onsdag 24 juni 2015

Du ska inte tro det blir sommar, om inte nå'n...

Det finns faktiskt en hel massa och vara glad över ... Just nu uppehållsväder, sniglarna decimerade, gräsmattorna klippta och sen alla blommor som alla blommar så länge i år. Så vackert! Och vad det växer, allt ränner i höjden utan att man behöver släpa runt slangar ock vattna! 😉😉😉 (glada gubbar)

Ja, nu sätter vi igång och gör lite sommar ... !

fredag 19 juni 2015

Solen gör tappra försök

Ser att den ögonblickesvis lyser på grannhusets vägg, annars är det jämngrått över den plats på jorden där vi i år firar midsommar. Men fira blir det med trevliga vänner, all den obligatoriska maten och massor av tankemöda.
Ja, för spela spel ska vi såklart göra, hitta den vinnande strategin och jag tog faktiskt hem första passet i går kväll!

Trevlig Midsommar Alla!

onsdag 17 juni 2015

Två fullmatade sammanträdesdagar

Landstingsfullmäktige och Kommunfullmäktige dagarna efter varandra. Väldigt olika möten med högre tonläge i går. Tänker inte skriva referat från de här båda, men hur kan handlingar vara så olika skrivna. (heter det så?)
Jag som läst kommunala handlingar här i Gnesta i 25 år kunde inte drömma om att det skulle vara så svårt att ta sig igenom en lunta Landstingshandlingar! Som kommer i stort kuvert med posten. De så svårlästa, ett helt annat språk ... Nej det är samma ord men i annan ordning!, eller vad det nu är?

Jag får göra en djuplodande analys i sommar! Kanske tillsammans med mina E-kompisar.

lördag 13 juni 2015

Trädgårdsarbete varvas med att läsa handlingar

Så i morgon kommer alla plantor vara på plats. Pinnar vid alla tomater! Krukorna planterade och möblerna oljade. Nu lugnt och vacker miljö att läsa handlingar i. Katterna som just fått mat verkar också nöjda.
Prästkragarna vid garaget blommar tillsammans med stockrosorna som kommer upp explosionsartat. Javisst, de ska också få pinnar att stödja sig med!

CEMR:s handlingsplan på KF nästa vecka, betyder arbetet slutfört. I början på året fick jag, som är i opposition, i uppdrag att slutföra det arbete som Kukka tidigare tagit framåt! NU gäller det bara att "Hålla i och hålla ut", så att vi inte tappar farten i jämställdhetsarbetet.

Gnestas arbete med jämställdhet har pågått sen 2005, faktiskt under min ordförandetid. Så jag har en speciellt förhållande till det arbetet ... Många projekt har vi haft under åren och Ni ska veta att vi i Gnesta är kända för vårt jämställdhetsarbete till och med utanför landets gränser!

Nu lutar jag med tillbaka efter god middag och tittar på middagen i Vita havet!

fredag 12 juni 2015

Anmälde sex övriga frågor på BoU-nämnden.

Ja, det finns mycket att undra över och fråga om. Jag tycker att informationen från förvaltningen till nämndledamöterna är ytterst bristfällig. Kanske vet majoritetspolitikerna och tycker att vi inte behöver veta, men jag tror faktiskt inte att det är så!

* till kommunfullmäktige nästa vecka fanns inte en rad om att "Barn- och utbildningsnämnden beviljades ansvarsfrihet för 2014",

* "Någon", vet ej vem, har infört att ALLA föräldrar ska ansöka om skolskjuts varje läsår! Trots att reglerna är lika för F-3, årskurs 4-6 och 7-9. Ja, det är inte olika kilometeravstånd för varje årskurs. Dessutom är rubriken på ansökningsblanketten "Ansökan/Beslut om skolskjuts grundskola" men gäller även för förskoleklass. OCH beslutet från kommunen kommer senast 14 dagar före skolstart.
Om man får avslag har man ganska kort om tid att ordna på annat sätt MEN beslutet kan överklagas genom förvaltningsbesvär/kommunalbesvär ... men ingen adress???

Har fått SVAR: Förvaltningschefen har beslutat om att ansökan ska göras. " ... det behövs för att få en bättre koll på att riktlinjerna följs, då det inte gjorts i alla fall.", säger ordförande
... Så, beviljande tjänsteman tvingar föräldrarna överta jobbet!???
Jag lovar att jag kommer att följa det här påhittet!

* Förvaltningen hade fått möjlighet till ytterligare ett yttrande i ett överklagat skolskjutsärende, men inte sänt in något ytterligare till Förvaltningsrätten.

* Frågade efter analys av "Öppna jämförelser", den var redan tänkt att vi skulle få senare på nämnden.

* Jag har lagt lagt en motion om Giftfri vardag inom förvaltningens verksamhetsområden, undrade var i processen man är. Fick svar att inventeringen ska påbörjas i augusti.

* På Welanderborgs skola i Björnlunda finns en skolstyrelse sen slutet av 90-talet. Styrelsen har föräldramajoritet och har under åren gjort mycket bra för eleverna, ja för hela skolan. Styrelsen ska absolut vara kvar, men man behöver revidera det dokument som skrevs för över 15 år sen, så att det stämmer med hur styrelsen arbetar i dag.

Sen var det då de ärenden som fanns på dagordningen. Det gavs ett uppdrag i mars till förvaltningen att komma med en lösning på "Tillsyn på obekväm arbetstid", de blev inte klara till juni utan ska nu återkomma den 30 september 2015! Och det kan man ju "tycka om"! Det är ju inget nytt ärende, det har diskuterats vid många tillfällen, och borde självklart ha funnits en lösning på NU!

När det gäller digitaliseringen av skolan och att ALLA barn och ungdomar ska ges samma grundkunskaper för att ha samma förutsättningar på sin väg ut i vuxenlivet. Det har gjorts en kartläggning som fanns i nämndhandlingarna, där man klart kan se att alla ges inte samma förutsättningar i Gnesta kommuns förskolor och skolor. Det är samma förhållande som finns mellan Sveriges 290 kommuner.
Förslag till "Strategisk plan med Handlingsplan" ska tas fram senast i december 2015. MEN tiden går och man borde göra något NU, när man nu vet!

E tog på Övriga frågor upp föräldraenkäterna ... jag återkommer när jag vet hur hennes personliga möte med förvaltningen gick!

torsdag 11 juni 2015

Så många frågor, inte lika många svar!

Kommunstyrelsen i måndags skulle bli en heldagshistoria. Extra tidig start, och så var vi klara strax "efter lunch". Ja, vi fick ingen lunch, utan det var mera tidsmässigt.
Ingen Framtidsplan kom upp, vilket för med sig att nämnderna inte har några mål och heller inte någon budget inför 2016. Extra olyckligt blir det i Barn- och utbildningsnämnden där höstterminen startar i osäkerhetens tecken.

Sen var det de där med Arbetsordningarna, som det påstods att vi haft på remiss, FEL! Och då blev frågan "var skulle vi göra av alla frågor" som vi hade. Och där vi inte förstod vad som menades. Och varför skulle inte motioner och interpellationer lämnas in lika långt i förväg?
Och jag tycker att den som får svar på sin interpellation ska ha svaret dagen innan, absolut självklart!

Det var inte bara jag som hade frågor, men nästan! Varför är alla så nöjda? Eller törs de inte ifrågasätta?

Och sen när vi hade pratat färdigt, vridit och vänt ... så var vi alla överens om att inte ta beslut. Utan vi har nu möjlighet att lämna in remissyttrande, senast sista juni!

Så blev det ett kortmöte, en sväng till Nyköping och Distriktsstyrelse på kvällen. Hem sent och till Katrineholm nästa morgon för en avslutningsdag i Landstingsgruppen. Genomgång av handlingar, lunch på Kullbergska sjukhuset och sen en match i bangolf. Yes!

Och på veckans tredje dag Barn- och utbildningsnämnd! Där jag hade sex övriga frågor ... frågor och funderingar. Jag vidareutvecklar det i morgon!

söndag 7 juni 2015

Helt klart ett irritationsmoment!!!Ärendena 19 – 24 på dagordningen är en minst sagt förvirrande läsning och reglemente och arbetsordning för dels kommunfullmäktige, dels styrelsen och nämnderna. Vi fick handlingarna förra fredagen och efter en vecka upptäckte någon att det saknades några sidor.

Såg jag med detsamma, men tänkte att det inte är mitt jobb som opposition att se till att handlingar är kompletta. Det är alltid ordförande i styrelser och nämnder som har ansvaret. 

Det är just det som ärendena 19 – 24 handlar om.
Eftersom jag sitter i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden, blev det deras dokument jag började med.

På BoU kan jag läsa att nämnden har haft handlingarna på remiss, och se hur många svar som kommit in. Om man bara sänder dokumentet till ordförande för synpunkter, är det bara hon/jan som hör av sig. Så enkelt är det, MEN det hade varit bra om vi fått handlingarna på remiss … jag har flera frågor, som lätt hade ordnas på remissrundan.
Men, som man frågar får man svar!

1.     Interpellanten SKA ha svaret dagen innan, inte som det står ”bör” och man måste på stående fot bemöta svaret.

2.     Motioner ska lämnas in 8 dagar innan KF och Interpellationen och frågor 12 dagar innan. Varför OLIKA många dagar och varför kan inte en FRÅGA lämnas in ”innan mötet öppnas”, för att sen få svar i slutet på mötet? Så görs på Landstingsfullmäktige.
Den gamla arbetsordningen från 2006 finns med och SKL:s arbetsordning, 50 sidor som jag måste tillstå att jag inte läst!

Sen finns Reglemente för Kommunstyrelsen, där ett stycke som handlar om ”självförvaltningsorgan”, mycket intressant. Sägs att paragrafen är ny och att syftet är brukarinflytande!

I Gnesta kommun har vi haft en skolstyrelse där föräldrarna styr i över 15 år!
Jag har vid ett par tillfällen tagit upp om vi inte ska se över Skolstyrelsens regelverk, men hittills inte fått gehör. Nu är det dags att fråga igen.
Kommunstyrelsen beslutar om vem som får använda kommunens vapen, men varför är det så ofta fel vapen som används i alla möjliga sammanhang.

… och en arbetsordning ”Ordförande ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett” (386), jaha,, … Framtidsplanen ”skickas ut senare” ser jag i KS-handlingarna. Men ingen av oss i Oppositionen har sett till Framtidsplanen och har inte fått veta att den inte kommer upp på mötet. Om nu inte fackbook räknas!?

Så i handlingarna, KS reglemente från 2014, en arbetsordning från 1993( reviderad 2010), + 62 sidor text från SKL … sen kom ett av mina största intressen. Barn- och utbildningsnämndens styrdokument. 

Där kan jag se att ”ärendet skickats på remiss till nämnden”. MEN jag har inget fått, stryk raden den är inte sann!

Först Reglemente, sen Arbetsordningen som tyvärr inte finns med i handlingarna, jo som tomma vita sidor! Intressant läsning om presidiets arbetsuppgifter och så hoppas jag att vi får till ett utskott i BoU så jag kan få bli ”vice precident” ;-)

SAMTIDIGT läser jag också handlingar till Barn- och utbildningsnämnden. Där fick vi först Skogsbäcksärendet, som verkade som om vi skulle använda tärning vid beslutet. Majoriteten hade inte bestämt sig. Och tärning hade varit spännande, sannerligen ett nytt grepp!

DÄREFTER nya handlingar utan Skogsbäcksärendet, som skulle komma sen … nu är det söndagsförmiddag och inga ny handlingar. Enligt ordförande skulle vi ha fått ärendet i fredags. 
Här kan man inte läsa att handlingarna kommer senare, utan ser bara att de inte finns.

Ordförande har ansvar för handlingarna och ska naturligtvis titta igenom innan de går ut till ledamöterna. Vi får se hur mötena blir …

lördag 6 juni 2015

Alla frösådda växter är inte på plats ännu ...

... Så jag vet inte varför vi ständigt köper fler plantor. Men vackert blir det på i krukor och rabatter ... och en del plantor på väg att ges bort, hoppas till glädje i år och åren framöver.
I dag på Nationaldagen var det även marknad i Gnesta. Ny slinga där vi nu gick runt i stället för att alla gick fram och tillbaka. Vet inte om det var därför allt flöt ovanligt bra.

Räkmacka på Bistron, där det var full fart i nybygget. Kul med en uteservering "mitt i stan". Önskar Lycka till!

Sedvanligt Nationaldagsfirandet på Hembygdsgården, med bland annat tal av två centerpartister, Oscar Fredriksson och Håkan Ekstrand.

Blev som vanligt inte mycket handlat på marknaden, bara en mindre väska:-) nu både middag och mer trädgårdsarbete avklarat. Nu tar jag en kopp kaffe!

torsdag 4 juni 2015

Var jag häromdagen ...

Såklart ni ser att det är Nyköping.

onsdag 3 juni 2015

Temamöte: Nya äldreboendet
Oppositionsrådet Håkan Ekstrand hälsade välkommen och gladdes åt att så många hörsammat Centerpartiets mötesinbjudan för att reda ut vad som gjorts och hur tidplanen ser ut, till vi har ett nytt äldreboende på plats i Gnesta.