fredag 7 juni 2013

Det Samhällsekonomiska värdet ...?Morgon den tredje dagen, öppnar tidningen för att se om journalisterna fått tag på någon ansvarig på Trafikverket. Jonas Westlund, chef för Trafikverkets enhet Försäljning, säger … att sträckan mellan Gnesta och Järna är en svag och extremt trång punkt, särskilt morgon och kväll.

”Det är därför vi diskuterar lösningen med att pendeltågen stannar i Järna. Vissa tåg går före andra tåg och de som avser trafikera Stockholm – Göteborg har ett större värde samhällsekonomiskt” … säger han till SN.

Det framkommer inte i tidningen om de 20 SJ-tågen i vardera riktningen inte räcker till för de resenärer som önskar åka … men vi får veta att ”i vår vill ett annat stort svenskt företag också in på banan””Och nästa höst tänker sig dessutom ett Hong Kong-baserat bolag trafikera Sveriges största städer.”

Undrat hur man räknar ut det Samhällsekonomiska värdet? 

Så bra det här låter, men inget om PÅ VEMS BEKOSTNAD!

Inga kommentarer: