torsdag 11 juni 2015

Så många frågor, inte lika många svar!

Kommunstyrelsen i måndags skulle bli en heldagshistoria. Extra tidig start, och så var vi klara strax "efter lunch". Ja, vi fick ingen lunch, utan det var mera tidsmässigt.
Ingen Framtidsplan kom upp, vilket för med sig att nämnderna inte har några mål och heller inte någon budget inför 2016. Extra olyckligt blir det i Barn- och utbildningsnämnden där höstterminen startar i osäkerhetens tecken.

Sen var det de där med Arbetsordningarna, som det påstods att vi haft på remiss, FEL! Och då blev frågan "var skulle vi göra av alla frågor" som vi hade. Och där vi inte förstod vad som menades. Och varför skulle inte motioner och interpellationer lämnas in lika långt i förväg?
Och jag tycker att den som får svar på sin interpellation ska ha svaret dagen innan, absolut självklart!

Det var inte bara jag som hade frågor, men nästan! Varför är alla så nöjda? Eller törs de inte ifrågasätta?

Och sen när vi hade pratat färdigt, vridit och vänt ... så var vi alla överens om att inte ta beslut. Utan vi har nu möjlighet att lämna in remissyttrande, senast sista juni!

Så blev det ett kortmöte, en sväng till Nyköping och Distriktsstyrelse på kvällen. Hem sent och till Katrineholm nästa morgon för en avslutningsdag i Landstingsgruppen. Genomgång av handlingar, lunch på Kullbergska sjukhuset och sen en match i bangolf. Yes!

Och på veckans tredje dag Barn- och utbildningsnämnd! Där jag hade sex övriga frågor ... frågor och funderingar. Jag vidareutvecklar det i morgon!

Inga kommentarer: