onsdag 29 juni 2016

I fläderblommornas tid!

Midsommardans ...


För stor för att gömmas i fickan
 ... det är plockförbud på stenar!


Nybygget är något dåligt isolerat ...

På hemväg ...

Lunch på Kinnekulle

onsdag 22 juni 2016

Hur hanteras MAT i Gnesta kommun?För oss i Centerpartiet är maten oerhört viktig. Vad den innehåller, hur den producerats, fraktats, tillagats och serveras våra barn i förskolan, elever i grundskolan och våra äldre.

Gnesta kommun har ingen Kostpolicy! Det uppmärksammade vi i Centerpartiet redan i februari 2014.

Vår motion är instämplad 2014-02-24.
Men ingen Policy är beslutad ännu ...

****************************************

Centerpartiet i Gnesta

Uttalande från årsmöte 2014-02-20

För Centerpartiet är det en självklarhet att samtliga verksamheter inom Gnesta kommun ska servera mat av hög kvalitet som baserats på råvaror vilka är producerade i enlighet med regler för hälsa, miljö och djurskydd som gäller i Sverige. Bra mat underlättar lärandet i förskola och skolan genom mätta, pigga och friska barn och elever. För äldre är det särskilt viktigt med näringsrik mat av god kvalitet för att skapa en god måltidsupplevelse.

Årsmötet uppmanar därför Gnesta kommun att ta fram en kostpolicy för att garantera en hög kvalitet på den mat som serveras i kommunens verksamheter.

Årsmötet vill särskilt betona följande:

-         Att kostpolicyn tydligt anger att de råvaror som används i kommunens verksamheter ska vara producerade i enlighet med de regelverk för djurskydd och miljöhänsyn som gäller i Sverige.

-         Att kosten i kommunens verksamheter planeras efter årstid för att möjliggöra hög grad av färska och närproducerade produkter.

-         Att det skapa en samordningsfunktion för att underlätta dialogen mellan kommunens olika verksamheter och de lokala producenterna.


Motionen instämplad i Gnesta kommun 2014-02-24


2014-02-21

Motion: Kostpolicy inom förskola, grundskola och äldreomsorg

Syftet med att ta fram en kostpolicy är att garantera god mat av hög kvalitet och bra näringsinnehåll i kommunens samtliga verksamheter. Bra mat underlättar lärandet i förskola och skolan genom mätta, pigga och friska barn och elever. För äldre är det särskilt viktigt med näringsrik mat av god kvalitet för att skapa en god måltidsupplevelse. Erfarenheter från andra kommuner visar dessutom ett en genomtänkt kostpolicy inte behöver innebära en ökad kostnad för inköp av råvaror av högre kvalitet. Ett näraliggande exempel är Södertälje kommun som arbetar aktivt för att öka andelen närproducerade råvaror och även uppmärksammats för sitt arbete med bra mat i skolan.

För Centerpartiet är det en självklarhet att vi i kommunen ska servera mat av hög kvalitet som baserats på råvaror vilka är producerade i enlighet med regler för hälsa, miljö och djurskydd som gäller i Sverige. Vi föreslår därför:

-         Att kommunen tar fram en kostpolicy för att garantera en hög kvalitet på den mat som serveras i kommunens verksamheter.

-         Att kostpolicyn tydligt anger att de råvaror som används i kommunens verksamheter ska vara producerade i enlighet med de regelverk för djurskydd och miljöhänsyn som gäller i Sverige.

-         Att kosten i kommunens verksamheter planeras efter årstid för att möjliggöra hög grad av färska och närproducerade produkter.

-         Att det skapa en samordningsfunktion för att underlätta dialogen mellan kommunens olika verksamheter och de lokala producenterna.


Centerpartiet i Gnesta genom


Mats Klasson             Håkan Ekstrand         Lena Lindberg

Plus, Minus och Undring!Klippt från Gnesta kommuns Hemsida!
2016-06-22
Beslut om ny skolorganisation
Beslutet om en ny skolorganisation för grundskolorna i Gnesta kommun fattades på kommunfullmäktige den 20 juni 2016. Beslutet innebär att år 6 återförs från Freja 6-9 till grundskolorna som därmed blir f-6-skolor. Dessutom avvecklas Laxne skola från och med nu.
När det gäller år 6 så har skolorna planerat och förberett för att åk 6 blir kvar på respektive skola.
Samtliga elever i Laxne skola kommer att erbjudas plats på Welandersborgs skola i Björnlunda och är garanterade plats där. Skolan förbereder nu höstterminen genom att se över trafiksituationen, skolgården och lokalerna, men också den pedagogiska verksamheten så att skolstarten blir så bra som möjligt. Om alla barnen i Laxne väljer Welandersborg kommer skolan att ha 124 elever. Alla elever som väljer Welandersborg placeras med sina klasskamrater. Det kommer att vara mellan 16-25 elever i åldershomogena klasser på skolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer nu brevledes att skicka ut information till samtliga vårdnadshavare i Laxne. Där får föräldrarna också en blankett om möjligheten att göra annat skolval, behov av fritids och skolskjuts mm.  Blanketten ska vara inskickad senast 1 juli 2016 och beslut om skola skickas till föräldrarna under vecka 27 dvs 4-8 juli 2016.

Det fria skolvalet innebär att föräldrar ansöker om plats på den skola man önskar. Rektor beslutar om antalet platser på skolan och finns det plats erbjuds barnen från Laxne denna plats.
Om antalet sökande överstiger lediga platser som finns i aktuell klass så använder förvaltningen antagningsreglerna för skolval och den relativa närhetsprincipen.

Vad gäller fritids så undersöker barn- och utbildningsförvaltningen möjlighet till morgonfritids på Laxne skola med gemensam avfärd till skolstart på Welandersborgs skola samt en buss som går tillbaka ca 16.00 med fortsatt fritids för de som önskar i Laxne. Detta som en ettårig övergångslösning. Alternativet är att föräldrar väljer fritids bara på Welandersborg eller annan skola.

Rektorerna på alla kommunala grundskolor finns tillgängliga de närmaste veckorna om föräldrar vill besöka skolorna, ställa frågor och se lokalerna.
 
Senast publicerad 2016-06-22

tisdag 21 juni 2016

Lika, men så olika!?Det visar senaste upplagan av ”Öppna jämförelser 2015 – vård och omsorg om äldre”, den årliga undersökning som görs av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och Landsting (SKL).

Tiotusentals äldre missnöjda med maten
Det måste vara gott och trevligt för att aptiten riktigt ska infinna sig. Men fyra av tio äldre på landets särskilda boenden är inte nöjda med varken maten eller måltidssituationen.
Två frågor har ställts till de äldre:
”Hur brukar maten smaka?”
”Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig stund på dagen?”


Så bra är maten där du bor
Om en boende svarat positivt på båda frågorna ingår hen i procentsiffran för nöjda boende.
I tidigare års rapporter har mat och måltidsmiljö bedömts var för sig, vilket innebär att årets resultat inte kan jämföras rakt av med förra årets.
 

Så många procent är nöjda med maten och måltidsmiljön

– kommun för kommun (placering inom parentes)

HÄR,  fyra kommuner med en gemensam upphandling av råvaror:

Trosa 73 (27)
Nyköping 55 (207)
Gnesta 52 (229)
Oxelösund 45 (249)
HÄR … finns hela undersökningen (klippt i originaltexten, därför hoppar typsnitten)

Där står ett skolhus, och ingen vet dess öde!LAXNE SKOLA har inga elever längre, de elever som i år sjöng ”Den blomstertid nu kommer” har ingen möjlighet att till hösten välja LAXNE SKOLA.
En nybyggd skola som invigdes 2004 har nu lagts ner 2016 … tolv år! Ett sån´t nederlag för oss alla, för en hel bygd.

För många kom nerläggningen som en total överraskning. Ingen politiker i majoriteten Socialdemokrater och Moderater hade först öppnat för diskussion, innan de bestämde sig för att lägga ner skolan. Jag har lyft frågan, men ingen mer har aktivt önskat diskutera satsningar på de små skolorna.
”Majoriteten månar om eleverna.”
De får det att låta som om vi andra som vill ha LAXNE SKOLA kvar inte bryr oss om eleverna! Sluta uttryck er så!
Jag är också bekymrad över elevernas skolresultat, precis som majoriteten.

En majoritet som den här mandatperioden har ett mål som säger att ”Alla elever ska ges förutsättningar för att nå kunskapsmålen i alla ämnen.” Det har pratats om att endast 65% når målen nu och några har uppfattat att allt ska fixas när S+M nu lägger ner LAXNE SKOLA.

I går på Kommunfullmäktige fick alla vi politiker Årsredovisning 2015, men nu får ni från majoriteten hjälpa mej … ni har ett mål om att alla elever ska ges förutsättningar att nå målen … men jag hittar inte siffran 65% som talats om!

måndag 20 juni 2016

Kim, Sibylle, Ann-Sofie, Johan, Inger, Maria, Mattias, Linda, Ingrid, Jesper Annika, Karin, Yvonne, Bo, Dan, Joacim, Bernt och Sven ...

... sa JA TILL LAXNE SKOLAS NERLÄGGNING på kvällens Kommunfullmäktige.


Men, vi har stretat emot så gott vi har kunnat ...
                                  ETT SÅ TRÅKIGT BESLUT FÖR ALLA LAXNEBOR!

Ordförande, ledamöter, åhörare och press!Jag är också bekymrad över elevernas skolresultat
precis som majoriteten.

Så … När jag sa ja
och själv deltog i SWECO - utredningen,
antog jag att
resultatet skulle användas för en satsning
på inte minst de små skolorna!
”Gnesta har bra skolor, men med utredningen ska skolornas pedagogiska verksamhet kunna förbättras.”
… ”en lyckad skolgång skapar förutsättningar för ett gott vuxenliv.”
Ett tredje citat: … ”Som ett exempel att utvärdera i grundskolans pedagogiska verksamhet är att vi vet att eleverna som kommer till högstadiet Freja 6-9, har olika förkunskaper.”

Bra! … så vi vet
vilket ämne på vilken skola
som behöver extraresurser
… tänkte jag
Självklart fanns en farhåga,
jag är ganska bra på att läsa mellan raderna
och känna vad som är på gång!
OCH min värsta farhåga besannades!
Sen dess känns det
som om ni kört i 200 km/timme minst,
utan rast och utan plan.
Mötesplanering saknas,
papper sänds ut för tidigt och *
vi fick en möteskrock.
Det ger klump i magen,
ilska och oro
hos såväl elever som deras vårdnadshavare.

Det förstår vi alla!
Jag vill inte att Ni lägger ner Laxne skola,
jag vill att skolan ska blomstra
… men jag vill också att eleverna får tillräckliga kunskaper
som skapar förutsättningar
för ett gott vuxenliv.
Och varför blev det så här? Varför står vi här nu?
Med facit i hand är
nerläggningen av skolan en följd
av nästan obefintliga satsningar
i Laxne skola de senaste åren.
Jag har fått veta hur det varit,
jag har frågat på nämnden,
fått lugnande besked  
och tyvärr nöjde jag mej med det.
Från Centerpartiet har vi kommit med förslag,
 en motion
 ”Ge eleverna rätt till skolskjuts
till den skola där de antagits.” Vi tänkte på LAXNE!
Det skulle vara så bra för de elever
som behöver tryggheten i en liten skola!

Tack för ordet!