onsdag 8 juni 2016

Nu är vi många som håller tummarna för att några tar sitt förnuft till fånga så att vi får LAXNE SKOLA kvar!Tillsammans är alltid bäst, tillsammans med Er som berörs. Den här omorganisationen är kontroversiell, så politiskt jobbig … blir ännu jobbigare för att så många blundar. Inget löser sig av sig självt och det går inte att ge uppdraget till några att hålla i yxan och tro att man på så sätt kan dra sig tillbaka och vara tyst.

Politikerna har ansvar, hela ansvaret och kommer att ta beslutet. Men vi kan höra att majoritetspolitikerna har väldigt olika skäl varför de går med på beslutet att ”Laxne skola avvecklas med start i juni 2016”. Deras vanligaste skälet är att eleverna måste få vara i ett större sammanhang, få fler kamrater.

 … men en del barn behöver vara i en mindre grupp. Det är väldigt individuellt för den enskilda eleven, vad som är en för liten eller en för stor grupp. 

Sällan eller aldrig är det någon som vill diskutera Laxne skola,   ja själva byggnaden. För ingen vet vad som kommer att hända med skolan som invigdes 2004. Alla avvaktar! Ingen diskussion för ingen vet … så sägs det i alla fall officiellt. MEN i byggnaden finns förskola och fritis kvar.


I går på det extrainsatta kommunfullmäktigesammanträdet minoritetsåterremitterade vi i oppositionen ärendet om ”Förändrad skolorganisation i Gnesta kommun”. Innan beslutet togs fick vi vädjanden om att ”ta beslutet i går, så att eleverna får veta hur det blir till hösten, när de slutade skolan nu på fredag”.

FÖR SJU MÅNADER SEN …
Redan i mitten av november 2015 hade förvaltningen ”inlett en upphandling för att en eller flera externa resurser ska kunna utföra detta uppdrag.”
Uppdraget: ”En utredning ska kunna redovisa resursanvändningen och föreslå eventuella förändringar för att resurser ska användas så effektivt som möjligt och gynna Gnesta kommuns elever på bästa sätt” … enligt handlingarna.

SISTA DAGARNA I APRIL …
Blev konsultrapporten officiell.
Att år 6 går kvar på den skola de redan går, är en anpassning till lagen. I rapporten finns också rekommendationen om nedläggning av Laxne skola, men konsulterna skriver: ”Observera vikten av att även involvera berörd personal, fackliga representanter, elever och föräldrar. Här behövs en tydlig kommunikationsplan.” Vi vet hur det blev …

Den 20 juni 2016 har vi återigen kommunfullmäktigemöte. Socialdemokrater och Moderater i Gnesta kommun har ansvar både för process och beslut.  
Nu är vi många som håller tummarna för att några tar sitt förnuft till fånga
så att vi får LAXNE SKOLA kvar!

Inga kommentarer: