onsdag 23 maj 2012

Länsbygderådet/ HSSL Sörmland

Styrelsemöte i Länsbygderådet/ HSSL Sörmland mitt i Södermanland i går. Möte nummer två med den nya sammansättningen … diskuterar olika riktningar, trevar oss fram och förslag finns … beslöts i går att sända iväg två skrivelser.
Ett ”Angående skyltning av företag på landsbygden” och ett till Post- och telestyrelsen ang. Bredband. Skyltbrevet sänds till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson och alla sörmländska riksdagsmän.
Det kan inte få vara så svårt att få sätta upp en skylt så vi hittar till alla företagare som har sin verksamhet på landsbygden. Vi vill alla ha ”närodlat” (kan vi hitta ett ord som inbegriper både det vi äter, har på oss och smyckar vår närmiljö med?) men vi måste hitta Er!

Inga kommentarer: