måndag 20 mars 2017

Tack Anna Karlefjärd och

Tack Barn- och utbildningsförvaltningen för den inbjudan vi politiker i nämnden fick till måndagseftermiddagen med Anna som var inbjuden föreläsare.
  • Formativt förhållningssätt
  • Kursplaner och kunnskapskrav
  • Planering och samstämmighet
  • Bedömning och betygssättning
"Varför gör vi det vi gör, när vi gör det och är det bästa sättet att göra det på?" ... var en av Annas frågeställningar. Hela eftermiddagen var så intressant! Tänk om man ändå hade en bandspelare på Hjärnkontoret, där det gick att spela in för att sen VETA ALLT som sas! Vi får bilderna hon visade, det är bra men inte samma sak som att minnas allt hon SA.

Inget foto från eftermiddagen eftersom jag hade glömt mobilen hemma, men väl några spridda anteckningar.
  • Högre måluppfyllelse efter en förändring tar längre tid än en mandatperiod. Någon annan får kredit för jobbet som är nerlagt.
  • Friutrymme finns ... mer än man tror.
  • Vi måste lägga in tid för eleverna att tänka!
  • Man måste få svara fel.
  • Alla barn kan lära sig. 
TACK FÖR IDAG!

Inga kommentarer: