tisdag 31 maj 2011

KF med ansvarsfrihet ... men ingen tango!

Årets näst sista kommunfullmäktige gav oss alla ansvarsfrihet, men det fanns synpunkter på att Barn- och utbildningsnämnden hade för stort överskott, men revisorerna visste varför … så ingen av dem krävde någon redovisning på mötet. Jag var förberedd på frågor och hade alla svaren med mej! Visst är det bra om man kan pricka rätt när man gör budgeten och såväl stora underskott som överskott ska undvikas!

Komunfullmäktigeledamöter kan inte bevilja ansvarsfrihet för sig själva, här har lagstiftningen blivit hårdare … det blev lite rörigt, men ordf fixade till det! På dagordningen fanns också Taxa för plan- och bygglovsärenden, ett Reglemente för ”Gemensam nämnden vård, omsorg och hjälpmedel” (VOHJS) … och en Interpellation från oss tre som var på Skolriksdagen i år: Karin, Jonathan och jag själv.

Ny matematiksatsning ska lyfta svenska elever. SKL (Sveriges kommuner och landsting) gör en femårig satsning för att höja mattekunskaperna hos Sveriges elever. Sverige på 19:e plats i senaste PISA- mätningen är inte acceptabelt.
”Satsningen omfattar såväl skolpolitiker och skolchefer som rektorer och lärare. Hela verksamheten från topp till tå måste med. Fokus ligger på att sprida metoder och modeller som fungerar, både i Sverige och utomlands.”

Vi fick i svaret, från nämndordförande, veta vilken placering Gnesta har i jämförelse med landets övriga kommuner, när det gäller matematik. Men ordförande verkade inte ha vetskap om SKL:s satsning …

Sen var ”Upphörande av vårdnadsbidraget” uppe på agendan … sista slaget, eller som Södermanlands Nyheter skriver ”Eldig debatt i Gnesta” ”Vårdnadsbidraget väckte starka känslor i Gnesta”.
Jag reagerade mest över att … vårdnadsbidraget tas bort för det inte är någon ”äkta” valfrihet! Alla kan inte välja! Och barnperspektiv … var fanns det?

”De som kan nyttja bidraget måste antingen klara sig på en låg ersättning, ha skiftarbete eller få hjälp av anhöriga” … enligt handlingarna.
”För familjer som har långa dagar för sina barn på förskolan, finns troligen inte alternativet med vårdnadsbidrag eftersom ersättningen är låg” … Och eftersom förskolan inte har märkt någon lägre nyttjandegrad … tar man nu bort vårdnadsbidraget! … men många familjer har valt att flytta fram förskolestarten för sina barn. Barn mognar olika det vet vi ju alla. Tänkte de på det ...?

Vi fick också veta att av ideologiska skäl tar socialdemokraterna bort vårdnadsbidraget, det är inte ett kommunalt ansvar utan ska skötas av staten! Är inte jämlikt, jämställt eller kan väljas av alla … därför ska det bort!

Inga kommentarer: