torsdag 9 juni 2016

Här är vårt yrkande på BoU och KommunstyrelsenÄrende: Förändrad skolorganisation i Gnesta kommun

Oppositionens förslag till beslut:
 
1. Anta förslag till förändrad skolorganisation inför hösten 2016:
-Frejaskolan F-6
-Dansutskolan F-6 med ändringen att Hjärnkontoret går kvar i Dansutskolans lokaler och en av de äldre klasserna flyttas till Sambavägen.
-Welandersborgs skola F-6
-Kvarnbackaskolan F-6
-Laxne skola F-6

2. Upphäva beslut ”Låta elever i år 5 från Kvarnbackaskolan och Laxne skola ha två basskolor så att de även är garanterade en plats på Frejaskolan om de så önskar” se kommunfullmäktiges beslut 2012-06-18 § 68, dnr BoUN 2011.80 (se bilaga 2)
3. Förvaltningen får i uppdrag att till Barn- och Utbildningsnämndens nästa möte:
- Ta fram underlag för en profilering av Laxne skola
- Redovisa goda exempel på hur små skolor med vikande elevantal brutit trenden
- Genomföra en enkät bland vårdnadshavare i Laxne skolas upptagningsområde som inte har sina barn på skolan och undersöka varför eleverna inte går på Laxne skola och vad som kan göra att eleverna skulle börja i Laxne skola.
4. Alla elever i F-6 i hela Gnesta kommun erbjuds möjligheten att börja i Laxne skola från hösten 2016 och få busskort utan kostnad. Riktlinjer för skolskjuts ska också anpassas enligt detta.
5. Förvaltningen ges i uppdrag att verkställa organisationsförändringar som följer med anledning av beslut.

Undertecknare: C L V MP

Inga kommentarer: