söndag 6 maj 2012

Centerkvinnorna sticker ut hakan ...

Centerkvinnorna har haft förbundsstämma i dagarna tre i Nyköping, dit vi välkomnade tjeler från alla Sveriges hörn. Många härliga återseenden och nya bekantskaper …

Föredragningslistan var lååång, många viktiga diskussioner och beslut, men det kanske viktigaste … i alla fall det mest diskuterade och mest omfattande, var Centerkvinnornas förslag till en ny föräldraförsäkring. Ett sextiotal inlägg mynnade ut, efter votering och rösträkning, till ett omfattande beslut.

En … ”föräldraförsäkring som sätter barnet i fokus och öppnar upp för att inkludera tredje part och alla familjekonstellationer – ensamstående familjer, kärnfamiljer, HBTQ-familjer och bonusfamiljer.”

-          ”att för barnets anknytningsmöjligheter till båda vårdnadshavarna avsätts 90 dagar till vardera vårdnadshavare, vilka inte är överlåtningsbara.”

Nästan 30 motioner har vi också behandlat och när jag nu tittar igenom mina anteckningar, jag ska justera ”3-dagars-protokollet”, kommer här en uppräkning av de motioner som engagerade flest …

·         Vi måste hejda rovdriften …
·         Förpackningar …
·         Höga bränslepriser
·         Småföretagares dåliga skydd i köplagen
·         Telefonförsäljning till företag
·         Tänderna bör innefattas i sjukförsäkringen
·         Brott mot barn

Vi la också in en ny version angående ”Infrastruktur och Samhällsplanering” i vårt Jämställdhetspolitiska program. Jag återkommer till det programmet och till vårt förslag till en modernare föräldraförsäkring.

Inga kommentarer: