onsdag 21 februari 2018

Bläddrat igenom pärmar ...

Tre stycken fulla pärmar med osorterade papper från 2009. Ja, från omorganisationen i grundskolan. Så mycket som sas, undrar om alla minns vad de sagt till mej och om mej!? Hoppas att de inte minns!

Spännande läsning, fast jag läste inte så noga ... tittade mest på bilder.
Kanske borde de arkiveras? Det är ju allmänna handlingar.

tisdag 20 februari 2018

Renoverar, sorterar, kastar ... men tror att jag fortfarande behöver en hel del saker ...

Visst är det konstigt, tummar på sakerna och lägger dom i högen för spara! Eller är det i bra att ha-högen, men jag blir bättre med åren. Var och lyssnade på David Batra förförra veckan, han tog inte upp döstädning ... kanske blir det nästa show ...

Ett välbesökt KF, heldag med Barn- och utbildningsnämnden, årsmöte i Centerpartiet och Landstingsgruppsmöte i Oxelösund. LRF-möte och äganderättsfrågor och genomläsning av ärende från Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förberedelser inför nästan alla möten och många funderingar efteråt, vad är nästa drag? Beredd inför nästa möte ... följa upp det som beslutas.
Och så nästa mandatperiod mitt i allt annat. Snart nomineringsstämma, få se om jag behåller min plats från valberedningens förslag. Återkommer när allt är spikat ... men innan dess ska vi i C skriva remissvar på ÖP:n och lite andra möten ... mycket att läsa!

fredag 16 februari 2018

Alla bör veta varifrån maten kommer som man äter!

”Ange ursprungsland på matsedeln inom förskolan och grundskolan på köttprodukter och oberett kött för att öka barns och ungdomars medvetenhet om var maten de äter kommer ifrån.”

På veckans nämndmöte i BoU fanns motionen på dagordningen. Eftersom jag visste att kostchefen skulle närvara på nämndmötet hade jag med mej frågor och ett par påståenden som jag ville ha svar på innan beslut! Tyvärr var kostchefen sjuk … tog upp argumenten nedan på nämnden:

I svaret verifierar kostchefen att Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier finns med i vår upphandling, men det framgår inte vilken nivå: ”Bas-”,  ”Avancerad-” eller ”Spjutspets-nivån?
·        I EG-förordningen nr: 1760/2000 krävs märkning av nötkött, vore önskvärt om den informationen även gavs till de som äter maten i skolan.

·        Regeringen har nyligen kommit med ”En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige”. Läser … ”Konsumenterna bör, oavsett socioekonomisk tillhörighet, ha möjlighet att göra informerade och medvetna val av livsmedel. Berörda myndigheter har en fortsatt viktig roll att sammanställa och sprida information om säkra livsmedel, bra matvanor och hållbar livsmedelsproduktion. Frivillig information är värdefull för att möte konsumenternas behov och efterfrågan”.

·        Ett sätt att få barn och elever medvetna är att de t. ex. får vara med i  köken och laga mat. Ibland hävdas att barn och elever inte får vara i köken, men så här är det att …Den som bedriver verksamheten bestämmer själv om köket ska tas tillvara som en pedagogisk resurs” ….
·         
Efter  några minuters ajournering yrkade ordförande återremiss på ärendet, med motiveringen:
”Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen
att beskriva vilken grad av hållbarhet som avses
samt 
en beskrivning på hur förvaltningen ska jobba med matråd.” 

måndag 22 januari 2018

Styrelsemöte i Vattentornet, mycket på gång men kommunen måste öka ...

Det tar för lång tid, vi måste få beslut .... Känner en som brukar säga "hur svårt kan det vara?"
Ni anar inte hur mycket som är på gång i vårt kära gamla Vattentorn. Så många ljudmakare, så härliga inspirerande tjejer ... De ger såå mycket av sig själva .... Ser fram emot bl. a. Skapande skola - projektet, Konstrundan och Vattentornets dag.

Nu kör vi ...  😘

Det doftar i köket ...

Har fått handlingar till kommunstyrelsen nästa vecka, så nu finns det att läsa även om det nu var en ovanligt kort dagordning. Städat eller åtminstone plockat undan inför styrelsemötet. Köket doftar av sockerkaka och ljus brinner på bordet. Det är kallt ute!
Granen står avklädd ute på trappen medans tomtarna står kvar nästan överallt. Möteskalendern fylls och tandläkaren skickar kort ... känns lite som lugnet före stormen, eftersom vi börjat planera hur vi ska lägga upp valrörelsen.

torsdag 18 januari 2018

Katten har julgransplundring ...

Försökte i alla fall...
Granen välte, barr överallt, en liten bäck utmed mattkanten ...
... lila kulor rullar omkring, belysning och glitter i oordning!

Men snart är allt på plats igen!

På kontoret igen ...

Först på det egna, sen på annans kontor för att få förståelse för EU-regler eller är det Jordbruksverkets egna påhitt! Ja, lite sur för att de krånglar till det med konstiga ord ... men nu på banan igen.
Nu gör jag bokslutet färdigt, så det går att hitta på annat.
Förberedelse inför valrörelse, årsmöten och kanske tar vi ut julgranen.

Men bara kanske, den barrar inte!
Tomtarna är faktiskt glada så länge de slipper ligga i lådan!
Så jag dröjer till påska ,,,!

onsdag 17 januari 2018

Jag tycker att det är vackert


... och härligt för alla barn.
Vi behöver alla ljuset nu efter allt mulet trist vinterväder!

Självklart har var och en sitt ansvarsområde!

Men om jag ringer till Glocalnet, som har varit såå trevliga alla år jag har haft dom, i december och frågar hur lång uppsägningstid jag har och får veta att "det är ingen uppsägningstid på ditt abonnemang" så tror jag det!!

I förgår ringde jag och sa upp! "Det är en månads uppsägningstid" fick jag till svar. Sa att när jag ringde i december .... där blev jag avbruten av killen på Glocalnet som meddelade att jag senast ringt i september!!!
När jag åter hänvisade till decemberbeskedet om att det inte var någon uppsägningstid ... fick jag hör och häpna veta "att det inte var hans uppgift att meddela mej att om fjorton dagar kommer du att ha 1 månads uppsägningstid".

Killen i förrgår hänvisade till Glocalnets utskickade nya villkor 2018, som vi fick i pappersform. Och för att vi nu inte skulle läsa var bokstäverna såå små att de endast kunde lösas med FÖRSTORINGSGLAS! 

Här någonstans meddelades jag att det är en månads uppsägningstid 2018 :-)