tisdag 31 maj 2011

KF med ansvarsfrihet ... men ingen tango!

Årets näst sista kommunfullmäktige gav oss alla ansvarsfrihet, men det fanns synpunkter på att Barn- och utbildningsnämnden hade för stort överskott, men revisorerna visste varför … så ingen av dem krävde någon redovisning på mötet. Jag var förberedd på frågor och hade alla svaren med mej! Visst är det bra om man kan pricka rätt när man gör budgeten och såväl stora underskott som överskott ska undvikas!

Komunfullmäktigeledamöter kan inte bevilja ansvarsfrihet för sig själva, här har lagstiftningen blivit hårdare … det blev lite rörigt, men ordf fixade till det! På dagordningen fanns också Taxa för plan- och bygglovsärenden, ett Reglemente för ”Gemensam nämnden vård, omsorg och hjälpmedel” (VOHJS) … och en Interpellation från oss tre som var på Skolriksdagen i år: Karin, Jonathan och jag själv.

Ny matematiksatsning ska lyfta svenska elever. SKL (Sveriges kommuner och landsting) gör en femårig satsning för att höja mattekunskaperna hos Sveriges elever. Sverige på 19:e plats i senaste PISA- mätningen är inte acceptabelt.
”Satsningen omfattar såväl skolpolitiker och skolchefer som rektorer och lärare. Hela verksamheten från topp till tå måste med. Fokus ligger på att sprida metoder och modeller som fungerar, både i Sverige och utomlands.”

Vi fick i svaret, från nämndordförande, veta vilken placering Gnesta har i jämförelse med landets övriga kommuner, när det gäller matematik. Men ordförande verkade inte ha vetskap om SKL:s satsning …

Sen var ”Upphörande av vårdnadsbidraget” uppe på agendan … sista slaget, eller som Södermanlands Nyheter skriver ”Eldig debatt i Gnesta” ”Vårdnadsbidraget väckte starka känslor i Gnesta”.
Jag reagerade mest över att … vårdnadsbidraget tas bort för det inte är någon ”äkta” valfrihet! Alla kan inte välja! Och barnperspektiv … var fanns det?

”De som kan nyttja bidraget måste antingen klara sig på en låg ersättning, ha skiftarbete eller få hjälp av anhöriga” … enligt handlingarna.
”För familjer som har långa dagar för sina barn på förskolan, finns troligen inte alternativet med vårdnadsbidrag eftersom ersättningen är låg” … Och eftersom förskolan inte har märkt någon lägre nyttjandegrad … tar man nu bort vårdnadsbidraget! … men många familjer har valt att flytta fram förskolestarten för sina barn. Barn mognar olika det vet vi ju alla. Tänkte de på det ...?

Vi fick också veta att av ideologiska skäl tar socialdemokraterna bort vårdnadsbidraget, det är inte ett kommunalt ansvar utan ska skötas av staten! Är inte jämlikt, jämställt eller kan väljas av alla … därför ska det bort!

fredag 27 maj 2011

Det sjunger i hagtornsträdet ...Trots att vädret är lite ruggigt i dag så arbetar bin intensivt i vårt speciella hagtornsträd, som har enkla rosa/vita blommor. Moderträdet är ett gammalt träd, som står uppe i skogskanten … Lisa visade mej på det gamla trädet … Lars-Erik Samuelsson sa att ”nu är det dags att plocka frökapslar på hagtornsträdet och föröka” … jag gjorde som han sa så nu har vi flera stora vackra träd!

Eftersom bloggar är väderberoende tar jag gårdagens ”Här är Sveriges bästa kommun” i dag. Gnesta på 163:e plats!

”44 variabler har delats upp i »fundamentala variabler« som antas påverka alla invånare i en kommun, och specifika variabler för kategorierna Unga, Äldre, Familj och Jobb. Totalrankningen är en sammanvägning av de olika kategorierna.”

Det är ett digert jobb … om man vill ta reda på hur det är i Gnesta om man är ung, gammal, är en barnfamilj eller om man vill ha jobb. Men om man tar sig tid, förbättrar resultatet … kan det ge pengar. För alla vill ju bo den bästa kommunen!

Läs hela här ...

tisdag 24 maj 2011

Skollagen har även krav på näringsriktiga måltider!

Barn- och utbildningsnämnden har tagit sommarlov och ses inte förrän i september, eftersom juninämnden är inställd … i dagsläget finns inte några ärenden. Gårdagens möte hade bara ett beslutsärende, information och en fortsatt diskussion om Skolplanen. Kanske borde Skolplanen ha varit färdig för beslut i går, eftersom de kommunövergripande målen redan är klara …

Info om den nya skollagen, som kommer att tillämpas från och med 1 juli 2011, nödvändig för att få förbättrade kunskapsresultat och en likvärdig skola. En ny modern skollag … med förändrad läroplan för förskolan, nya läroplaner för den obligatoriska skolan, ny gymnasieskola, ny betygsskala och lärarlegitimation!

Länk, om Skollagen

Och … den nya skollagen kräver att skolmåltiderna ska vara näringsriktiga … kommer att bli möjligt att jämföra skolmatskvaliteten över tid och med andra skolor och kommuner.
Skolans och elevernas resultat förbättras i första hand av skickliga lärare. Men även skolmåltiden har sin del i kvalitetsarbetet.

Sveriges Kommuner och Landsting, Karolinska Institutet har tillsammans med andra aktörer startat projektet ”Skolmat Sverige” för att få bättre skolmåltider. En webbaserat kvalitetsverktyg har tagits fram och ska användas för sammanställningen av skolans måltidskvalitet ur ett helhetsperspektiv.

– Skolmåltiden ska både ge avkoppling, social stimulans och näringsriktig kost. Precis som när vi vuxna väljer att äta lunch på stan. En bra lunch gör att vi presterar bättre, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

Under hösten kommer kommuner att kontaktas … och kvalitetsverktyget blir till hjälp för att se till att skollagens nya lagkrav på näringsriktiga skolmåltider uppfylls.

Länkar: Skolmåltiden viktig ... Skolmat Sverige ...

fredag 20 maj 2011

Vattentornet kan bli ny träffpunkt ...

Rubriken finns i dag i lokaltidningen och är ett offentligt startskott på ett nytag för att säkra Gnestas Vattentorns fortlevnad. Jeanette och Oscar, nyinflyttade till Gnesta, har med stor entusiasm tagit sig an Vattentornet. En förening är bildad och det kommer snart att finnas möjlighet att bli medlem …

Från faktarutan i SN:
Vattentornet byggdes 1913-1914 och är 28 meter högt. Tornet ritades av väg- och vattenbyggaren Helge Gustaf Torulf, som även tjänstgjorde utomlands. Han deltog bland annat i tunnelbanebyggande i USA.
Vid omröstning i Gnesta 2002 utsågs vattentornet till tidernas bästa byggnad i kommunen.
När Gnesta byggdes ut under slutet av 60-talet och början på 70-talet räckte vattentornet inte till längre. Ett nytt byggdes på Österkärvsplatån 1975-77. I samband med det togs det gamla ur drift.
Källa: Länsstyrelsen

Här kan Ni följa det fortsatta arbetet med Gnesta Vattentorn …

söndag 15 maj 2011

Ledighet med storslagna avslutningar ...

Ett par av deltagarna i
Nordiskt mästerskap i Hästplöjning 2011, på väg till start ...


Efter några lediga dagar i Vetlanda, kom vi hem i går kväll och höll tummarna för Eric Saade! Grattis till tredjeplatsen! I Skänninge var det VM i plöjning, perfekt väder och massor med människor … se här!

Förare med traktorer av alla de slag, både nya och veteranare visade upp sina färdigheter. Ock dessa hästmän, man blir imponerad av deras hand med hästar och plog.Och så Världens starkaste man! … Magnus Samuelsson.
Vi var många som var nyfikna på honom!

tisdag 10 maj 2011

"Vi får saker att hända!"

Centerkvinnorna hade i helgen Förbundsstämma i Sundsvall. Två hundra ombud valde ny Förbundsordförande, Gunilla Hjelm från Vetlanda.


Och här finns Filmen … ”Vi får saker att hända!” … en reklamfilm för Centerkvinnorna. Välkomna att vara med oss!

Och Grattis!!!
… till Inger Fredriksson, som blev invald i Förbundsstyrelsen!

torsdag 5 maj 2011

Nu har vi fått svaret ...

Vid minoritetsåterremissen av ärendet ”Upphörande av vårdnadsbidrag” på KF den 28 mars 2011 ställde vi i alliansen tre frågor, som vi ville ha ytterligare belysta. I handlingarna vid ordinarie utskick fanns inget svar … utan beskedet var då … ”Delar av dessa kompletteringar kommer att delas till gruppmötena”.

Nu har kommunstyrelseledamöterna fått handlingarna till vårdnadsbidragsärendet på mailen.

Nu finns de även HÄR på Gnesta kommuns hemsida (sidan 7) …

TACK!

tisdag 3 maj 2011

Attitydundersökning ...

Svenskt näringsliv har i sin ranking, som publicerats i dag, flera gruppers attityd till företagande …
Medias attityder till företagande, 47:e plats för Gnesta … 35 placeringar bättre än i fjol.
Skolans attityder till företagande, Gnesta på 48:e plats av 290 kommuner … 8 placeringar bättre än förra året.
Allmänhetens attityder till företagande, Gnesta på 64:e plats … lika som förra året.
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande, plats 100 … Gnesta 34 placeringar bättre.
Kommunpolitikernas attityder till företagande, 119:e plats … 9 placeringar bättre än i fjol.

86 placeringar bättre än förra året!

Här är länken … där ni kan se Gnesta kommuns placering totalt och rankingens18 enskilda faktorer.

måndag 2 maj 2011

Nu är vi där igen!

Det har varit svårt för majoriteten att få fram handlingar i tid … och i vissa fall rätt handlingar. Och nu är vi där igen. Trots att över en månad gått finns det inga kompletteringar till ärendet ”Upphörande av vårdnadsbidrag” i kommunstyrelsehandlingarna, utan där står det …

”Delar av dessa kompletteringar kommer att delas till gruppmötena”.

Det är svaret på oppositionens minoritetsåterremiss, där vi ville ha …
* Konsekvensbeskrivning med analys hur ett borttagande av vårdnadsbidraget påverkar de barn som beslutet berör
* Ekonomisk kalkyl
* Motivering till framtagandet till ärendet – även ur ett barnperspektiv

Ärendet återremitterades den 28 mars och majoriteten kommer att ge oss ”delar av” svaret en timme innan kommunstyrelsemötet.

Får vi resten dukat på mötet?

söndag 1 maj 2011

Vad är det som händer!En bild från i går kväll ...
Och några reflektioner över den senaste tiden!
* Jag brukar läsa handlingar inför sammanträden, men hur noga blir det när man får handlingar så sent eller dukade att man inte ens hinner läsa igenom. Jag vet att det finns de som tycker att man inte måste läsa, men det har aldrig varit min utgångspunkt …

På senaste tiden har det varit lite för skakigt med handlingar i viktiga ärenden, själv tycker jag att hanteringen av organisationsärendet för grundskolan var bedrövlig. Fem dagar innan beslutet fick vi handlingarna och underlaget för besluten på kommunfullmäktige i måndags var rena cirkusen, men vi fick då löfte om att det skulle bli bättre.

Det höll ett par dagar, sen fick vi fel handlingar som diskussionsunderlag … upptäcktes av oss i oppositionen!

Man känner sig lite uppgiven och funderar på hur det ska bli i fortsättningen. Man kan inte hafsa fram beslut. Kanske har den nuvarande majoriteten visst diskuterat igenom frågorna, kanske är de inte överens eller varför får vi handlingarna så sent. För … kommunen är politiskt styrd och politikerna har det yttersta ansvaret!

I dag är det första maj, jag ska inte ut och demonstrera :-) utan fortsätta med vårstädningen i trädgården. Ett härligt avstressande arbete som aldrig tar slut … Att ha trädgård är absolut ett sätt att leva! Nästa vecka startar vi i oppositionen arbetet med budget 2012 ... beslutet om rambudgeten kommer upp på agendan i juni!
Körsbär och biggaråer blommar ...