fredag 29 april 2016

Mycket att fundera på medan vardagen rullar på!

Blånande berg i Hallebro ...

"Utvärdering och utredning av grundskolans pedagogiska verksamhet."
och
"Översyn av skolpengsmodell GNESTAS GRUNDSKOLOR."

Hela den här månaden har orden snurrat i min hjärna, det kan jag ju säga nu när utredningarna är klara och offentliga. Vi har haft partimöte och flera olika landstingsmöten. Firat en födelsedag ... Möte med den gemensamma nämnden, kommunerna i Sörmland och Landstingsrepresentanter ... Landstingsfullmäktige ...

och strategisk planering Centerpartiets landstingsgrupp.
 
Och ett extra Barn- och utbildningsnämndsmöte med anledning av beslut om regelverk eftersom ett stort antal barn sökt till Förskoleklassen på Dansut. Veckan avslutades med Lönenämnd i Katrineholm.
Glömde nästan att vi också haft Kommunfullmäktige här i Gnesta och min IT-motion blev bifallen. Hur kunde jag glömma det :-)

"Och över alltihopa lyser moder sol" ... äntligen!!!


tisdag 19 april 2016

 

Verksamhetsbesök i Gnesta tätort i går.

Videungarna, Dansutskolan, Skogsbäcken, Björkbacken, Tallen och Kristallen.

STORT TACK TILL ER ALLA!

söndag 17 april 2016

Lundströms bokradio
"Det som var en gång" ... 27 minuter in i programmet. 

Ännu en vecka med full fart!

Måndagens Kommunstyrelse:
"Motion - Tag fram en övergripande IT-plan för Gnesta kommun, med särskild plan för förskolan och grundskolan."

Ja, så heter ärendet och nu finns ett svar på en motion jag skrev och lämnade in 2013-12-28. Den har varit uppe en vända till KF men återremitterades, jag fick medhåll av min ordf.
Anledningen till motionen var att jag hade fått vetskap att det köptes in "olika" till förskolor och grundskolor. Så kan man säga, behövs inga detaljer. Och dessutom fanns kompetensen inte hos all personal, så att man kunde använda inköpt IT- utrustning.

Så trots att motionen inte är bifallen utan "besvarad" ... är jag nöjd. Kommer att bevaka fortsättningen ...

Årsredovisning 2015, presenterades på "gammalt vis", det vill säga att ordförande för nämnderna och boagen presenterade sin del. I BoU gjordes presentationen av vice. Diskuterades den egendomliga hastighetssättningen i Stjärnhov. Och att majoriteten tänker avskaffa "Miljö- och hållbarhetsutskottet". Kommer Chill att få en "målarvägg?"


Dags för Vägmöte, Hallebro Vägsamfällighet med fika och allmänt prat efter att vi hade gått igenom dagordningen.
Valda:
Lars Fredriksson, ordf
Lars Andersson, sekreterare
Karin Bergholm, kassör

Onsdag: Årsmöte i Föreningen Vattentornet ... lägger in adress till vår blogg här ...

Kommunkretsmöte i Centerpartiet, Landstingspolitik och Regionindelning! tillsammans med kommunpolitik på agendan.


Och sen mera Landsting nästa dag, Sörmland/ Västmanland och mer Regionindelning där Kent Johansson (C) föredrog just det ärendet.Och ungdomar från Åsa Folkhögskola med fart och fläkt.
Så, i går Centerpartiets Distriktsstämma 2015.

Förutom sedvanliga årsmötesbeslut, så förordar Centerpartiet att Regionindelningen träder i kraft först åt 2023.

Så lyssnade vi till Centerpartiets Johanna Jönsson!
Läs gärna på Centerpartiets hemsida om vårståndpunkt i migrations- och integrationsfrågor!fredag 8 april 2016

Sörmland i ny regionbildning

På seminarium i går ... "Sörmland står inför en kommande regionbildning och regeringens utredare har presenterat ett förslag till karta över en ny regionindelning."

Sveriges kommuner och Landsting, SKL, har bjudit in partierna i varje län att utse tre kontaktpersoner som ska delta i dialogen med utredarna och svara för förberedelser och förankring i det egna länet.

Kontaktpolitikerna ...Viking Jonsson (S), Daniel Portnoff (M) och Monica Johansson (S)

Den som tror att finns gott om tid att diskutera och att det finns möjlighet att önska samarbete med något annat närliggande län ... har fel! Den som läser Södermanlands Nyheter tas snabbt ur den villfarelsen ... " Lagd region ligger och för Sörmland är det Svealandsregionen som gäller". 

Det har funnits och finns kritik mot det lagda förslaget .. Sörmland, Västmanland, Uppsala, Gävleborg, Dalarna och Örebro län ... ja så ser den ut!

De politiska partierna ska nu diskutera, inte hur regionen ska se ut utan NÄR den ska bildas!? Kommittén vill till sitt möte den 4 maj 2016 ha besked från ALLA partier om beslutet om nya regionen ska tas redan 2019 eller om vi ska vänta till 2023!

Det vanliga när man bygger något är att man först gör en detaljerad plan, som man har som underlag för beslutet. MEN här verkar det bli tvärs om!!!

onsdag 6 april 2016

Snabbspolning ... framåt och sen tillbaka!

Måndagsförmiddag med information och diskussioner om Betyg och bedömning. Nationella prov, ordförståelse och föräldraansvar ... en intressant förmiddag.

Barn- och utbildningsnämnd på em. där det blev mest diskussion om en punkt på delegationsordningen. Har att göra med att fler elever än som får plats sökt till Dansutskolan. Beslut togs men vi blir tvungna att göra ett omtag, antagligen med en extra nämnd.

Plantorna växer, jord fylls på och pinnar stöttar. Längtar efter mitt dahliahav!

Gårdagskvällen i Föreningsborg, Bettna.
Länsbygderådet bjöd in till disk. Bredbandsjuridik ...
Många Byalag har sökt EU-medel ... de väntar, de väntar och väntar! Några är i startgroparna och försöker göra alla rätt från början. Fallgropar finns, men den största och viktigaste frågan är egentligen ...
Tycker regeringen att vi alla i Sverige ska få möjlighet till Bredband, bjuder de oss eller blir det med armbågen.

Som det är just nu ligger en stor hög ansökningar hos Länsstyrelsen, kanske får en tredjedel av ansökningarna JA! Det blir sorgesamt och stor besvikelse när beskedet kommer. Alla väntar och hoppas.

söndag 3 april 2016

Pappershögen krymper

Ja, jag har hunnit beta av en hel del, även påmotade tuppar och kycklingar har gett sig iväg upp på övervåningen. Plantor växer och måste planteras i större krukor, lampor belyser dygnet runt. I år elva sorters tomater, vi får se vilka så småningom. Och sommardahlier, ett helt hav!

Murgrönan, som från början växte på huset min mormor bodde i, Fruängsgatan 1 i Nyköping ... Den formationen har kommit upp jämte balkongen på andra våningen, säger den Hej! ... eller vad vill den?

Den kom förra sommaren, vi lät den vara! Nu efter vintern finns en del fula blad som jag ska plocka bort, återkommer när jag sett vilka ytterligare tecken den ger.

Så här växer kompisen på andra sidan balkongen.
lördag 2 april 2016