måndag 20 juni 2016

Ordförande, ledamöter, åhörare och press!Jag är också bekymrad över elevernas skolresultat
precis som majoriteten.

Så … När jag sa ja
och själv deltog i SWECO - utredningen,
antog jag att
resultatet skulle användas för en satsning
på inte minst de små skolorna!
”Gnesta har bra skolor, men med utredningen ska skolornas pedagogiska verksamhet kunna förbättras.”
… ”en lyckad skolgång skapar förutsättningar för ett gott vuxenliv.”
Ett tredje citat: … ”Som ett exempel att utvärdera i grundskolans pedagogiska verksamhet är att vi vet att eleverna som kommer till högstadiet Freja 6-9, har olika förkunskaper.”

Bra! … så vi vet
vilket ämne på vilken skola
som behöver extraresurser
… tänkte jag
Självklart fanns en farhåga,
jag är ganska bra på att läsa mellan raderna
och känna vad som är på gång!
OCH min värsta farhåga besannades!
Sen dess känns det
som om ni kört i 200 km/timme minst,
utan rast och utan plan.
Mötesplanering saknas,
papper sänds ut för tidigt och *
vi fick en möteskrock.
Det ger klump i magen,
ilska och oro
hos såväl elever som deras vårdnadshavare.

Det förstår vi alla!
Jag vill inte att Ni lägger ner Laxne skola,
jag vill att skolan ska blomstra
… men jag vill också att eleverna får tillräckliga kunskaper
som skapar förutsättningar
för ett gott vuxenliv.
Och varför blev det så här? Varför står vi här nu?
Med facit i hand är
nerläggningen av skolan en följd
av nästan obefintliga satsningar
i Laxne skola de senaste åren.
Jag har fått veta hur det varit,
jag har frågat på nämnden,
fått lugnande besked  
och tyvärr nöjde jag mej med det.
Från Centerpartiet har vi kommit med förslag,
 en motion
 ”Ge eleverna rätt till skolskjuts
till den skola där de antagits.” Vi tänkte på LAXNE!
Det skulle vara så bra för de elever
som behöver tryggheten i en liten skola!

Tack för ordet!Inga kommentarer: