onsdag 29 februari 2012

Trädgårdsåret 2012
Startade med avverkning, flera granar har avverkats. De kvarvarande har stamkvistats. Rosenhallonen står i tur att rensas ur. Mycket att kratta och köra bort.

På söndag sår jag tomaterna!

Mitt yrkande ... togs inte upp ...!!!

I måndags fick jag veta att förvaltningen redan delvis jobbar med det jag föreslår, ja … inte som jag föreslagit, men de jobbar med det jag tänkt …

1.      ”De studenter som gör praktik i kommunen besöker klasser på mellanstadiet”

… och svaret blev:
·        ”Det kan vara problematiskt att binda upp högskolans studenter till våra elever, då det krävs ett större engagemang hos studenterna. Det kan vara svårt att hålla igång arbetet då studenterna kommer och går. Men där det går är det naturligtvis berikande.”
På nämndsammanträdet fick vi veta att man hade tänkt fråga studenter som bor i Gnesta … kanske är det projekt lättare att hålla igång!

Nej, man kunde inte bifalla mina förslag, men mina tankar var ok J
2.     Representanter från Mälardalens Högskola och Södertörns Högskola inbjuds till grundskolan för att prata om/för utbildningsmöjligheter på skolorna.
3.     Låt även hela grundskoleklasser åka till Högskolorna för att på plats se och få information om framtida utbildningsmöjligheter.

På dessa två punkter blev svaret:
·        ”Representanter från högskolan till vår grundskola vill vi naturligtvis gärna ha, men också möjlighet att åka till dem i kanske mindre grupper än en hel klass och kanske från år 5.
Att åka till högskolan med våra elever skulle kunna betyda en djupare inblick i högskolevärlden om de får göra mer än få information, kanske kan man utveckla det med någon form av ”miniforskning”.
Detta är ett arbete både övergripande för att få till ett samarbete, men också mera direkt för våra pedagoger för att utveckla samarbetet på bästa sätt.”

Min tolkning är att de tyckte att mina tre förslag var BRA …
… men kunde inte ”Bifalla motionen”. Vilket inte jag heller fick göra!

tisdag 28 februari 2012

Särskilt yttrande ... !!!

Nedanstående yttrande lämnades i går på Barn- och utbildninganämnden ... för om man inte säger ifrån - har man godtagit hanteringen ...

Särskilt yttrande

Barn- och utbildningsnämnden                 den 27 februari 2012
Ärende: Godkännande av dagordningen

I Gnesta kommun finns beslut om att ha ”Öppna nämndsammanträden”, vilket innebär att kommunmedborgarna ska ha tillgång till nämndhandlingar. Dessa ska kunna läsas på kommunens hemsida inför nämndsammanträdet..

Det har inte fungerat tillfredställande det senaste halvåret och absolut inte inför dagens Barn- och utbildningsnämnd. Nedan följer en beskrivning på hur majoriteten hanterat utskicket av handlingarna inför dagens sammanträde.

·        Handlingar, samma som finns på Hemsidan, sändes ut till nämndledamöterna en dryg vecka innan mötet.

·        Ytterligare ett ärende sändes ut den 20 februari 2012, en vecka före nämnden.

·        Den 24 februari 2012 klockan 15.17 kom via e-post … Nya beslutssatser till tre (3) ärenden på dagordningen … och tre (3) helt nya ärenden, två saknade bilagor

·        Ingen ny dagordning finns med …

Nämndledamöter som inte öppnat sin e-post efter klockan 15,17 fredagen den 24 februari 2012 … har missat tre (3) av dagens ärenden och ändringarna.

Jag har vid flera tillfällen påtalat att det saknats handlingar till Barn- och utbildningsnämnden på Hemsidan. Inför dagens sammanträde saknas fyra (4) nya ärenden och information om att beslutssatserna i tre (3) andra ärenden ändrats … vilket vi härmed gör ordförande uppmärksam på.
Om inte ett korrekt beslutsunderlag kan presenteras i god tid före sammanträdet, riskerar ledamöterna fatta beslut utan att ha haft möjlighet att sätta sig in i ärendet.
Konsekvensen blir en stor brist i det öppna demokratiska samhället, där ledamöter och allmänhet inte kan följa de politiska besluten.

Från Alliansen
2012-02-27
Ingalill Fredriksson (C)
2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

måndag 27 februari 2012

Bäst i sta´n ...

Gnesta kommuns invånare är åter bäst i Södermanlands län på att återvinna elavfall.
I snitt lämnade varje invånare i kommunen in 27,56 kilo elavfall under 2011, enligt ny statistik från El-kretsen. Jämfört med 2010, då snittet låg på 23,48 kilo, ökar det med ungefär 4 kilo per invånare.

söndag 26 februari 2012

Lugnet före stormen ...

Med hem från skogspromenaden tog jag några algrenar, som nu är grisar och hjärtan i. Lugnt och tyst i skogen, bra som kontrast till läsandet av handlingarna till Barn- och utbildningsnämnden i morgon.
Då ska jag få svar på min motion ”Aktivt samarbetemellan Grundskolan – Högskolan”. Jag är ju inte nöjd med svaret, fast det har ju framgått tidigare. Få se vad som sägs från majoriteten på nämnden … varför svaret är så luddigt!
Årsredovisningen, Barn- och utbildningsnämnden 2011 … finns på dagordningen, den är en höjdare J

torsdag 23 februari 2012

Tjejmorgon ...!


Först ett … Välkommen till den lilla Prinsessan som föddes nu på morgonen!!!

Här är ett par andra tjejer
… visst behöver vi glada miner i trafiken!
Jag hejar på den mer ungdomliga Fru Gårman!
Hm, läs här ...
"Ska inte provocera"
Anna-Karin Bergström beskriver processen när ett nytt vägmärke tas fram:
– När vi tar fram nya vägmärken tittar vi alltid på Wienkonventionen, den internationella överenskommelsen om vägmärken. Finns det inte, så ser vi på hur andra länder gör. Här fick vi titta brett. Det fanns önskemål om en kvinnlig figur.
En konsult ritade och tre personer i ett team från Transportstyrelsen tog fram den nya Fru Gårman.

Hade ni diskussioner om kvinnans bröststorlek?
– Vi vill ju inte att vägmärken ska uppfattas som provocerande. Men det finns ingen standard för hur kvinnor ser ut.

Fru Gårman på Google ... :-)

onsdag 22 februari 2012

Vet ni vad Flataklocken är?

Jo, … det är Sveriges geografiska mittpunkt. Som fastslogs år 1947 och ligger i Medelpad. Mätningen gjordes på så sätt att man under en styv pappkarta av Sverige flyttade en nål tills kartan vägde jämt.

Läs mer HÄR …

Dold agenda!?

Vill klarlägga några saker … om ni tycker att jag gör fel, säg det till mej. Jag vill ha möjlighet att förklara och rätta till. Om någon berättar för dej att jag gör fel, uppmana då personen att säga det till mej. Den som inte törs stå för sina åsikter bör vara tyst!

Att påstå att det finns kritik, som man inte kan säga … är bra fegt!
När jag var ny ordförande i Barn- och utbildningsnämnden blev jag beskylld för ”att jag hade en dold agenda” när det gällde förskolan i Björnlunda. En kommuninvånare begärde ut kopior på alla mina mail!
Han fick ut 150 kopior, där jag var avsändare eller mottagare och ett femtital mellan tjänstemän. Vi hade inget att dölja …
Dolda agendor är av ondo, ställer bara till problem!!!

tisdag 21 februari 2012

Minus fem elever ... ger resultat!

… på radion igen!

Har den som för fram nyheten kollat på nätet …?

Myt nr 2: Skolklasserna har 30 eller fler elever! Faktum är att genomsnittsklassen har färre än 24 elever i grundskolan och färre än 27 i gymnasiet. Det visar en enkät till landets rektorer.

”Stick hål på negativa myter om skolan” … LÄS

Visst är det bra … nu kommer ALLA elever få bättre resultat, högre lön som vuxna och sannolikt studera vid högskolan!

Elever från liten klass får mer i lön ...

… först hör jag det på radion, meddelandet är ganska kortfattat. Så jag börjar leta på nätet … vem har skrivit rapporten, vad står det exakt i den, vad finns mer i rapporten än det som sas i radion och hur många elever går i en ”liten klass”?

Såklart är jag extra intresserad eftersom vi ”omorganiserat” skolan i vår kommun. Så jag började leta efter svar på nätet …
”Elever som går i mindre klasser på mellanstadiet har bättre skolresultat än de som går i större. De som går i en mindre klass får också högre lön som vuxna,
Skillnaderna i studieresultat håller i sig genom hela grundskolan, visar en studie från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (Ifau). Även sannolikheten för senare studier på högskola ökade för elever i mindre klasser, visar studien där elever födda 1967-82 har undersökts.”
Försöker leta fram studien … Hittar den inte i sin helhet, men hittar detta …

”Hur mäts effekterna av klasstorlek?

Innan skolan kommunaliserades fanns regler för högsta tillåtna klasstorlek. På mellanstadiet fick antalet elever i en klass inte vara fler än 30. Om det fanns 31 elever i en årskurs på en skola, skulle de delas upp i två klasser. Regeln medför stora skillnader i klasstorlek för skolor med nästan lika många elever, vilket rapportförfattarna använder för att mäta effekten av klasstorlek.

Kontaktinformation

IFAU-rapport 2012:5 Långsiktiga effekter av mindre klasser är skriven av Peter Fredriksson vid Stockholms universitet, Hessel Oosterbeek vid Amsterdams universitet och Björn Öckert vid IFAU. Rapporten bygger på Working paper 2012:5. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Björn Öckert (018-471 70 95, bjorn.ockert@ifau.uu.se).”


Kollade på Wikipedia när beslutet om kommunalisering togs … 8 december 1989!
”Med kommunaliseringen av skolan avses beslutet att överföra ansvaret för det svenska skolväsendet från staten till kommunerna. Reformen, som genomfördes 1991, var kulmen på ett flertal utredningar och en tjugo år lång politisk debatt. En direkt följd var att 120 000 lärare bytte arbetsgivare från stat till kommun.

Beslutet klubbades igenom i riksdagen 8 december 1989 efter att Socialdemokraterna fått majoritet genom stöd från Vänsterpartiet, (Vpk). Omröstningen i riksdagen slutade med 162 röster för och 157 röster emot. Det blev en allmän uppfattning att kommunaliseringen forcerats fram och att den skulle komma att skada skolan för lång tid.

Göran Persson, dåvarande skolminister, skriver i sina memoarer Min väg, mina val att "Jag är övertygad om att jag resonerade rätt, även om jag samtidigt insåg varför lärarna gjorde sådant motstånd. Den statliga kopplingen gav dem högre status i förhållande till kommunalanställda. Jag förstod deras motstånd, men det gamla systemet var dödsdömt".

Pling … Skolverkets Nyhetsbrev … i inkorgen

”Politikerna måste förstå skolans verklighet”


-Politikerna har inte bemödat sig om att förstå vad det innebär att stå i klassrummet. Då misslyckas man också som politiker. Det menar Johannes Åman, författare till en ESO-rapport där han försöker analysera varför det som politikerna vill, inte förverkligas.


Ett till i inkorgen
”Forskning visar att läraren är den viktigaste faktorn för vilken kunskapsnivå eleverna uppnår. Samtidigt har Sveriges kunskapsresultat försämrats i ett internationellt perspektiv.

Då kan man ju tänka sig att våra lärare är bland de sämsta i världen. Eller?

Dagens Samhälle har kartlagt lärarnas situation i dagens Skolsverige, allt från lärarutbildningen till löner, arbetsmiljö, arbetsvillkor och avhoppen från yrket och jämfört situationen här med andra länder.”
Nu är klockan 12.00 ... och jag läser vidare i hopp om att hitta svar på mina frågor!

söndag 19 februari 2012

Våren är här!


Takdropp och tulpaner!

lördag 18 februari 2012

Det är inga tankar, utan jag har konkreta förslag i motionen!

Centerpartiet föreslår följande i motionen:

1.     De studenter som gör praktik i kommunen besöker klasser på mellanstadiet.
2.     Representanter från Mälardalens Högskola och Södertörns Högskola inbjuds till grundskolan för att prata om/för utbildningsmöjligheter på skolorna.
3.     Låt även hela grundskoleklasser åka till Högskolorna för att på plats se och få information om framtida utbildningsmöjligheter.

Ändå kan jag läsa i de nu anlända handlingarna till Barn- och utbildningsnämnden att … den nuvarande majoriteten tänker besluta att:
”Bifalla motionens tankar om samarbete med högskolan, men med reservation för att utformningen av samarbetet kan se annorlunda ut.”

Så här skriver man i ”Ärendebeskrivningen
Samarbete med högskolan är mycket angelägen främst med anledning av det mycket låga antalet elever som går vidare till högskolan.
… har för avsikt … på ett mera aktivt sätt … utreda … har i uppdrag … på ett aktivt sätt försöka marknadsföra … har redan diskuterat åtgärder … har man diskuterat möjligheten …Redan i dag pågår …Ett utökat arbete …”

I Delårsrapporten i september får jag veta vad man gjort konkret … eftersom mina konkreta förslag blev sågade!!!


fredag 17 februari 2012

Det kom en inbjudan, "Vattentema" ...

… till några av oss politiker från lärarna i arbetslag 2 på Frejaskolan 6-9. ”Vi har ett vattentema på Frejaskolan denna vecka och våra elever arbetar med frågeställningen: hur ska Gnesta rena sitt vatten?”
”Om ni har möjlighet så är ni välkomna att lyssna; det blir teater, sång och föredrag samt fotoutställningar.”
Jag var där … Det var en fantastisk för middag … som startade med Teater i form av ”paneldebatt”. ”Politiker” utfrågades om sin inställning till den framtida hanteringen av kommunens avlopp, skulle man ha kvar det nuvarande reningsverket, bygga ETT nytt i Björnlunda för hela kommunen eller ansluta till Himmerfjärdsverket!

Upptakten är … att diskussionen pågår på riktigt i kommunen och eleverna fick av sina lärare veta att vi politiker ville veta vad eleverna på Frejaskolan tycker, eftersom det är ett långsiktigt beslut och eleverna är ju framtiden!
I panelen fanns även anställda från de båda reningsverken, vilka stjärnor! Jag bjöd in hela föreställningen till kommunfullmäktige … trots att jag är en ersättare i opposition! Men jag har ringt till KF-ordförande och berättat J.
Och alla dessa filmer eleverna gjort, de filmerna borde ALLA beslutande politiker också se!
Hoppas att det går att ordna till nästa kommunfullmäktigemöte, det blir en höjdare!!!

torsdag 16 februari 2012

Så kan det vara en Torsdag!

En intensiv dag, så intensiv att jag bara inte hunnit skriva förrän nu … Frön till sommarens sådd är beställda och fantasin är igång, gott och vackert blir det. Ätliga tagetes och krassen blir fina i sommarens sallader … och ni vet väl att man ska så Wasaloppssöndagen?

Duktraven är stänkt och första julgardinerna har dragit sig tillbaka ner i soffan för att vila upp sig till nästa säsong! Mail är besvarade och receptet är skickat till Mölndal.
Då var tiden inne för Antikmässan … till Älvsjö, där vi tillsammans med mååånga andra besökare tittade på sån´t vi aldrig sett, ibland inte ens visst vad det skulle användas till! Men tänk vad många av oss som kollade priset på det vi har hemma i våra skåp.

Hem, trafiken och vädret var på min sida. Hemma en kvart och sen till Dansutskolan, för att titta på den färdigrenoverade eller kanske rättare sagt färdigsanerad skolan efter allt mögel.


Man har gjort fint, gjort om en del och har nu välplanerade, ljusa och finfina lokaler.
Trygghet, Vänskap, Glädje,
Gemenskap, Omtanke och Kärlek
har jag med mej från Dansutskolans matsal!

onsdag 15 februari 2012

Så kom då snön !Snömorgon ... snö på varenda gren och snö i luften, blir visst vinter!

tisdag 14 februari 2012

Vilken härlig dag ...


En härlig vintersöndag i mitten av februari, med Frustuna kyrka i bakgrunden.

Konsten att få människor att känna sig välkomna!

Jan Gunnarsson bjöd in oss att vara med i ”En värld där människor känner sig välkomna och väntade.”
Han visade oss på hur vi kan vara välkomnande mot varandra i den lilla gruppen, i samhället och mot besökare i kommunen. Kanske är det inte så enkelt, men ett kan man göra … börja hos sig själv!
Ja, när det gäller hur vi möter andra människor har vi verkligen en valmöjlighet. Vi fick höra den sanna berättelsen om mannen, som kanske ser ut som en busschaufför … fast han egentligen är en man som ”Ger människor en bättre dag!”
Kommunfullmäktigemötet blev ovanligt stillsamt, kanske för att vi hört sååå mycket tänkvärt eller så var det bara så att de ärenden vi hade på agendan var vi överens om! Vi får se hur det blir framöver … men vi fick alla med oss en hel kasse med förslag  … i

Konsten att få människor att känna sig välkomna!

måndag 13 februari 2012

Ett glatt humör är mer än pengar ...!


Om en liten stund ska alla vi ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige i Gnesta kommun, cirka 50 personer, på en föreläsning ”om konsten att få människor att känna sig välkomna.”

Söndagskväll i Järna Kulturhus ...!

Det var novemberkväll 2009 och vi hade sett på mailen att New Tango Orquesta skulle spela i Församlingshemmet i Björnlunda. Visste inte vad, åkte … och fick en fantastisk upplevelse! De skulle ha en stor spelning dagen efter, vi var ”inbjudna att närvara på deras uppvärmning” … en förmån!

I går var vi till Järna Kulturhus
Det var Riksteatern i samarbete med Missing Link … som presenterade  SISIFOS Back on Top! … med Lars Bethke och New Tango Orquesta …

“En föreställning som elegant väverihop berättarteater och koreografiskt finlir ut I fingerspetsarna.” SvD
” … ett omtumlande, imponerande mästerverk.” skrev Dagens Nyheter

Precis som känslan från kvällen i Björnlunda kommer gårdagskvällen att finnas kvar i vårt minne länge! … men ”inte på samma sätt.”

lördag 11 februari 2012

Vi ska måla om ...

Och håller därför på att plocka undan i ett ”förråd”. Tänk vad man sparar, fast egentligen tycker jag att det är skoj med gamla pappershögar, man hittar alltid något.

1997 var jag på äventyrsresa till Lofoten, men ”upplevde inte en enda vacker späckhuggare i Tysfjorden” som researrangören utlovade.

Det var en underbar resa, då tog jag några av mina allra vackraste bilder. Båten gled sakta fram i fjorden, himlen var blå och havsörnar svävade … jag ska lära mej skanna in bilder så jag kan visa er.

En kväll åt vi middag i Tranöy Fyr, ”Världens ände”! … sa de att det var. Ja, så nu han man varit i båda ändarna! Fast hur det blir det … är inte jorden rund?


Det här är Tranöy Fyr ...

... och här är länken

fredag 10 februari 2012

Så det kan bli ...

Mari gav mej länken på facebook till ...

Small town singers

... så att jag hittade

Helen Sjöholm som sjunger "Gabriellas sång" i "Såsom i himmelen"
... där Michael Nyqvist skådespelar, vilket han också gör i kvällens film i SVT1

"Män som hatar kvinnor"

Där vi i Gnesta har en viktig roll ...

Tack Mari!

Foto: Bertil Karlsson

"Ännu ett tröttsamt påhopp på jordbruket"

Publicerad på Ledarsidan i ATL … av Lars Vernersson

Jag håller till fullo med Ledarskribenten!

Här ett par klipp:
”Ibland blir man bara så trött. Som när det kommer ytterligare en utredning som pekar ut jordbruket som en synnerligen klandervärd näring.”

Avstå att producera?

”Är livsmedelsproduktionen mindre miljöpåverkande bara för att den sker utomlands? Är det bra att de som arbetar i näringen får gå till Arbetsförmedlingen? Är det schyst att frivilligt avstå från livsmedelsproduktion för att importera och därmed trissa upp priserna på världsmarknaden till men för dem som är tvingade att köpa där?

Uppenbarligen är svaret ja på dessa frågor. Man blir så trött.”

Läs hela Ledaren HÄR

torsdag 9 februari 2012

Tro´t den som vill!

"Kvinna anmälde glad kvinna för ofredande"

Det gäller att hålla reda på smilbanden … kanske är det ett gammalt aprilskämt!?

måndag 6 februari 2012

Dags för frökatalogen!


Ja, min vita rabatt är vit, men av snö! i år ska det finnas fler vita blommor än i somras. Bläddrar i katalogen ... Fingerborgsblomma, Vitpytta, Romersk Riddarsporre eller kanske Edekweiss!? Ja, vad ska jag så mer än tomaterna, som även i år är ett måste  ... både blommor och grönsaker ska det bli, nu längtar jag till sommaren!

söndag 5 februari 2012

lördag 4 februari 2012

Hej! ... hur ligger Gnesta till?


Oscar vet svaret ... var Gnesta har för placering i kommunsverige!
Vad det gäller får ni veta HÄR ..., svaret lägger jag in i morgon!

fredag 3 februari 2012

Centerkvinnorna vill ha Seniorvänligt i Gnesta!

Bygg marklägenheter och se till att vi får en utökning av platser i stället för minskning, som planeras på Liljedalshemmet. Vi vill ha ett bra boende för våra äldre, där de kan äta tillsammans, skratta tillsammans och aktiveras efter var och ens förmåga. Så här är det i det ”Seniorvänliga Nykvarn”.

Insändare i dagens SN ...

Vet inte vad som hänt!

Ni som går in på min blogg via Politometern, får inte alltid upp det senaste jag skrivit. Varför vet jag inte, kanske beror det på vinterkylan att uppdateringen går långsamt.

Klicka på mitt namn, får ni upp senaste inlägget …

torsdag 2 februari 2012

Krockplats Kiladalen

En härlig dag med rubrikerna … ”Samtid, Den digitala agendan, Framtid, Sammanfattning och budkavle” och sen som final ”Luftfärd och tack för idag!”

Spännande rubriker och spännande föreläsare, ja hur vill vi ha det på landsbygden! Pittoresk miljö att besöka eller hållbar utveckling, frågade en av föreläsare. Svaret var självklart för de drygt hundratalet sörmlänningar som anmält sig till dagens Landsbygdsting.
”Har vi råd med landsbygden?” … Säger man just nu på TV …
JAA, därför måste vi gemensamt diskutera hur vi ska ha det. Har vi någon plan? Annars måste vi göra en!
Tack för i dag till Länsstyrelsen i Sörmland, Kiladalen och Tillväxtverket, ser med spänning fram emot vad detta första Landsbygdsting 2012 kommer att föra med sig.
… och luftfärden? Alla grupper släppte upp ”Svävande lyktor” en fin avslutning. Om inte förr, ses vi om ett år, Leader Inlandet inbjuder!

Läs även i SN ...

onsdag 1 februari 2012

Kall, men vacker morgon!


1 februari, -8 grader och ännu ingen snö! Kanske dumt att önska snö nu när rapporten säger att någon håller på att ladda snökanonen, vi får se hur det blir till helgen …

 
Igår kväll, årsmöten i Gnestaavdelningarna i Centerkvinnorna och Centerpartiet. Var sitt årsmöte och kaffe med kommunpolitik tillsammans.
Hos CK blev jag vald till ordförande ytterligare ett år och kommer att jobba framåt tillsammans med fyra duktiga styrelseledamöter. Vi kommer även i år att bjuda på kaffe med dopp, Långfredagen på Frustunagården och smycka kyrkan med skördealster på Tacksägelsedagen … allt enligt gammal tradition.
Och även i år … tillsammans äta vårt Gröna Julbord … ha planerade möten och aktiviteter … men också stort utrymme för diskussioner i aktuella kommunala frågor.
Hör av Dej om du också vill vara med att påverka!