onsdag 23 maj 2012

Gnestas skollunch kostar 9,80 ...

Livsmedelskostnaden 2011 för lunchen i grundskolan varierar mellan 6,43 kronor och 14 kronor. Den kommun som ligger högst satsar alltså mer än dubbelt mot den som satsar minst. Snittet är 9,48 kronor … Skolmatens Vänner har gjort kartläggningen.

Gnestas skollunch kostar 9,80 …

Mycket kan gå fel när man frågar, eftersom vi alla uppfattar olika. Kan man verkligen jämföra …? Skollunchen är en viktig fråga som vi också tog upp i går kväll på Länsbygderådet … ”maten borde lagas från grunden på alla skolor, även i de minsta landsbygdsskolorna. Matkvaliteten är så viktig för att man ska orka ta till sig kunskap.”
Frågan löd:
Vilken var den genomsnittliga livsmedelskostnaden per grundskoleelev och lunchmåltid i din kommun förra året (2011)? Om du inte kan ange ett exakt belopp, skriv så noga du kan. Notera att vi frågar efter:
a/
livsmedelskostnaden, d v s kostnaden för hela lunchen (all mat och dryck, men inte transporter, personalkostnader etc.)
b/
endast lunchmåltiden, d v s inte några andra måltider i skolan (frukost, mellanmål etc)
c/
kostnaden per elev, d v s räkna inte med eventuella vuxna som äter skollunchen (t ex pedagogiska måltider)
d/
kostnaden per inskriven elev – inte kostnaden per ätande elev
e/
den faktiska kostnaden för 2011 – inte den budgeterade kostnaden

Inga kommentarer: