torsdag 30 april 2015

Fullmatad dag slutade med glada skratt

Justerade kommunfullmäktigeprotokollet och fick med mitt yrkande i ärendet om Giftfri vardag.


Bakade äppelkaka till den här kvällens möte, alla var nöjda med semlorna i går trots förseningen! Den nybakade kakan fick åka med till nämndsammanträdet i Barn- utbildningsnämnden, vilken härlig doft i bilen.

Nämnden lämnade många frågetecken efter sig ... förskolecheferna presenterade den omorganisation som vi tidigare hört talas om. Tyvärr blev inte presentationen utsänd till oss före nämndledamöter, såsom förskolecheferna önskade. Har ännu inte fått texten!
Därför blev det mer än presentation än en diskussion. Information utan beslut i nämnden ...

Två utredningsuppdrag till förvaltningen som ska redovisas på juninämnden, om hur paviljongerna, förskolan Skogsbäcken, ska vara på nuvarande plats, ersättas med nya paviljonger eller ska vi bygga till två avdelningar på förskolan Sjöstugan.

Frejaskolan.

Efter en "omedelbar justering" i kommunhuset hann jag hem och vända innan Årsmötet i föreningen Vattentornet. Just nu känns det som det står still. Kommunen som ansvarar för tornets fönster har inte möjlighet att se till att de blir lagade och målade, till en kostnad av 140 000 kronor. Fönster i Vattentornet är inte prio.
Men VI i Föreningen har en PLAN ... och vi hoppas på att alla vill att vårt torn ska lysa från sin upphöjda plats i vintermörkret. Ni kommer att få vet så småningom.


Avslutar med en bild på kommunens pumphus. Därifrån pumpades till vårt kära gamla Vattentorn.

onsdag 29 april 2015

Landstingsfullmäktige och semlor ;-)

Här på bilden ser det ganska lugnt ut, men på gårdagens Landstingsfullmäktige hettade till emellanåt i talarstolen ... men det bjöds också på skratt.

Årsredovisning med ris och ros, för självklart görs det massor av bra saker även om det tyvärr ibland blir fel. Redovisningen är ju ett sätt att tydliggöra vad man måste jobba vidare med.
Om årsredovisningen var det ärende med flest uppe i talarstolen, så var motionssvaret "Landstinget skall sluta med omskärelse av pojkar som görs av andra än medicinska skäl." Efter diskussioner om för och emot, avslogs motionen.
En votering, Vfp vill minska de politiska sekreterarnas tid, men sas emot av alla övriga partier ... 62 röstade jag till framskrivet förslag "att motionen avslås", 8 ledamöter i Vårdförpengarna röstade på sin motion.

Här är semlorna jag gjorde till kvällens gruppmöte, FP+V+C
"Bättre sent än aldrig!"

fredag 24 april 2015

Ja, när blir det klart?

Först skulle det bli klart i höst, men många av oss var skeptiska. Men nu vet vi, det är två månaders försening enligt hemsidan och allt är klart för invigning om nästan precis ett år enligt Facebook!
Hm ...

onsdag 22 april 2015

Övergripande jämställdhetsplan i enlighet med CEMR-deklarationen 2015 - 2020

Igår och även idag, vi jobbar på med vårt viktiga arbete som ska klubbas 17 juni 2015. Två år har vi haft på oss att få till Handlingsplanen. Nu har vi kokat ner ett omfattande material och snart ska det ut på politisk remissrunda!

Många vill säga sitt, många bra synpunkter och stora diskussioner ... "Hur tänker du där, kan vi lägga till en mening eller ta bort just det ordet". Det gäller att det blir tydligt för alla, för en Handlingsplan får inte tolkas på flera sätt!

Nästa vecka ska planen ut på remiss till alla politiska partier som finns representerade i Kommunfullmäktige här i Gnesta kommun! Vi ska sen i gruppen diskutera ändringsförslag och inkomna synpunkter ... och som jag önskar och hoppas ta ett enhälligt beslut på KF i juni.


tisdag 21 april 2015

Rapport från ett par stolar i Frösjön/Lockvattnet och B-salen I går var det igång ...

Det såg på pappret ut att bli en lång mötesdag. Först kommunstyrelse på eftermiddagen, gruppmöten inför KF och sen ett innehållsrikt kommunfullmäktige.
MEN, majoriteten och ”någon annan” hade inte gjort klart sitt åtagande. Därför ströks ärendet Årsredovisningen, de Övergripande målområden för KF 2015 – 2018 och Ombudsinstruktion för Gnesta kommunkoncerns bolagsstämma. Så vi fortsätter och arbeta efter förra majoritetens mål? Eller?

Vi får vänta till nästa Kommunfullmäktigemöte är den 17 juni, innan majoritetens mål är på plats. Hm …
Kommunfullmäktige startade även med strykningar, som en följd av det föregående. Tio och ett halvt ärende ströks!

Flera interpellationer och motion fick svar, många motioner anmäldes och även ett par medborgarförslag fanns med. Bra kreativitet!
Det ärende som diskuterades mest och som vi kan vara gladast åt var Riktlinjerna för direktupphandling. Med tanke på senaste tidens turbulens kring upphandlingar stramades det nu år, och vi hoppas slippa kritik från revisionen.

MP hade förslag som diskuterades, vi kom överens i MP, FP, V och C.
OCH lyckades sen övertyga Majoriteten om en ändrad lägsta gräns. Ändrades från 100 00 kr till ett Prisbasbelopp, ung 44 000. Vi var också överens om att nyanställde upphandlingsstrategen skulle se över dokumentet, när han börjat sitt jobb hos oss i Gnesta kommun..

Brottsförebyggande rådets och Pensionärs- och omsorgsrådets reviderade reglementen antogs, trots protester. Fem politiker i varje råd … majoriteten ger oss i vår spretiga opposition en (1) plats i varje råd … nu är det slutsnackat om tre från majoriteten och två från oppositionen. 
Dessutom hävdar majoriteten att valberedningen inte finns NU, den utgår när alla poster är tillsatta den nya mandatperioden.
Därom är vi oense … Valberedningen borde ha förberett valen till Brottsförebyggande rådet, Pensionärs- och omsorgsrådet och till våra Bolagsstyrelser. Alla dessa handlar om NYA ledamöter efter valet! Eller hur Majoriteten?
Vi voterade fram sammansättningen i Pensionärs- och omsorgsrådet. 23/23/23/23/11/6/3

Ett trivsamt möte, vi lyssnar och hjälps åt. Det känns fortfarande konstigt med den här mandatperiodens politiska sammansättning och vi får se vem som vinner och vem som förlorar …! 2018!
De exakta beslutsformuleringarna får ni läsa om en vecka, när jag har justerat protokollet ;-), ni skulle bara se mina anteckningar ;-)

fredag 17 april 2015

Landsbygdsting!

Vilken härlig dag, med massor av kreativa personligheter! TACK!

                                                           

 
Texten av Bengt Gustavsson

Anna Sandklef presenterade Gnesta kommun ... jag återkommer med funderingar! Nu kaffe och bakelse ;-)

Vad händer inom området sociala investeringar?


Vad händer nationellt och internationellt inom området sociala investeringar ... Hur arbetar SKL med sociala investeringar? Politiska forum för sociala investeringar i Södermanland - hur säkrar vi det politiska samspelet i fortsättningen?

Ja, hur ska arbetet med sociala investeringar leva vidare i Sörmland?

tisdag 14 april 2015

”Det här är dock den första järv som siktats i Sörmland i modern tid.”Ja, en järv var en utter och en varg var ett lodjur, häromsistens! Till och med djuren har fått annorlunda resvanor. Tar sig längre hemifrån, precis som vi människor. Så är det Länsstyrelsen!

I dag förmöte inför nästa möte i CEMR-gruppen. Ja, nu börjar det hetta till. Slutspurten är inledd, Handlingsplanen börjar ta form och ska ut på remiss efter att vi i CEMR-gruppen gått igenom den ytterligare en gång.

måndag 13 april 2015

Planeringsdag!

Planering, uppdatering och sortering ... inför Föreningen Vattentornets årsmöte, jobb inför att få fram en handlingsplan för CEMR ... läsa igen inför mötet i morgon. Läsa, fundera och leta kompletterande underlag inför kommunstyrelse och kommunfullmäktige nästa måndag.

Ja, och vad ska vi ha till middag och alla blommor ska vattnas inne och ute i planterade krukor.

Nu plantera 50 tomatplantor från brättet, så jag blir nog tvungen att ställa ut några av de redan planterade tomatplantorna för att få utrymme. Tänk att det alltid blir "för många", men det är inte sant för jag ska dela ut till släkt och goda vänner!

Och SOLEN SKINER!

söndag 12 april 2015

Om inte om hade varit ...

HÄR är uttalandet från Gnesta kommunkrets årsmöte, som sen blev en motion till Distriktsstämman.

Och, om inte om hade varit ...


Hade motionen om ”att beteskravet för mjölkkor och ungdjur som går i lösdriftsstallar blir en rekommendation och inte tvingande” från oss i Centerpartiet i Gnesta gått igenom på gårdagens Distriktsstämman i Flen.

Ordförande antog att distriktsstyrelsen vann, CUF:s ordförande som varit uppe och talat för motionen begärde votering. Ordförande föreslog försöksvotering med handuppräckning … till min förvåning bad han rösträknare komma fram!

Efter att rösträknarna räknat om ett par gånger, fick de fram att DE FRÅN KOMMUNKRETSARNA VALDA OMBUDEN röstat för distriktsstyrelsens förslag med siffrorna 22 – 21! Hm …

Riksdagsman Johan Hedin ”Om konsten att återta ett riksdagsmandat!”, gav oss goda råd, eftersom vi vid senaste val förlorade vårt. Det är bara att jobba på!

Stämmoförhandlingarna bjöd inte på så stora överraskningar. Några nyval till distriktsstyrelsen, själv blev jag adjungerad Centerkvinnorepresentant. Jag ingår också i gänget, valda från Sörmland till Partistämman i Falun. Alltid lika spännande, Tack!
 Känner ni doften?

lördag 11 april 2015

NSV ... det hade varit bra med en vokal

"Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård"
heter nämnden som har fått förkortningen NSV. En nämnd inom Landstinget Sörmland med representanter från alla nio kommunerna i Sörmland.

I går första nämndmötet i Nyköping med både ärenden och en hel del information. Det är spännande med allt nytt, både människor och helt nya ärenden. Mycket nytt, läser på allt vad jag hinner!!

torsdag 9 april 2015

Teknikens underbara värld ....

Mitt modem har antagligen gått sönder, kanske borde jag säga att modemet är grinigt för att vara sanningsenlig. Internetlampan har sen i morse pendlat mellan grön, röd och släckt med ojämna tidsintervall. Hm ... Jag har ringt, ett nytt är på väg. Nu kör jag på telefonen.

Det här är väl inte mycket att berätta, fast tanken slår mej ... Hur långt är ett dygn?

I går sas på IT-mötet i Malmköping att det gäller att anamma den nya tekniken, får man erbjudande om bredband så säg JA direkt, annars kanske du sitter du där "ensam, utan kopparledning och ingen mobiltekning", när alla andra hoppat på bredbandståget. Nu sitter jag här med kopparledning, mobil och plattan och alls inte avstängd från omvärlden.

Av Länsstyrelsen och Regionförbundet fick vi veta "hur vi ska göra"! Vi på landet kan bilda byalag, söka pengar från Landsbygdsprogrammet. Enkelt! MEN sen måste man göra allt på rätt sätt och i rätt ordning. Och vi fick inte glömma att göra upphandling via nationell webbsight. Men först måste vi bilda en ekonomisk förening och gå runt och fråga alla om de vill vara med ... Ja, tyvärr är det långt dit!
Så nu ska jag starta med att gå in på Jordbruksverkets och Länsstyrelsens hemsidor och läsa på. Och titta på några kartor, så man säkert vet vem som bor i stan och på landet.


tisdag 7 april 2015

Vi visar gärna Vattentornet

Vy från det 100-åriga Vattentornet, Frejaskolan

SPF:are på rundvandring i Gnesta, besöker tre generationer Vattentorn.
Vi visade vårt och berättade om vårt och kommunens arbete för att vi ska få behålla 
symbolen för Gnesta

fredag 3 april 2015

16:51


Och, julen varar intill påska


Jag har så svårt att skiljas från "Julen" att jag håller den kvar på flera sätt. En tomte sitter på skåpkanten året om, en liten tomtetjej med ett äpple från Kivik i knät. Nätet under clematisen lyser fortfarande, men nu är trapp-pyntningen nertagen.

Och krukorna är påskplanterade!


Trevlig Helg!

torsdag 2 april 2015

Rostbiffen i ugnen, nu 46 grader

Den efterhängsna influensan gör att jag får hitta mindre arbetskrävande lösningar. På mötesagendan fanns endast en nämndprotokollsjustering och ett telefonmöte i går.
Nu betar jag av posthögen, har några mail kvar att skriva. Är lite avundsjuk på våra Spanienvänner som sitter i solen och undrar hur NI har det i Budapest!

Väljer att inte skriva något om chefer i kommunen som slutade för ett tag sen, som slutade nyss eller som slutar i augusti. Är informerad och hoppas att vi har allt på plats i höst.


GLAD PÅSK!