tisdag 29 oktober 2013

NOG ...!Visst är det kul med en gårdsälg, men nyss kom den för andra gången i dag precis utanför huset. En meter från det glasade rummet ... är nära!

I går när jag kom hem sen det börjat mörkna, vägrade jag ställa in bilen, ville inte gå från garaget med risk att möta älgen ... hon går ju så tyst och jag har absolut ingen lust att träffa henne på tu man hand!

På förmiddagen låg hon 15 meter från huset, så vi kunde se skadan ... expertisen har också kollat.

Men att behöva kika runt alla hörn så fort man går ut ... ... tja!


måndag 28 oktober 2013

Och här kommer alla projekten, färggrant uppräknade!


I dag har jag varit på slutseminarium ”Lärande samverkan” … projektet som har haft
6 575 890 kronor från Europeiska socialfonden till kompetensutveckling för personal inom Barn- och utbildningsnämnden och Kostenheten.

Har tidigare bloggat omprojektet … som pågått under tiden 2011-10-01 – 2013-10                  

Syftet var:
- att utveckla samarbete, samverkan och lärande mellan olika skolformer, enheter och   personalkategorier
- att ordna kompetensutveckling över stadier och skolformsgränser samt för att öka personalens möjligheter och ansällningsbarhet på en rörlig arbetsmarknad
- att säkra kommunens tillgång på kompetent personal på sikt
- att fortsätta jämställdhetsintegrera verksamheterna och hitta nya arbetsformer för kreativt lärande

Alla anställda skall ha ett väl integrerat förhållningssätt till hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas, både i verksamheten och på personalnivå.

Det kommer att skrivas en slutrapport, det antar jag i alla fall … det ska bli intressant att läsa, för vi politiker har inte riktigt varit med på tåget. Jo, projektledaren har varit på en nämnd och informerat och själv har jag varit på en tidigare dragning.

Själv har jag dessutom lästs vad som funnits publikt på hemsidan och hört om flera utbildningar från personal som varit med.
Men, i dag, var första gången som hela nämnden var bjuden.

söndag 27 oktober 2013

Från observatoriet ...

Gårdsälgen skadad och under observation,
tre fladdermöss hänger i jordkällartaket,
i går hälsade en fasantupp på och
nu är det vintertid!

fredag 25 oktober 2013

Och vad gör vi åt det ...?


När jag morgonbläddrar i SN:s papperstidning faller mina ögon på rubriken ”Rektorer misstror lokalpolitikerna”. Såklart kunde jag inte nöja mej med den info som fanns i den lilla rutan i SN. ”Det brister i förtroende … 43% av rektorerna anser att politikerna i utbildningsnämnden saknar tillräcklig kompetens att utveckla skolan”

Det handlar om ett forskningsprojekt vid Umeå universitet som inleds 2009 och nu presenteras.

Enligt den plan jag hittat har skolchefer, nämndordförande och vice ordförande för de obligatoriska skolformerna intervjuats. Under den här perioden har Alliansregeringen förändrat skolpolitiken, och ”Kommer den nya skolpolitiken att genomföras lika effektivt oberoende av vilken politisk sammansättning som den kommunala nämnden har.”

Hypotesen är att genomförandet av reformerna blir effektivare om den kommunala nämnden har en alliansmajoritet. Man studerar även samspelet mellan den lokala politiska nivån och skolförvaltningen samt mellan politiker, skolchef och rektorer för två skolor i varje kommun.

Motivet var att det saknas vetenskapligt insamlat data … man har även jämfört resultaten inom Norden.

Jag har tyvärr inte hittat rapporten i sin helhet, på nätet … men det referat jag funnit är 


”Efter att ha analyserat svar från över 3 000 rektorer och biträdande rektorer är vår slutsats är att en majoritet av Sveriges skolledare saknar den grad av självständighet som krävs för att framgångsrikt leda skolans verksamhet.”

”Vår undersökning visar att trots bristande stöd och kommunikation med kommunpolitikerna trivs nära 80 procent av rektorerna i sin roll. De flesta rektorerna anser att deras arbete är värdefullt och att de har en viktig roll för lärarnas insatser. De deltar aktivt i nätverk med andra rektorer.”

”Den nya skollagen ger en tydligare roll för rektorn, men fortfarande är rektorn i sin roll som kommunal tjänsteman i hög grad i händerna på lokalpolitikernas styrning.” 

”Vår undersökning visar på ett förtroendegap mellan rektorer och kommunpolitiker.” 

”Åtgärder måste vidtas för att bygga tillit mellan de olika leden i den kedja av beslutsfattare som har den viktiga uppgiften att säkra kvaliteten i den svenska skolan.”

Först jobbpendling, sen affärsresor ...!Vår sörmländske riksdagsman centerpartisten Roger Tiefensee, har engagerat sig i pendeltågsfrågan. Han var med tillsammans med många andra på manifestationen på Strömmentorget och har också lämnat in en motion angående prioriteringsmodellen som trafikverket använder.

Södermanlands Nyheter … som i går ändrade nättidningen, så att jag kan läsa hela artikeln på nätet, men inte länka till er som inte har inloggning! … Jag får inte heller klippa i texten, som jag själv kan läsa, texten är upphovsskyddad. Jag har frågat!!! …

MEN jag kan berätta att Roger intervjuats av SN … och jag kan berätta att han lämnat in motionen för att lyfta frågan vi alla pratat så mycket om … att i och med att alla som jobbar i storstan inte kan bo där, måste jobbpendlingen prioriteras så alla snabbt och enkelt kan åka till sona hem ”i vårt vackra Södermanland”!

Jag håller tummarna för att förordningen från 2004 ändras, till förmån för arbetspendling!

torsdag 24 oktober 2013

Jämställdhetsintegrering ...


I dag har vi haft analysseminarium … kommunens jämställdhetsprojekt Hållbar jämställdhet Gnesta kommun avslutas vid årsskiftet. Nu fortsätter vi kommunens jämställdhetsarbete … på flera plan. Dels utifrån CEMR och dels överallt ute i verksamheterna … berättar vartefter!Sveriges Kommuner och Landsting:
”Det finns ingen quick fix för jämställdhet - men vi kan erbjuda en snabb start!” Läs HÄR …

Differentierad skolpeng ... nu eller nästa år?

Godmorgon!
Sen det här fotot togs har himlen spruckit och molntussarna far i snabb takt ... precis som mina tankar efter en genomgång av medarbetarenkäter på nämndsammanträdet. Även de röda siffrorna känns bekymmersamma, det finns en hel del att göra och det är skolan själv som ska komma tillrätta med underskottet.
Har frågat efter budgetläget efter september, utan att ha fått svar!

I går sa man i min TV att alla barn ska ha samma skolpeng ... sa man att det är olagligt att betala ut 10 000 kronor extra till alla elever i Kvarnbackaskolan och Laxne skola???
Man sa att lagen skulle ändras så att det fanns möjlighet att betala olika elevpeng, men först nästa år!

Här i Gnesta hittade vi den texten redan 2011, för sen dess har inte alla barn i Gnesta kommun fått samma skolpeng ....?

onsdag 23 oktober 2013

Regnrusk ute ...Solrosbullarna klara, snart även fröknäckebrödet ... sen åker köttfärspajerna in i ugnen.

Ja, köttfärspaj och sallad blir det till kvällsmat den här kyliga onsdagen ...... och just nu passerade gårdsälgen kökstrappen.

Höst i Hallebro


tisdag 22 oktober 2013

Likabehandling och jämställdhet ...

Hemkommen från Barn- och utbildningsnämndens möte, vi var på Frejaskolan i dag … bilden tagen när jag gick hem. 

Möte med mycket information och flera diskussioner, som så småningom kommer att mynna ut i en Övergripande likabehandlingsplan och en Arbetsplan för jämställd studie- och yrkesvägledning.

Se och Lyssna … Jämställd skola i Gnesta. Resultat av det jämställdhetsarbete som vi startade 2006!Gnestas gamla Vattentorn ...

måndag 21 oktober 2013

"BOU har ingen vision" ...!


"Alla barn och ungdomar i Gnesta kommun ska, i trygg
och hälsofrämjande miljö, ges förutsättningar för ett
livslångt lärande och ett bra vuxenliv.”
Alliansens vision förra mandatperioden!

Läser ”Övergripande likabehandlingsplanen” i handlingar till Barn- och utbildningsnämnden i morgon och häpnar när jag läser att ”BOU har ingen vision”, den är struken!den nuvarande majoriteten har strukit Visionen!

Och det läser jag samma dag som jag i Södermanlands Nyheter läser att SVMP satsar på skolan, pengar satsas … men på vad … när man läser siffrorna, ser det inte ut som om det är på kunskaper!

Betygssnittet har sjunkit/ kostnaderna per elev har ökat … enligt siffror i SN. 

I dag beslutar kommunstyrelsen om hur stor ramen blir för Barn- och utbildningsnämnden 2014 … och i december får vi veta hur pengarna fördelas mellan … administration, förskola, grundskola, särskola, elevhälsa, kulturskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.