fredag 28 juni 2013

Pendeltåget i våra hjärtan - Trafikplan 2014

”Viktiga pendeltider försvinner
De flesta av Gnestapendelns och regionaltågens avgångar finns kvar i Trafikverkets Trafikplan 2014 som publicerades på fredagen.
Men kanske tre av de allra viktigaste avgångarna är strukna och föreslås vända i Järna.”

Artikel finns att läsa i Södermanlands Nyheter, där finns även uppräknat tre pendeltågsavgångar som strukits. Det är ännu så länge den enda information jag har, vet inte heller hur många som åker med just de tre tågen.

Inga kommentarer finns ännu i SN.

Trafikplan 2014 är nu utsänd på remiss, synpunkter ska vara inne till den 5 augusti och beslut tas 20 september.

Läs på  Gnesta kommuns Hemsida ...

torsdag 27 juni 2013

Pendeltåget i våra hjärtan ... Interpellationsdebatt


En av punkterna i gårdagens interpellationsdebatt i Sveriges riksdag var …   

”Fortsatt pendeltågstrafik på sträckan Järna-Gnesta”
 Debatt med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) om avregleringen av våra järnvägar, vem som har det yttersta ansvaret och vad bör göras för att inte samma osäkra läge ska uppkomma för vårt pendeltåg varje gång fler aktörer vill in på banan.

”Ministern tog ansvar för Gnestapendeln i debatt
I drygt en timme debatterades Gnestapendeln i riskdagen. Efter en rad påtryckningar från sex olika politiker sa till slut infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) att regeringen tar ansvar för frågan och att hon själv tar det yttersta ansvaret. Men några klarare besked än så gav inte debatten.” … enligt Södermanlands Nyheter

Här kan du höra hela debatten 

Eller lyssna här, direkt Riksdagen

Pendlarföreningen och Facebookgruppen "Rädda Gnestapendeln" var också på plats utanför riksdagen i Stockholm med plakat och demonstrerade, vilket uppmärksammades av riksdagsledamöterna. De delade även ut flygblad till politikerna.
På fredag kommer Trafikverkets förslag att sändas ut på remiss ...


Själv var jag inte med till Stockholm den här gången, utan hade dagen tillsammans med mina systrar … avslutade dagen med att åka och plocka årets första jordgubbar.


fredag 21 juni 2013

Så blev en vecka fylld, även med mycket eftertanke ...

 … i dag är det Midsommarafton och väderguden ser ut att vara på gott humör. Ett liv fyllt av tid ska repeteras, funderas igenom och slutföras … medan ny tid kommer och fylls, samtidigt.
                                                               Foto: Bo Wingård
I tisdags var vi till Stockholm, Trafikverkets Helen Sundberg tog emot våra namnunderskrifter … imponerande 12 632 stycken. Jag har tidigare skrivit om ”Pendeltåget i våra hjärtan” … arbetet för att freda vårt pendeltåg är på intet sätt slutfört utan fortsätter på många plan, engagemanget är stort.
Det finns en hel del, som nu kommit i dagen, som borde förändras. Ända högst upp i Näringsdepartementet finns nu medvetenheten om vad som höll på att hända … så till …
… måndagens fullmäktigemöte som hade en hel del ärenden, några enkla och en del sannerligen komplexa. Årsredovisningen, revisionsberättelsen och ansvarsfrihet för olika grupper av ledamöter … var ärenden utan komplexitet.

Men ärendet ”Budgetförutsättningar 2014 – 2016” är mer komplicerat än vad en del tror … och några väntar och hoppas att det löser sig! Och kanske gör de´ det den här gången också, men inte hur många gånger som helst.
2010 betalade staten ut konjunkturstöd till kommunerna och 2011 och 2012 har vi fått en kreditering på tidigare inbetalda försäkringspengar.  Därför har årsredovisningarna inte visat underskott.
BoU har per april i år ett underskott som enligt majoriteten ska lösas med reserver och att verksamheterna ”håller budget”. Vilket inte gjorts hittills i år …
Men även om nu alla håller sin budget kommer resultatet att bli minus. Kostymen är för stor, politiskt tar man nu inget ansvar utan låter verksamheterna spara godtyckligt … ”man blir bara tillsagd att hålla budget”!

Kommunchefen och ekonomichefen konstaterar i dagens ärende att skatter och statsbidrag inte täcker kommunens kostnader varken 2011 eller 2012. ”Det är inte hållbart över tid.”

”Även prognosen för 2013 pekar på underskott, vilket visar att det krävs prioriteringar och kreativa beslut för att åter få en ekonomi i balans.”
Vid det senaste BoU - sammanträdet kommenterade jag att nämnden till septembersammanträdet ska ta fram konsekvensbeskrivningar på 1 %. Och vice ordförande kommenterade omedelbart att den procentsatsen handlade om 2014 års budget.
Det visste jag … men allt hänger ju ihop, om kostymen inte minskas tillräckligt i år … kommer inte 1% nerdragningar nästa år att räcka … 

Så var det ärendet ”arvode till oppositionsrådet och partiföreträdarna” … den här gången behövde inte oppositionsrådet och Alice vara utomhus, inte heller vänta så länge innan jävigheten upphävdes. Men diskussioner blev det … tänk att vi är så oense!
Eftersom majoriteten har 150% kommunalrådstjänster på två personer är det väl rimligt att oppositionen har 75% på en representant. Så har vi tidigare resonerat … men inte nu. Majoriteten tycker att procentsatsen 65 av en kommunalrådslön är tillräckligt till oppositionsrådet! 

Jaha, då var det beslutat! Äntligen! Och man kan inte annat än le, åt att de´ här med Partiföreträdare ska vara så svårt att det är nästa omöjligt att formulera på ett papper. Hänvisar till protokollet från KF…. ;-) Fast nu ska de i alla fall få arvode! 200:-/månad!

CEMR – deklarationen, den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå kommer att undertecknas. Deklarationen utgår från sex principer som vi sen förbinder oss att följa. Vi antog också en Miljö- och hållbarhetsplan.

Lite trist är det för Gnestaborna att vi inte kan sända våra sammanträden. Det hade varit bra för kommuninvånarna att se hur deras valda politiker sköter sig, nu när det snart är dags välja.

Centerpartiets motion om ”Studentmedarbetere” avslogs, men Gnesta kommun kommer att följa Landstingets arbete. Där har Centerpartiet en liknande motion.

Så tycker några kommuninvånare att det smäller för mycket om raketer, så nu ska det göras en översyn av reglerna … det är alltid bra att se över regler emellanåt, tiderna förändras och det är kanske dags för hårdare regler.

Och sen sist men inte minst … det som genast fanns på löpet … vi beslöt uppdra åt kommunchefen att efter att en värdering gjorts, försöka köpa tillbaka ishallen!!! 

Så … önskar jag att vi alla får en fin Midsommarhelg!

söndag 16 juni 2013

Klemmingsberg ...

Sill och potatis åts i kvällssolen

lördag 15 juni 2013

Pendeltåget i våra hjärtan - skyltarna i rondellen

Utan tåg dör Gnesta!
Pendeln för miljön!
Rör inte våra tåg!
Pendeln för jobben!

Uppsatta 20.30 lördagen den 15 juni 2013
Åter uppsatta 21.30 söndagen den 16 juni 2013
Skyltarna togs ner torsdagen den 20 juni 2013, tack för att, Du som joggade förbi just då, hjälpte till!

Pendeltåget i våra hjärtan - Strömmentorget

Alla var där, på Strömmentorget 13.30!

Här på kommunens Hemsida

Pendeltåget i våra hjärtan - Fullt på Strömmentorget

 
Namninsamlingen fortsätter - på tisdag åker vi till Trafikverket och lämnar listorna!

fredag 14 juni 2013

Pendeltåget i vårs hjärtan - förklaringen ...

Förklaring till 8 av 10 stolar tomma
Trafikverket skriver på sin webbsida att 8 av 10 stolar är tomma på Gnestapendeln. Det är inget konstigt att 8 av 10 stolar är tomma enligt tågplanerare på Trafikverket.
Skälet till den låga genomsnittliga beläggningen är följande:

1. Tågen har låg beläggning på morgon till Gnesta och på eftermiddagen mot Södertälje – man måste ha lika långa tåg i båda riktningarna oberoende av beläggningen. 

Läs Hela förklaringen på Gnesta kommuns Hemsida

Pendeltåget i våra hjärtan - sant och osant?

Att Gnestapendeln ska försvinna är inte ens ett ”förslag” utan än så länge bara ett ”arbetsmaterial” … sa, enligt SN, regionchefen på Trafikverket Helena Sundberg … i går när hon besökte kommunen.
 
Jaha … jag har sen några dagar tillbaka T14 (Tågplan 14), fick den per mail.

T14 är daterad 7 juni 2013, fyra sidor text med rubrikerna:
·        T14 - bakgrund
·        T14 - TrV:s skarpa förslag i nuläget
·        T14 - TF/SL:s kontakter rörande Gnesta
·        T14 - Arbetet framåt

Under rubriken ”skarpa förslag” kan jag läsa:
·        ”För att lösa den uppkomna konkurrensen på sträckan Järna-Gnesta har TrV nu lagt ett skarpt förslag som gör gällande att SL:s samtliga pendeltåg har slutstation Järna. Dvs ingen pendeltågstrafik alls till stationerna Mölnbo och Gnesta (länsgränsen går mellan Mölnbo och Gnesta)”

·        ”TF/SL och Stockholmståg har gemensamt i samrådsmöten med TrV meddelat dessa att vi inte kan acceptera detta.”

Visst är det tydligt?

Sen till siffran att det på pendeltåget är tomma platser, 8 av 10 säten står tomma på Pendeltåget!!! Men inget om när/hur de räknat … pendeltågen måste åka hit till Gnesta för att elever och arbetspendlare ska kunna åka till med tåget!? Det är väl självklart att pendeltåget inte är fullt när de åker TILL GNESTA!
Vad som är SANT och OSANT, vem vet? … MEN STOR ORO SKAPAR DETTA ARBETSMATERIAL!

torsdag 13 juni 2013

Pendeltåget i våra hjärtan, inbjudan ...Alla pratar om det överallt, men det är inga snälla ord man säger om att Trafikverket har föreslagit att ”ta bort vårt pendeltåg”. Såklart att vi inte går med på det, ALLA är överens om att PENDELTÅGET SKA VARA KVAR.
Var hos frissan i dag … alla undrar. För visst är det konstigt ... ”Hur tänkte dom då" undrar man!

Trafikverkets regionchef till Gnesta”I dag klockan två kommer Trafikverkets regionchef, Helena Sundberg, till kommunhuset i Gnesta för att diskutera hotet mot Gnestapendeln med kommunens politiker.

I pressmeddelandet säger Trafikverket att det "just nu pågår ett intensivt arbete för att hitta lämpliga lösningar för Sörmland" för att minska trycket på Västra Stambanan. Efterfrågan på just Västra Stambanan är nämligen rekordstort. Trafikverket framhåller att man lägger tidtabellerna tillsammans med alla de operatörer som ansökt om tåglägen samtidigt som man måste se till att järnvägen måste rustas upp då den slits hårt.”

Här Trafikverkets pressmeddelande …