fredag 14 juni 2013

Pendeltåget i våra hjärtan - sant och osant?

Att Gnestapendeln ska försvinna är inte ens ett ”förslag” utan än så länge bara ett ”arbetsmaterial” … sa, enligt SN, regionchefen på Trafikverket Helena Sundberg … i går när hon besökte kommunen.
 
Jaha … jag har sen några dagar tillbaka T14 (Tågplan 14), fick den per mail.

T14 är daterad 7 juni 2013, fyra sidor text med rubrikerna:
·        T14 - bakgrund
·        T14 - TrV:s skarpa förslag i nuläget
·        T14 - TF/SL:s kontakter rörande Gnesta
·        T14 - Arbetet framåt

Under rubriken ”skarpa förslag” kan jag läsa:
·        ”För att lösa den uppkomna konkurrensen på sträckan Järna-Gnesta har TrV nu lagt ett skarpt förslag som gör gällande att SL:s samtliga pendeltåg har slutstation Järna. Dvs ingen pendeltågstrafik alls till stationerna Mölnbo och Gnesta (länsgränsen går mellan Mölnbo och Gnesta)”

·        ”TF/SL och Stockholmståg har gemensamt i samrådsmöten med TrV meddelat dessa att vi inte kan acceptera detta.”

Visst är det tydligt?

Sen till siffran att det på pendeltåget är tomma platser, 8 av 10 säten står tomma på Pendeltåget!!! Men inget om när/hur de räknat … pendeltågen måste åka hit till Gnesta för att elever och arbetspendlare ska kunna åka till med tåget!? Det är väl självklart att pendeltåget inte är fullt när de åker TILL GNESTA!
Vad som är SANT och OSANT, vem vet? … MEN STOR ORO SKAPAR DETTA ARBETSMATERIAL!

Inga kommentarer: