onsdag 22 juni 2016

Hur hanteras MAT i Gnesta kommun?För oss i Centerpartiet är maten oerhört viktig. Vad den innehåller, hur den producerats, fraktats, tillagats och serveras våra barn i förskolan, elever i grundskolan och våra äldre.

Gnesta kommun har ingen Kostpolicy! Det uppmärksammade vi i Centerpartiet redan i februari 2014.

Vår motion är instämplad 2014-02-24.
Men ingen Policy är beslutad ännu ...

****************************************

Centerpartiet i Gnesta

Uttalande från årsmöte 2014-02-20

För Centerpartiet är det en självklarhet att samtliga verksamheter inom Gnesta kommun ska servera mat av hög kvalitet som baserats på råvaror vilka är producerade i enlighet med regler för hälsa, miljö och djurskydd som gäller i Sverige. Bra mat underlättar lärandet i förskola och skolan genom mätta, pigga och friska barn och elever. För äldre är det särskilt viktigt med näringsrik mat av god kvalitet för att skapa en god måltidsupplevelse.

Årsmötet uppmanar därför Gnesta kommun att ta fram en kostpolicy för att garantera en hög kvalitet på den mat som serveras i kommunens verksamheter.

Årsmötet vill särskilt betona följande:

-         Att kostpolicyn tydligt anger att de råvaror som används i kommunens verksamheter ska vara producerade i enlighet med de regelverk för djurskydd och miljöhänsyn som gäller i Sverige.

-         Att kosten i kommunens verksamheter planeras efter årstid för att möjliggöra hög grad av färska och närproducerade produkter.

-         Att det skapa en samordningsfunktion för att underlätta dialogen mellan kommunens olika verksamheter och de lokala producenterna.


Motionen instämplad i Gnesta kommun 2014-02-24


2014-02-21

Motion: Kostpolicy inom förskola, grundskola och äldreomsorg

Syftet med att ta fram en kostpolicy är att garantera god mat av hög kvalitet och bra näringsinnehåll i kommunens samtliga verksamheter. Bra mat underlättar lärandet i förskola och skolan genom mätta, pigga och friska barn och elever. För äldre är det särskilt viktigt med näringsrik mat av god kvalitet för att skapa en god måltidsupplevelse. Erfarenheter från andra kommuner visar dessutom ett en genomtänkt kostpolicy inte behöver innebära en ökad kostnad för inköp av råvaror av högre kvalitet. Ett näraliggande exempel är Södertälje kommun som arbetar aktivt för att öka andelen närproducerade råvaror och även uppmärksammats för sitt arbete med bra mat i skolan.

För Centerpartiet är det en självklarhet att vi i kommunen ska servera mat av hög kvalitet som baserats på råvaror vilka är producerade i enlighet med regler för hälsa, miljö och djurskydd som gäller i Sverige. Vi föreslår därför:

-         Att kommunen tar fram en kostpolicy för att garantera en hög kvalitet på den mat som serveras i kommunens verksamheter.

-         Att kostpolicyn tydligt anger att de råvaror som används i kommunens verksamheter ska vara producerade i enlighet med de regelverk för djurskydd och miljöhänsyn som gäller i Sverige.

-         Att kosten i kommunens verksamheter planeras efter årstid för att möjliggöra hög grad av färska och närproducerade produkter.

-         Att det skapa en samordningsfunktion för att underlätta dialogen mellan kommunens olika verksamheter och de lokala producenterna.


Centerpartiet i Gnesta genom


Mats Klasson             Håkan Ekstrand         Lena Lindberg

Inga kommentarer: