, hur är det idag?

tisdag 20 september 2016

Från 40 ner till 73:e platsSvenskt Näringslivs Ranking av
företagsklimatet i Sveriges kommuner 2016

1) Solna
2) Sollentuna
3) Nacka

9) Trosa (-4)

73) Gnesta (-33)
78) Strängnäs (+59)
81) Katrineholm (+47)

123) Nyköping (-11)
171) Oxelösund (-36)

195) Vingåker (-23)
210) Eskilstuna (-24)
228) Flen (+9)

… Gnesta på plats 73. Det är ett tapp med 33 placeringar jämfört med 2015.

Högt uppe på berget ....


Mycket att se på dagens skogspromenad. Dels den orörda skogen, med också mer eller mindre avverkningar. Vackert med orörd skog, men nödvändigt att den sköts så den inte blir oframkomlig. Kanske törs jag säga att orörd skog är kapitalförstöring.

Det har jobbats i skogen häromkring och kommer att jobbas än mer. Några av oss får en förändrad horisont, vilket känns när det sker från en dag till nästa. Men naturens förändring sker ständigt ... träd dör, faller och ändrar därmed de djurstigar som finns.


Ja, vi har älg, rådjur, hjortar och VILDSVIN. Spåren efter svinen är tydligast ... här har de en av sina spa-anläggningar!

Hallsjön, Smedsta och delar av Söra


På hygget, stora fina ... sju stycken!

Nej, jag plockade inte! Spännande årstid, inte en kantarell men murklor. Snart blir det sommar!!!

lördag 17 september 2016

Digitalisera Nu!, vi som var där ...

Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland hade bjudit in Alla Sörmlands politiker och tjänstemän till Hedenlunda slott i Flen i går.
Från Gnesta kommun: Håkan, Ingrid och jag!?

DIGITALISERA NU!, något som vi på landsbygden såklart hoppas på, men ... när blir det av i vår lilla by? På kommunfullmäktige i Gnesta den 26 september kanske just jag får svaret ...................


Thomas Lundqvist höll oss definitivt vakna strax efter lunchen med att engagerat prata om "Digitalisering - en ledarskapsfråga".

Alla föreläsare hade intressanta vinklar när det gäller digitaliseringen de närmaste åren. Ja, hur får man med alla på båten?
Beteende = Individ + situation
(situation är det enda som går att ändra på)

På Regionförbundet Sörmlands facebook-sida kan ni lyssna på allt klokt som sas.

onsdag 14 september 2016

SKL:s Öppna Jämförelser och Lärarförbundets ranking ang GRUNDSKOLAN

 Om man blandar äpplen och päron blir det sen ett mos där det kan bli svårt att urskilja några detaljer. Men med hjälp en viss erfarenhet och några bra länkar komma en bit på väg.

Så varför får då Gnestas grundskolor det betyg de får?

Lärarförbundets ranking är såklart en partsinlaga, så brukar vi avfärda den om vi får dåligt betyg ... men det är en partsinlaga som man ska ta på allvar och självklart analysera.
HÄR en bra länk för ...   med klickbara cirklar

Bästa skolkommun ...

Vi i Gnesta har sjunkit rejält från plats 69 till plats 250 av Sveriges 290 kommuner.

SKL:s sammanställning av Skolsverige ger många detaljer, men tyvärr får Gnestas skolor bara pilar neråt!

måndag 12 september 2016

Fritidsgården Chill i Gnesta kommunUppdrag,
för fritidsgården Chill, Gnesta kommun. Upprättat: 2013-06-06

1. Skapa en fritidsgårdsverksamhet präglad av ett brett utbud av
aktiviteter som syftar till att i första hand påverkar ungdomars
utveckling och välmående i positiv riktning

Gnesta kommun ska ha en väl fungerande fritidsgårdsverksamhet vad gäller
kvalitet, tillgänglighet och pedagogiskt innehåll.

Verksamheten ska stå för den värdegrund som presenteras i mål och
inriktning. Social kompetens och demokratiskt tänkande ska kombineras
med värdegrund och vara en utgångspunkt för arbetet. Dessutom ska
verksamhetens ge ungdomarna stöd i deras utveckling och lärande.

Fritidsgårdens arbetssätt och aktiviteter ska stärka alla ungdomars naturliga
nyfikenhet och intresse, ge dem stöd i att utveckla goda vanor samt ge
praktisk erfarenhet och kunskap för livet.

Fritidsgården har ett uppdrag att även verka i ytterområdena. I fritidsgårdens
uppdrag ingår att skapa möjligheter till aktiviteter som främjar alla ungdomar
oavsett var de bor.

Följs upp med kvalitetsredovisning och enkät.

2. Arbeta med demokratiska värden, i syfte att utveckla barns,
ungdomars och vuxnas möjligheter till inflytande och delaktighet

Fritidsgården ska arbeta för att stödja och stärka ungdomars och vuxnas
engagemang för inflytande och delaktighet i beslut som rör barn - och
ungdomsfrågor men också kring frågor som rör närområdet och
trygghetsfrågor. Det innebär också att ungdomarna ska vara delaktiga i
utformningen av fritidsgårdsverksamheten. Allt för att skapa en framtidstro
och en stolthet för sin kommun.

Fritidsgården ska också arbeta aktivt med inkludering utifrån genus-, kultur-,
och sociala perspektiv genom att skapa goda förutsättningar för att alla
individer ska kunna delta i fritidgårdens aktiviteter och i samhället i stort.

Egenavgift kan förekomma men endast i en liten omfattning.
Följs upp med kvalitetsredovisning och enkät.

3. Samtliga ungdomar ska få den uppmärksamhet och omsorg som de
behöver med hänsyn till sina förutsättningar och livssituation

Forskning visar att sociala skillnader påverkar hälsa och skolresultat.
Tonårstiden ska vara fri från tobak, alkohol, narkotika och andra droger.

Utifrån det ska verksamheten lägga stor vikt vid kommunikation och
relationer samt frågor om etik och moral, droger, livsstil och mobbing.

Värdegrunden utgör basen för hur vi bemöter varandra och är en viktig del i
arbetet med att utveckla fritidsgården till att ha ett hälsofrämjande synsätt.
Fritidsgården ska ge ungdomar goda förutsättningar att klara skolgång och
vara ett stöd i skolarbetet.

Följs upp med kvalitetsredovisning, undersökningen Liv och hälsa Ung och
enkäter.

söndag 11 september 2016

En FRÅGA

Om man tar ett beslut måste man kunna försvara och förklara varför man tog just det beslutet. Ansvar för sina beslut är viktigt för mej. Ibland får det lov att bli det näst bästa, men då får man stå för det.

Om Förvaltningsrätten vill veta och frågar "Kommunfullmäktige", ska politikerna svara. Det gjordes inte utan Sven Andersson, kommunfullmäktiges ordförande lät en tjänsteman svara. Till nästa KF har jag ställt frågan och hoppas få svar av KF-ordf.

*****

Fråga till Kommunfullmäktiges ordförande Sven Andersson angående uteblivet svar till Förvaltningsrätten.
Efter att flera Laxnebor överklagat omorganisationsbeslutet inom skolan, som gjorde att Laxne skola stängdes, kom två brev från Förvaltningsrätten för yttrande.

Ett daterat 2016-07-13 adresserat till Kommunfullmäktige i Gnesta kommun och ett daterat 2016-07-20 och adresserat till Gnesta kommun.
Omorganisationen är ett politiskt beslut som togs av Kommunfullmäktige, av vilken anledning svarade inte du Förvaltningsrätten?

2016-09-07
Ingalill Fredriksson
2:e vice ordf. Barn- och utbildningsnämnden