söndag 17 april 2016

Ännu en vecka med full fart!

Måndagens Kommunstyrelse:
"Motion - Tag fram en övergripande IT-plan för Gnesta kommun, med särskild plan för förskolan och grundskolan."

Ja, så heter ärendet och nu finns ett svar på en motion jag skrev och lämnade in 2013-12-28. Den har varit uppe en vända till KF men återremitterades, jag fick medhåll av min ordf.
Anledningen till motionen var att jag hade fått vetskap att det köptes in "olika" till förskolor och grundskolor. Så kan man säga, behövs inga detaljer. Och dessutom fanns kompetensen inte hos all personal, så att man kunde använda inköpt IT- utrustning.

Så trots att motionen inte är bifallen utan "besvarad" ... är jag nöjd. Kommer att bevaka fortsättningen ...

Årsredovisning 2015, presenterades på "gammalt vis", det vill säga att ordförande för nämnderna och boagen presenterade sin del. I BoU gjordes presentationen av vice. Diskuterades den egendomliga hastighetssättningen i Stjärnhov. Och att majoriteten tänker avskaffa "Miljö- och hållbarhetsutskottet". Kommer Chill att få en "målarvägg?"


Dags för Vägmöte, Hallebro Vägsamfällighet med fika och allmänt prat efter att vi hade gått igenom dagordningen.
Valda:
Lars Fredriksson, ordf
Lars Andersson, sekreterare
Karin Bergholm, kassör

Onsdag: Årsmöte i Föreningen Vattentornet ... lägger in adress till vår blogg här ...

Kommunkretsmöte i Centerpartiet, Landstingspolitik och Regionindelning! tillsammans med kommunpolitik på agendan.


Och sen mera Landsting nästa dag, Sörmland/ Västmanland och mer Regionindelning där Kent Johansson (C) föredrog just det ärendet.Och ungdomar från Åsa Folkhögskola med fart och fläkt.
Så, i går Centerpartiets Distriktsstämma 2015.

Förutom sedvanliga årsmötesbeslut, så förordar Centerpartiet att Regionindelningen träder i kraft först åt 2023.

Så lyssnade vi till Centerpartiets Johanna Jönsson!
Läs gärna på Centerpartiets hemsida om vårståndpunkt i migrations- och integrationsfrågor!Inga kommentarer: