torsdag 31 maj 2012

Inga Kommunstyrelsehandlingar på Hemsidan!?

Av någon anledning finns inga handlingar, bara en dagordning på nätet ... skäl?

Kommunstyrelsehandlingsläsning över Sverige ...

Hämtat i Degerfors, som fick bli läsningstid till kommunstyrelsen på måndag. I Gnesta har vi Marknadshelg så den nuvarande majoritetens Framtidsplan lästes i dag på rull.

Finns frågor som måste få svar i handlingarna och sen kommer äntligen, majoritetens organisation av grundskolan! till kommunstyrelsen ...

På bilden kan ni se våra lunchkompisar!

tisdag 29 maj 2012

Ogräs är växter som hamnat på fel ställe!

Just nu finns det en hel del så´nt ... bara att rensa på och samtidigt njuta av allt vackert. Mördarsniglarna är i sitt esse, men har en så länge hållit sig till gräs. Min egenhändigt "sådda" kastanj blommar och det gör även "mina" hagtornsträd. Måste försöka få till fler ...
 ... i kväll ska vi centerpartister till Blacksta och titta på det omtalade ladugårdsbygget, för att sen avnjuta sillsupé i Avla brandstation!
I morgon bitti bär det av till Strängnäs, för att titta på en Familjecentral ... hoppas att vi snart kan ordna en här i Gnesta också ... det har vi önskat oss länge! Det som talar emot just nu är att socialförvaltningen behöver alla lediga utrymmen till evakuering vid ombyggnationen av Liljedalshemmet.

måndag 28 maj 2012

Alla vill vi hylla ...!
Nu vill alla hylla Loreen.
Och såhär har du nog inte hört "Euphoria" förut.
Lyssna när högvakten framför en egen version av årets segerlåt framför Stockholms slott.

lördag 26 maj 2012

Vattentornet på Lions loppmarknad

Vattentornet är nu på plats nere vid godsmagasinet, på Lions loppmarknad. Modellen tillverkades någon gång på 80-talet till ett karnevalståg och renoverades sen av OK Klemmingen.

Representanter för vår förening finns på plats ... så alla Ni som vill bevara vårt gamla Vattentorn uppe på höjden kan lösa medlemskap i föreningen.

Vi i Vattentornsföreningen kommer ochså att vara med nästa vecka på Gnesta Marknad.
 Vi ses då ...!

fredag 25 maj 2012

Skolpengens vara eller inte vara ...?

Under rubriken: ”Så har skolpengen räddat utsatta barn” skriver Annie Lööf och Mikaela Valtersson i dagens Expressen … LÄS HÄR

”Det är varken seriöst eller konstruktivt att skylla problemen i skolan på valfrihet, skriver Annie Lööf och Mikaela Valtersson.
Vi vill dock ställa frågan till dem som nu går till storms mot valfrihet och mångfald vad alternativet är. * Ska vi återgå till ett system där man hänvisas till en viss skola bara för att man bor i ett visst område?
* Blir det bättre om vi försvårar för entreprenörskap och företagande inom utbildningen genom att förbjuda vinst och försvåra nyetablering?
* Är det rimligt att fasa ut specialinriktningar och pedagogisk mångfald till förmån för likriktning och enfald?

Det är omöjligt att återgå till 1900-talets förutsättningar för att möta 2000-talets behov. För att skapa en långsiktigt hållbar skola måste vi bejaka valmöjligheter, entreprenörskap, mångfald och medborgarmakt.”

ANNIE LÖÖF
MIKAELA VALTERSSON

Annie Lööf är partiledare för Centerpartiet
Mikaela Valtersson är vice VD för Kunskapsskolan och Miljöpartiets tidigare ekonomisk-politiska talesperson

torsdag 24 maj 2012

Livet är inte bara politik :-)

Solens strålar är nästan vågräta, det börjar bli kyligt ute och det är alldeles tyst. Det är härligt med ett Smultronställe och hämta kraft ifrån.
I morgon ska det planteras, växterna från Centerkvinnornas blomskottsaktion i går kväll. Ja, vi gillar att byta växter med varandra … och så har jag förstås varit och köpt några fler växter på hemväg från Eskilstuna, där jag gjorde en blixtvisit i dag. Tjugofem minuter i väntrummet och fem i ett mindre rum, 9:- för parkeringen och sen hem igen. Och i morse förbereddes Vattentornets vistelse på Lions loppmarknad och i kväll var det Cirkus … tills det blev en massa spring i benen och tröttheten kom.
Inget sammanträde, ingen politisk diskussion och inte en enda kommunal handling har jag läst i dag. Det känns att sommaren är på väg, men först ska vi ta en rambudget. Majoriteten tar sin och vi ”tar” vår budget, som vi tycker är så mycket bättre J

onsdag 23 maj 2012

Gnestas skollunch kostar 9,80 ...

Livsmedelskostnaden 2011 för lunchen i grundskolan varierar mellan 6,43 kronor och 14 kronor. Den kommun som ligger högst satsar alltså mer än dubbelt mot den som satsar minst. Snittet är 9,48 kronor … Skolmatens Vänner har gjort kartläggningen.

Gnestas skollunch kostar 9,80 …

Mycket kan gå fel när man frågar, eftersom vi alla uppfattar olika. Kan man verkligen jämföra …? Skollunchen är en viktig fråga som vi också tog upp i går kväll på Länsbygderådet … ”maten borde lagas från grunden på alla skolor, även i de minsta landsbygdsskolorna. Matkvaliteten är så viktig för att man ska orka ta till sig kunskap.”
Frågan löd:
Vilken var den genomsnittliga livsmedelskostnaden per grundskoleelev och lunchmåltid i din kommun förra året (2011)? Om du inte kan ange ett exakt belopp, skriv så noga du kan. Notera att vi frågar efter:
a/
livsmedelskostnaden, d v s kostnaden för hela lunchen (all mat och dryck, men inte transporter, personalkostnader etc.)
b/
endast lunchmåltiden, d v s inte några andra måltider i skolan (frukost, mellanmål etc)
c/
kostnaden per elev, d v s räkna inte med eventuella vuxna som äter skollunchen (t ex pedagogiska måltider)
d/
kostnaden per inskriven elev – inte kostnaden per ätande elev
e/
den faktiska kostnaden för 2011 – inte den budgeterade kostnaden

Länsbygderådet/ HSSL Sörmland

Styrelsemöte i Länsbygderådet/ HSSL Sörmland mitt i Södermanland i går. Möte nummer två med den nya sammansättningen … diskuterar olika riktningar, trevar oss fram och förslag finns … beslöts i går att sända iväg två skrivelser.
Ett ”Angående skyltning av företag på landsbygden” och ett till Post- och telestyrelsen ang. Bredband. Skyltbrevet sänds till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson och alla sörmländska riksdagsmän.
Det kan inte få vara så svårt att få sätta upp en skylt så vi hittar till alla företagare som har sin verksamhet på landsbygden. Vi vill alla ha ”närodlat” (kan vi hitta ett ord som inbegriper både det vi äter, har på oss och smyckar vår närmiljö med?) men vi måste hitta Er!

tisdag 22 maj 2012

Dansutskolans Vårsalong 2012


Foto: Ingalill Fredriksson

Blev det som det ska på nämnden ...?

Förskolorna och skolorna i Gnesta sågs eller besöktes på måndagsförmiddagen av Barn- och utbildningsnämnden, bra att vi ledamöter kan vårt ansvarsområde. Men verksamheterna hade uppskattat om vi stannat och hälsat på hos alla.

Nämnden startade sen på eftermiddagen med det vanliga, upprop och vem som ska justera protokollet … den mycket korta dagordningen (två punkter, varav en informationspunkt) godkändes.

Lärarförbundet lämnade en ”skrivelse”, blir svår att svara på eftersom ingen skrivit under!!!, med fanns bif. 104 namnteckningar.
”Män för jämställdhet” … Claes och Peter redovisade från projektet i Gnesta. Ja, samma Claes Hylander som jag lyssnade till på Centerkvinnornas Förbundsstämma i Nyköping.
Fredrik Alm redovisade uppdraget från revisorerna … vi hade fyllt i en enkät och det blev ett diskutabelt resultat.
Nästa man till rakning var vår ekonom som presenterade ”Ekonomisk uppföljning till och med april 2012”, vilket blev den mest diskuterade punkten …
Jag frågade ”Hur stort minus ska det vara innan man presenterar åtgärder?” Förvaltningschefen sa i tjänsteskrivelsen … ”förvaltningen försöker hålla en restriktiv användning av budgetmedlen …”.

I den nuvarande majoritetens Framtidsplan kan man läsa:
”Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats är nämnden skyldig att vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att budget kan hållas. Detta innebär att förvaltningen samtidigt som det befarade underskottet redovisas för nämnden ska ge förslag till hantering av underskottet.”

Efter diskussion fick vi i oppositionen veta att … inga besparingar ska göras och vice var upprörd över en artikel i Södermanlands Nyheter som indikerade att ”Besparingar kan bli aktuella i barnomsorgen”.
Dagens underskott i förskoleverksamheten är 1 145 000 och grundskoleunderskottet 1 738 000. Vi fick veta att förskolegrupperna kommer till hösten att ha färre barn, 1 barn i varje grupp till en kostnad av 2 miljoner. Vi fick också veta att ”budgetuppföljning med prognos för helåret efter maj” kommer att sändas ut per post till ledamöterna i Barn- och utbildningsnämnden!
Om Ni som läser detta hade haft möjlighet att närvara på nämnden, hade ni där fått veta ovanstående … och lite till!
Kom gärna till nästa nämnd … men det dröjer till 24 september 2012, vad tycker MP om det tro?

söndag 20 maj 2012

Här bär det av ...

… huvudmålet för vår resa. Innan dess hade vi fyllt upp en pendeltågsvagn och en uteservering, varit inne och rullat åtskilliga klot med varierande resultat … Ett glatt gäng ute på födelsedagsfirande …
Räkskålarna var tömda innan vi åter kom till kajen och tog oss gående genom Stockholmsnatten … åter till det tåg som inte tog oss ända hem till Gnesta …!

fredag 18 maj 2012

Fådda blommor ...

Så har vi då äntligen träffats, haft kusinträff ... pratat om det så ofta, men nu äntligen! Tyckt att vi borde hitta hål i allas almanackor ... Hm, gårdagen beslöts innan någon köpt 2012 års ...

Härligt att ses och vi konstaterade ... hur lika vi är, det märktes tydligare nu när det bara var vi!

Och vi hade en fantastisk tur med vädret!

tisdag 15 maj 2012

måndag 14 maj 2012

Tack, Hökensås Häradsallmänning ...

Tre intensiva dagar, dels på väg, dels som gäst hos Hökensås Häradsallmänning … grattade och tog sen 134:an hem.
Årsmötet i Skövde där Sveriges Häradsallmänningsförbund samlade nästan 180 markägare …
”Från medeltida kulturarv till modern samverkan”
”Många har aldrig hört talas om vad en häradsallmänning är eller var den kommer ifrån. Till och med den som är delägare kan undra. Vem äger egentligen häradsallmänningen och hur drivs den idag?
Visst är det underligt att den troligen äldsta typen av gemensamt ägande kan falla i sådan  glömska. Allmänningarna har funnits i århundraden och kommer så också att göra i framtiden.”

… så skriver Hökensås Häradsallmänning i sin välkomstfolder.
 Som medföljare bjöds vi på ett besök hos Bernhard på Ryttmästarbostället … en enorm upplevelse, titta HÄR på hemsidan eller om ni har möjlighet … åk och titta!

Dag två var det skogsbesök … ”alla hade bra kläder!” … ja, lite duggregn var det, men …!

När det bar uppför … bjöds på remmalag! Tack för timmarna i skogen!

Hem hittade vi en ”ny väg”, så vacker … väg 134, Eksjö – Kisa – Åtvidaberg! Åk den!

torsdag 10 maj 2012

"Bygg en ny simhall ..."

I dagens Södermanlands Nyheter finns artikel om simhallen i Gnesta. Redan i februari lämnade vi i Alliansen in en motion …

”Att genomföra de renoveringar som krävs är kostsamma samtidigt som vi begränsas av nuvarande byggnations stomme och placering under Frejahallen vilket inskränker möjligheterna till utvidgning.
Härmed föreslår vi att en ny simhall byggs vid vårt sport- och rekreationscenter Hagstumosse.”

Läs hela motionen HÄR …

onsdag 9 maj 2012

"Kvinnor förväntas lösa bristen på jämställdhet"


Den enda kvinnan i söndagens partiledardebatt var Centerpartiets Annie Lööf. Grönklädd bland alla dessa mörkgråa kostymer och röda slipsar ... skriver Kent Johansson, Europaparlamentariker för Centerpartiet sedan hösten 2011. 
"Även i flertalet av EU:s medlemsländer speglas denna verklighet. Sverige är med sina nästan 47 procent i riksdagen mest jämställt och sämst ligger Malta med 8,3 procent. En fjärdedel av parlamentsledamöterna och ministrarna i EU är kvinnor.
I EU-parlamentet står kvinnorna för 35 procent och i EU-kommissionen är enbart nio av 27 kommissionärer kvinnor."
Kent Johansson var också en an föreläsarna vid Centerkvinnornas Förbundsstämma.

Anknytningstid BRA för små barn ...

Hörde nyss på radion en diskussion om små barn och gruppstorlekar på förskolan. Nu med en ny forskning … om de små barnens nödvändiga anknytning till någon eller ett par vuxna.
Centerkvinnorna antog, på sin Förbundsstämma i helgen, ett förslag till en ny Föräldraförsäkring … en av punkterna styr uttagstiden av de 480 barndagarna, så att 360 dagar måste tas ut innan barnet fyller 2 år.
De resterande 120 dagarna ska tas ut innan barnet fyller 8 år.
Forskning visar på hur viktig anknytningen är för det lilla barnet och har stor påverkan på hur vårt vuxenliv blir. Därför har vi gjort styrningen, så att förslaget är att flest barndagarna är tillsammans med de minsta barnen.
Ja, nu säger det de igen ”barn under 2 år ska inte vara på dagis” …  ringer till Tomas Tengby … Men, någon sa förut att självklart har inte alla föräldrar den möjligheten att de kan stanna hemma. Då är det viktigt att gruppstorleken för de små barnen, om de är på förskolan, är 12 barn/ 3 vuxna.
Jag vet inte hur många barn som finns i Gnestas förskolor, som är under två år … men ska ta reda på hur många och hur vi kan göra för att se till att de får en bra anknytningsperiod och ett bra vuxenliv.
Nu ni, är det en hjärnforskare på radion … hon skräder inte orden! ”Barn ska vara så nära sina föräldrar och så nära sitt hem ... så länge som möjligt.”
Nästa samtal är från en pappa som tycker att det är BRA att barnen är på dagis … ”för att finns så många dåliga föräldrar!”
Nästa samtal ... Nu är anknytningstiden uppe i 3 år …!

Läs också ... Centerkvinnorna sticker ut hakan
Yes, Centerkvinnornas föräldraförsäkringsförslag har kommit i precis rätt tid!

tisdag 8 maj 2012

Hållbar Jämställdhet Gnesta

På kommunfullmäktige i går valdes vi .. Kukka, Mikael, Anita, Dan och Ingalill ... politisk referensgrupp för projektet Hållbar Jämställdhet Gnesta.

På nästa Barn- och utbildningsnämnd får vi 30 minuter ... "Män för jämställdhet".

På Centerkvinnornas Förbundsstämma i helgen antog vi vårt "Jämställdhetspolitiska program". Extern föreläsare var Klas Hylander från "Män för jämställdhet", visst är världen liten?

Två av filmerna från Machofabriken har jag lagt in ...ändrar formatet så fort jag lärt mej! Men lyssna går bra ...

Min systers låt ...

Machofabriken ...


Är det nå´n som kan hjälpa mej, hur får jag "rutan" mindre?

Hur många träd har ni planterat ... ?
Här är kastanjen i vårskrud ... biggaråerna blommar snart och alla mina haggtornsträd som jag frösått kommer snart att slå ut med sina rosa/vita blommor.

Även björken med handflatsstora löv och alla andra träd :-) är snart fullt utslagna.
Skönt med all växtlighet, så man kan få bort gårdagens trista KF!

Majoriteten hade inte svar på våra frågor, vid gårdagens kommunfullmäktige

Först var det var det de 500 000 kronorna, en kostnad för majoritetens omorganisation i grundskolan. En extra utgift förutom den halva miljon till elevpeng ”till elever i små skolor”. Vi har frågat på nämnden, på kommunstyrelsen och i går på KF, utan att få svar på till vad pengarna användes. I går svarade inte ordförande ens! Så frågan kvarstår …
Därefter utbröt en ordväxling mellan kommunalrådet och vårt oppositionsråd … gällde Alliansens motion där vi omfördelat från Barn- och utbildningsnämndens ”reserv” ... till föreningslivet, centrumutveckling och ”800 000 satsas på ungdomar som i dag står utanför arbetsmarknaden”. Eftersom ärendet hörde till BoU borde nämndens orförande Ann-Christin Alderbrant ha svarat, men hon överlät ordet till kommunalrådet som blandade friskt … ja det blev rena fruktsalladen, både äpplen, päron och plommon … när han förklarade dels att BoU måste ha reserven och dels hur pengarna skulle användas!
Han borde veta hur medel fördelas inom kommunal och alternativ verksamhet i förskola och grundskola, eftersom han var ledamot i Barn- och utbildningsnämnden förra mandatperioden!
Men svar på hur ”reserven” på 2,8 miljoner kommer att användas under 2012, i förskolan och grundskolan, fick vi inte. Men vi fick veta att majoriteten diskuterar att bygga både ny förskola och en ny skola … … … … för att uppfylla sitt löfte ”att under mandatperioden minska det genomsnittliga antalet barn/elever per personal i förskolans och grundskolans grupper”.
Sen … ”diskuterade” ... vi motionen där Centerpartiet kommit med konkreta förslag på hur vi ska få kontakt mellan vår grundskola och högskolorna. LÄS HÄR DET JAG SKREV I GÅR KVÄLL! … ordförande satt tyst och dessutom undanhöll hon kommunfullmäktige sanningen! … Man kan inte tyda majoritetens handlande på något annat sätt än att de tycker att Centerpartiets konkreta förslag är bra, men vill att det ska se ut som om förslaget är deras eget!

Här kan ni läsa tidigare blogginlägg:
Mitt yrkande … togs inte upp …!

Bifalla motionens intentioner omsamarbete med högskolan ...

Den nuvarande majoriteten har tydligen helt glömt vad de skrev i sitt pressmeddelande den 19 oktober 2010 … ”Öppenhet för breda politiska lösningar i väsentliga, strategiska frågor.”

måndag 7 maj 2012

Besök från Högskolan på fredag :-)

Majoriteten beslöt enligt framskrivet förslag …
”Bifalla motionens intentioner om samarbete med högskolan, men med reservation för att utformningen av samarbetet kan se annorlunda ut.”

… MEN ”innan bläcket torkat” och beslutet är justerat …
… kommer besök från högskolan till vår grundskola …
JUST DET FÖRESLOG CENTERPARTIET, men majoriteten sa nej i kväll.

Ordförande sa dessutom ”att hon fick veta om besöket från högskolan på presidiet”, på förmiddagen i dag …
… efter att jag lämnat presidiemötet!
Hur kan man som ordförande undanhålla så´n information i debatten … i kommunens högsta beslutande organ …

söndag 6 maj 2012

Centerkvinnorna sticker ut hakan ...

Centerkvinnorna har haft förbundsstämma i dagarna tre i Nyköping, dit vi välkomnade tjeler från alla Sveriges hörn. Många härliga återseenden och nya bekantskaper …

Föredragningslistan var lååång, många viktiga diskussioner och beslut, men det kanske viktigaste … i alla fall det mest diskuterade och mest omfattande, var Centerkvinnornas förslag till en ny föräldraförsäkring. Ett sextiotal inlägg mynnade ut, efter votering och rösträkning, till ett omfattande beslut.

En … ”föräldraförsäkring som sätter barnet i fokus och öppnar upp för att inkludera tredje part och alla familjekonstellationer – ensamstående familjer, kärnfamiljer, HBTQ-familjer och bonusfamiljer.”

-          ”att för barnets anknytningsmöjligheter till båda vårdnadshavarna avsätts 90 dagar till vardera vårdnadshavare, vilka inte är överlåtningsbara.”

Nästan 30 motioner har vi också behandlat och när jag nu tittar igenom mina anteckningar, jag ska justera ”3-dagars-protokollet”, kommer här en uppräkning av de motioner som engagerade flest …

·         Vi måste hejda rovdriften …
·         Förpackningar …
·         Höga bränslepriser
·         Småföretagares dåliga skydd i köplagen
·         Telefonförsäljning till företag
·         Tänderna bör innefattas i sjukförsäkringen
·         Brott mot barn

Vi la också in en ny version angående ”Infrastruktur och Samhällsplanering” i vårt Jämställdhetspolitiska program. Jag återkommer till det programmet och till vårt förslag till en modernare föräldraförsäkring.

torsdag 3 maj 2012

Ja, var vill C ha trängselskatt?


Nyss sa Magdalena Andersson (S) att Annie Lööf vill införa trängselskatt ända ut på landsbygden … ? Va, menar hon då att Göteborg, Uppsala eller Linköping är landsbygd?
Nog har hon väl läst skarvigt, så här kommer artikeln …

Publicerad 2012-04-23
Nytt C-program. Transportsektorn har ännu inte klarat av sin hemläxa på miljöområdet.
Centerpartiet presenterar därför i dag ett nytt infrastrukturprogram. Vi vill öppna för att fler städer följer Stockholms och snart också Göteborgs exempel och inför trängselskatt.
Förutsättningar borde finnas på fler platser, bland annat Uppsala och Linköping. Vi vill också se ett nytt regionöverskridande betalsystem inom kollektivtrafiken så att resenärer på ett enkelt sätt kan resa över länsgränserna
...skriver Annie Lööf och Anders Åkesson.Centerkvinnorna möts i Sörmland ...

I morgon åker Annelie och jag på Centerkvinnornasförbundsstämma i Nyköping … personer ska väljas, motioner behandlas och förslaget till en Ny barn- och föräldraförsäkring – med barnet i fokus, kommer med all säkerhet att diskuteras innan det är dags för beslut.

Det brukar vara en debattglad skara som ses ”någon stans i Sverige” för att diskutera vardagsnära frågor. Härligt att träffa vänner från hela Sverige och dryfta viktiga frågor, från talarstol och över en god middag.
Men eftersom det är vi … i Södermanland som säger Välkomna hit! … tar vi också på oss arbetsuppgifterna. Jag ska tillsammans med Ingrid justera 3-dagars-protokollet J … berättar mera när jag kommer hem på söndag eller på måndag eller kanske blir det inte förrän på tisdag J vi, nej … Ni får se!

En välkomnande tulpanbukett vid trappen ...
Gnestas ranking ... 235:e plats!

”Att lära sig att spela blockflöjt är olika lätt beroende på var i Sverige man bor. Glappet ökar mellan de kommuner som satsar mest respektive minst på sina kulturskolor.”
”Lärarförbundet har tittat på hur mycket pengar kommunen satsar på kulturskolan, hur hög terminsavgiften är och hur många elever som deltar i undervisningen.” … enligt SVT:s hemsida
Så har det då kommit ytterligare en rankinglista, inte så smickrande för oss i Gnesta. Men det är ingen av Sörmlandskommunerna som är en lysande stjärna. Vi är spridda från Flens 47:e plats till Nyköping på 257:e plats av 278 kommuner som har Musik- och Kulturskola.
                      2011              2010
Flen                47                117, plats
Katrineholm   98                 65
Trosa             155                179
Strängnäs      158                  69
Eskilstuna     160                108
Vingåker       171                206
Oxelösund    189                161
Gnesta      235             244
Nyköping      257                257

Årets klättrare är såklart Flen, som tagit sig från 117:e plats till 47:e plats.
Gnesta kommer att få bättre resultat 2012. Enligt Framtidsplanen är budgeten för i år 1 802 000 kronor … vilket är en höjning från 2011 års budget, som låg på 1 615 000 kronor.

”Förändringen mellan 2011 och 2012 beror på löneökningar samt en satsning på Kulturskolan med drygt 100 000 kronor.”

tisdag 1 maj 2012

Vad skrivs på plakaten i Gnesta?

Min efternamnsnamne i Katrineholm funderar på sin blogg över texten på plakaten i 1 maj-tåget … och resonerar sig fram till ett förslag. Det är ju lite knepigt i det röd/blå Katrineholm.
Men jag undrar över va´som kommer att finnas på plakaten i tåget bakom Göran Persson här i Gnesta? Här är det ju enklare för såklart är det Alliansen som kommer att vara utpekade. Men kommer texten på plakaten att vara Mot-Alliansenförslag eller För-förslag? Kommer förslagen att vara riks- eller lokala förslag?
Kommer vi att få veta vad socialdemokraterna tycker eller måste de fråga först?
Kanske kommer vi att i 1 majtåget få svar från S … hur man vill hantera … ishallen, simhallen, ungdomsråd och Gnesta centrum.