lördag 28 februari 2015

Kalla tar brons, jag bakar semlor och gläds åt NK-villan!


 Engagerade vänner får kulturpris
Det var med viss tveksamhet som Nyköpings kommun 2009 lämnade över ansvaret för NK-villan till ett gäng entusiastiska kulturvänner. Sex år senare får NK-villans vänner pris av samma kommun för sin stora kulturgärning.


Östen Nilsson och Torbjörn Andersson är två av de entusiaster som ser till att verksamheten i NK-villan i Nyköping fungerar. Nu får föreningens Nyköpings kommuns kulturpris 2015 för sin stora kulturgärning.
Foto: Sandra Nordin (Klippt från SN)

En massa härliga tjejer på skidor och semlor till politikerkolegor en tisdag framöver. Samtidigt som jag läser SN på nätet.
Oh, vad glad jag blir priset till entusiasterna som jobbar Med NK-villan. Den är såå viktig för mej, min morfar jabbade på NK:s verkstäder och min mormor, som flera gånger bjöd på fest i NK:villan, hade även sitt 75-årskalas som blev hennes sista ... just här!

Kulturferiejobb i dagens SN

Bra att Södermanlands Nyheter uppmärksammat att det går att sommarjobba som kulturarbetare i år!

fredag 27 februari 2015

Hm, ett vargpar i Södermanland som kanske får valpar i vår!

I går kväll hade vi årsmöte i LRF:s kommungrupp. Enligt kallelsen fanns på programmet förutom årsmötesförhandlingar ... "Medverkande från länsstyrelsen och från LRFs regionstyrelse kommer och diskuterar frågor kring varg, angående det vargrevir vi ha fått i kommunen."

Några har haft besök, tyvärr har djur rivits ... även alldeles i vår närhet.

Efter att Ulrika Lundberg från Länsstyrelsen presenterat alla gav hon ordet till Jens Frank, forskare från Viltskadecenter. TACK, TACK, TACK! En sån man, precis vad som behövs för att lugna. Han pratade läänge, berättade om hur vargar beter sig, var de finns, hur stora områden de rör sig över, vad de äter, visade statistik och hur vi kan skydda våra djur!

Ja, vi vet nu nästan hur vargar tänker ... flera tjänstemän talade utifrån sitt ansvarsområde på Länsstyrelsen. Frågor fick svar, lugnt och sakligt! Flera undrade över ersättningar OM djur blir attackerade!? Staten har avsatt pengar eftersom det finns beslut om att vi ska ha vargar i vårt land.

En uppföljare i höst, hoppas jag att det blir, när vi vet om "vårt" vargpar fått valpar, var de har sitt revir och var/hur de skaffar mat!

TACK FÖR ETT BRA MÖTE!

"Sörmlandsmodellen"

Ett i Sverige unikt erbjudande från "Scenkonst Sörmland", som ingår i Landstinget Sörmland.

I dagarna har erbjudandet om kulturupplevelser kommit till alla skolor i Södermanlands län. Erbjudandet gäller två kulturupplevelser om året för en mindre summa. Kulturpengen ingår i skolpengen, så det är skolan själv som väljer kulturupplevelse och betalar in pengarna.

Så nu är jag nyfiken på hur skolorna gör runt om i Sörmland och i min egen hemkommun!?

onsdag 25 februari 2015

"Det finns även kulturjobbsplatser att söka till sommaren 2015"

Det finns även kulturjobbsplatser att söka till 2015!              

tisdag 24 februari 2015

Har de glömt vad de sa?Fråga
Till Kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind angående Kultur som feriejobb 2015.
Kommunfullmäktige den 2 mars 2015

I april förra året föreslog jag på Kommunstyrelsen att Gnesta kommun skulle erbjuda Kulturferiejobb. Vi enades om att sända frågan vidare till Kultur- och tekniknämnden, där Håkan Ekstrand (C) väckte frågan om några av ferieplatserna kan reserveras som kulturjobbsplatser.

Ordförande i nämnden föreslog och hela nämnden biföll:
1.    ”Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka om några ferieplatser kan reserveras som kulturjobb.”
Muntligt fick jag veta att det var svårt att genomföra 2014, eftersom jag var sent ute. Men att man skulle ta upp det 2015.

Efter att läst Södermanlands Nyheter och sökt efter ansökningshandlingen på kommunens Hemsida utan resultat, frågar jag
Hur blir det med de till i år utlovade kultur - ferieplatserna?

2015-02-24
Ingalill Fredriksson (C)

måndag 23 februari 2015

Pendeltågskollitionen ...

Ett av pendeltågen fick i morse ena sidan söndertrasad av ett urspårat godståg, mellan Södertälje Syd och Centralen, enligt telefonsamtal till mej! Lyckligtvis höll innerrutan, så inget glassplitter kom in i vagnen, åtminstone inte i den sista vagnen.

Allt gick så fort, alla kunde höra smällarna när fönstren utmed tåget exploderade. Tågföraren informerade snabbt ,,, hans backspegen bröts av och sen small det flera gånger. Han uppmanade passagerarna att höra av sig om de skadats.
Antagligen kände alla efteråt hur nära de var en katastrof ...

HÄR artikel från Södermanlands Nyheter ...

söndag 22 februari 2015

Nej se det snöar, men var det roligt?

Lite snopet med ett snötäcke i natt ...
... men plussgraderna tär.

lördag 21 februari 2015

Centerpartiet tar strid för BöndernaFrån Södermanlands Nyheter i dag

 
Centerpartiet i Gnesta
Uttalande från kommunkretsens årsstämma 2015-02-19
De senaste tio åren har hälften av Sveriges mjölkbönder försvunnit. Vi måste agera nu för att vända trenden och få framtidstro för jordbruket i Sverige.
Den svenska djurskyddslagstiftningen lyfts ofta fram som ett föredöme men är i realiteten ett lapptäcke av olika bestämmelser som skulle behöva en genomgripande översyn. Vi behöver ett regelverk som bättre tar tillvara den kunskap och de moderna lösningar som finns för att nå en god djurhälsa.
Det behövs en ökad flexibilitet när det gäller att anpassa kraven efter vad som är bäst för det enskilda djuret och djurbesättningen. På många områden har vi idag en allt för omfattande detaljreglering som utgör ett hinder för de mjölkbönder som vill investera i nya anläggningar för att skapa en ökad lönsamhet. Om vi även i framtiden vill kunna se en nationell mjölkproduktion behövs en förenkling av det nuvarande regelverket.

Centerpartiet i Gnesta ställer sig därför bakom de fem punkter som lyftes fram nu senast vid det mjölkkrismöte som ägde rum i riksdagen:
1. Avskaffa beteskravet för de kor som finns i kostallar med lösdrift. I dagens moderna kostallar kan korna röra sig fritt mellan den plats där de vilar, sin foderplats och sin mjölkningsplats. Om det finns mjölkningsrobot väljer kossan själv när hon vill bli mjölkad. Med en tydligt reglerad lägstanivå för vilka kriterier som ska gälla för att få undantag från krav på betesgång, säkrar vi en bra djurvälfärd.
2. I Finland ger staten ersättning för varje ko som förs ut i hagen om sommaren. Undersök skyndsamt om inte den finska modellen med betesersättning, eller en variant av den, går att införa även i Sverige.
3. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht måste se till att stoppa de aviserade höjningarna av kilometerskatt och skatt på handelsgödsel, samt hindra att arbetsgivaravgiften för att anställa unga höjs. Jordbrukssektorns ryggsäck är redan tung. Lägg inte fler stenar i den.
4. Tidigarelägg utbetalningen av EU-stödet. Detta skulle bidra till att avhjälpa likviditetskrisen.
5. Tillåt villkorad läkemedelsanvändning. I dag får grisproducenter sköta lättare medicinering på grisar. Detta borde även gälla för mjölkbönder. Erbjud en kortare utbildning och gör upp en lista över de läkemedel som de kan använda. Jordbruksverket har haft en sådan reform på gång men har blivit försenade.

fredag 20 februari 2015

I dag är det fredag och nu blommar det!

Distriktsstyrelse i Centerpartiet, trevligt snabbt möte i Flen med planering inför kommande utbildningar och stämma. Bra diskussioner där det bollas fram och tillbaka och jag ser fram emot dagen på Åsa folkhögskola med nätverksbyggande.

Och i går årsmöte i Kommunkretsen i Gnesta ... med vanlig årsmötesagenda och besök från Centerpartiets Riksorganisation, Thomas Lind. Fjolårets "supervalår" hur gick det för Centerpartiet! Decemberöverenskommelsen, hur är det nu och FRAMTIDEN! Ja, den är vår! Vår sörmländska ombudsman Anci Carlsson var också med och gav oss info om distriktet.
Hämtar SN, kollar vad som finns från Gnesta, kollar om det finns något som är mitt! Och blir förvånad ...ja vi sökte och fick för år 2013 och vi sökte året därpå ett bidrag för ytterligare sju förstelärare ... men ansökan lämnades in för sent, så vi gick miste om nästan en miljon förra året till lärarlöner.


Ha en Trevlig Helg!

tisdag 17 februari 2015

Council of European Municipalities and RegionsMandatperiodens första Barn- och utbildningsnämnd, lite speciellt. De forna Allianskamraterna är nu i majoritet, fast själv är jag i opposition;-). Oppositionsrådet var med på vårt trevliga förmöte i vår lilla oppositionsgrupp … Elin, Ewa och jag, Anja hade inte möjlighet i går.

Frågetecknen kvarstår när det gäller förskolan Skogsbäcken, om/när/var nybygge kommer att ske fick vi inget svar på.

Och så nya Riktlinjer för Kulturskolan, utan jämställdhetsanalys … trots att jag påpekade avsaknaden redan förra veckan! Hoppades över i mallen …! Kanske skulle jag ha reserverat mej eller återremitterat ärendet, jag ska kolla upp till nästa gång. Vet inte hur det är med ansvarsfrågan, vem som ska se till … Jag vet i alla fall att jag är ansvarig, som sammankallande i CEMR – gruppen, Den Europeiska Deklarationen För Jämställdhet, att ta fram en Handlingsplan!

Underskriven deklaration ger inte möjlighet att smita undan! Nej, håll i och håll ut för att få en jämställd kommun.

PS. Just nu får jag fb-besked om att Centerpartiet i Skellefteå har fått ja i Kommunfullmäktige på motionen ”Jämställdhetssäkra alla beslut i kommunala organ.” Nu ska de göra jämställdhetsanalyser för att jämställdhetssäkra alla beslut … Jag säger bara: ”Håll i, håll ut!”