onsdag 16 oktober 2013

Förhöjd upptäckarkompetens ...!… Kunna och våga se! … Våld i nära relationer.

En tät eftermiddag med tre kortare filmer och sen diskussion om känslorna som innehållet frambringade. Olika för olika människor, för vi har ju så olika erfarenheter här i livet. 

Kommunen har för projektpengar engagerat ett utbildningsföretag för att hålla i det hela. All personal inom Socialförvaltningen är med. Upplägget är bra med flera dagars grundkurs, ja alla dagar har samma inne håll men med olika gruppsammansättningar … allt för att all personal ska få kunskaper. Jag var inbjuden som ledamot i referensgruppen Hållbar Jämställdhet Gnesta … 

Så, nu har vi fått ”Förhöjd upptäckarkompetens” … vid nästa utbildningstillfälle lyfts, hur vi ska göra när vi upptäcker …
TACK för en mycket bra dag!

Inga kommentarer: