tisdag 31 december 2013

FAVORITSTÄLLET ...


GOTT NYTT ÅR!

Har arbetet påbörjats?

Centerpartiet lämnade in en motion 2011-11-14 "Angående förnyad översiktsplan för Gnesta kommun"

Här är vår motion:  Angående förnyad översiktsplan för Gnesta kommun

 I samband med att vi skrev remissvaret angående vindkraft i Gnesta kommun,
uppdagades att den aktuella översiktsplanen för kommunen snart är 10 år gammal. Dessutom är det i stort sett omöjligt att få till stånd någon utbyggnad av vindkraften, med översiktsplanen som grund.
Centerpartiet i Gnesta förordar en utbyggnad av vindkraft inom kommunen.
Därför föreslår vi att:

Kommunen startar arbetet med en ny översiktsplan snarast

2011-11-14
Håkan Ekstrand (C)
Mats Klasson (C)      

Lena Lindberg (C)
Agneta Andersson (C)

Ingalill Fredriksson (C)   

måndag 30 december 2013

Bra Södermanlands Nyheter!

Att Ni återigen visar på vad som kan hända, när olyckan är framme. Dicks skadade händer ger oss alla en tankeställare.

Jag var ordförande i Brottsförebyggande Rådet i Gnesta, det är drygt tio år sen, det var snart påsk och dags för fyrverkerier igen. Senaste julhelgen hade varit förskräcklig med flera skadade och även dödsfall. Kunde jag göra något, vad i så fall?

Ringde min poliskontakt, vi funderade tillsammans och efter lite övertalning följde han med till Södermanlands Nyheter. Hur skulle vi få ungdomar, ja även vuxna att vara försiktiga med raketerna, kanske helst låta bli.
Då nämner Stefan, Dick Karlsson som då jobbade på Räddningstjänsten i Gnesta.

Med Dicks skadade händer på första sidan och en stor artikel inuti tidningen, blev det nästan tyst i Gnesta den påsken. Det kom nog som en chock för många, berättelsen om firandet som gick fel …

Och nu vet jag inte hur jag ska få till en övergång från artikeln i Södermanlands Nyheter i dag till vad jag såg på TV i går kväll, som gjorde mej såå upprörd!
Här ett FY SKÄMS till dom som gjort skylten Sista chansen, uppmaningen att köpa de stora raketerna som nu ska förbjudas vid nyår. Texten borde ha varit Sista risken! MEN BRA SVT! Att visa hur stora skador det blir av raketerna.

Tack Dick för din medverkan i SN!
Och Ni, var försiktiga och ta hand om varandra!

söndag 29 december 2013

En likvärdig skola i hela landet.

Centerpartiet har i sitt utbildningspolitiska program tydligt visat hur vi vill att skolan ska utvecklas.
Centerpartiet vill att kommunerna även fortsättningsvis ska ha ansvaret för skolan och att vinster inte är ett problem så länge undervisningen genomförs med kvalitet. Ingen skola ska kunna bedriva undervisning med bristande kvalitet.

Friskolekommittén föreslog att Skolinspektionen ska göra en bedömning om en huvudman som ansöker om att få driva en fristående skola har en långsiktig avsikt samt om huvudmannen har de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att garantera en långsiktighet i driften av skolverksamheten. Detta är förslag som Centerpartiet stödjer.

I debatten om landsbygdsskolornas framtid kommer ofta en konflikt mellan två olika mål till uttryck; målet att bevara en levande landsbygd och målet att skapa en kommunal budget som håller.

Ibland, men långt ifrån alltid, förs ett tredje mål in i diskussionen: att ge eleverna en god undervisning, en undervisning som är likvärdig mellan alla skolor och som leder till att alla elever når kunskapsmålen.
För Centerpartiet är det tredje målet det allra viktigaste.

Här i Gnesta kommer det att bli en ”förändrad organisation i ytterområdenas grundskolor”, enligt beslut vid senaste nämnden. Men hur det är tänkt är oklart, eftersom majoritetens enda beslut är att alla förskolor och skolor ska hålla budget!
Vilket betyder att politikerna överlåtit ansvaret, vilket borde vara omöjligt i en politiskt styrd organisation. 

lördag 28 december 2013

Rättelse ...

Ja, det kom en rättelse i dagens SN ... jag såg den.

fredag 27 december 2013

Läser dagens SN ...

Det finns mycket att läsa. Gnesta får plan för gång- och cykelvägar, skolan viktigare än idrottshallar och badhus och så handlar det om Gårdsstödet som vi lantbrukare gärna är utan om vi får rätt betalning för våra produkter istället.
Ett par systrar har ordnat Gemenskapsjul, färre barn lever i ekonomisk utsatthet och vi får fler barn till förskolorna i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne.
Men när jag kommer till sidan 20 … lägger jag ihop tidningen. Hur kan man göra en så´n miss!!!?

onsdag 25 december 2013

Du vet att du är från GnestaDet doftar i alla fall Jul här, julkorv på spisen. Vi åt skinksmörgås till frukost. Men jag vill ha SNÖ, det hör faktiskt julen till! Visst får man klaga på vädret, snart skriver jag till SMHI ;-).

Har tänt några ljus och läser gårdagens tidning, ser nu med sorg i hjärtat att ”Lillen” inte kommer att vinka glatt år mej något mer. Ännu en av de ovanliga gnestaborna har gått ur tiden. Fast det känns som om det var nyss jag tutade och vinkade till honom, utanför banken.
Vi pratades vid när vi möttes, pratade om gamla tider. Hur det såg ut i Gnesta och vad som då fanns att göra. Det var annorlunda då, nu fanns inte mycket att göra … jag hörde att han tyckte att det var tråkigt emellanåt. Fast vi försökte föra ett positivt samtal, pratade om där våra vägar korsats tidigare i livet …

Min barndoms Gnesta var fyllt av annorlunda barn och vuxna, kanske är det därför jag gillar och saknar dom som är annorlunda. De var ju ofta så härligt godhjärtade. NU bubblar dom upp. HejHej, Rimforsa, Långtradarn och Hasse på Majgården som fanns på institution. Men många fanns ju ute i samhället, ja överallt fanns de ”som hade tid att prata med oss barn”. Så det är med barnets ögon jag minns alla snälla och ”argsinta” människor från min barndom.

Finns en facebook-grupp som heter ”Du vet att du är från Gnesta” … gå med. Där är det ”Härliga tider, strålande tider!”

måndag 23 december 2013

lördag 21 december 2013

Ja, så det kan bli ...                Utfall 2012  
            Budget 2013    
     Budget 2014
 Administration
 -5 453
 -6 612
 - 6 551
 Förskola och pedagogisk omsorg
 -57 242
 -58 877
 - 60 230
 Grundskola inkl fritidsgårdsverksamhet
 -105 383
 -102 413
 - 111 690
 Särskola
 -10 814
 -11 527
 - 12 150
 Elevhälsa
 -11 144
 -13 470
 - 14 349
 Kulturskola
 -1 928
 -2 192
 - 2 067
 Gymnasieskola
 -43 603
 -41 640
 - 39 582
 Vuxenutbildning
 -2 380
 -4 269
 - 4 672
 Totalt


Här finns att fundera över! På kommunens hemsida finns hela majoritetens Framtidsplan. 

Ang Björkbacken, föreslog jag att föräldrarna skulle få information innan de tackar ja till en plats OCH att man  tydligt skriver ut på hemsidan hur/vad man "firar" ... OM det är så här majoriteten vill ha.
 -237 947
 -241 000 


 Tabellen ovan har fel siffror, halvårseffekt för Chill saknas? 

Texten är rätt? Grundskola inkl fritidsgårdsverksamhet - 251 291 


I de 111 690 000 för grundskolan ingår 
3 716 000 kr till fritidsgårdsverksamhet? 

Rättelse: Elevpeng till kommunens verksamheter.


Fakta är att Ytterskolorna kommer att få ett större minus i år, och har då en för stor kostym för att få plats i nästa års budget.

Minuset handlar om miljoner (-5 483 000) för kommunens grundskolor enligt budgetuppföljningen från den 15 november 2013, ”Underskottet står att finna i att flera av grundskolorna har svårt att rymmas inom givna ramar. Ytterskolorna har små grupper även om man åldersintegrerat. Även Freja skolan F-5 och 6-9 har svårt att klara sin budget.”

Att då säga att Kvarnbackaskolan och Laxne skola får höjd elevpeng och få det att låta som om besparingar inte behöver göras, är att luras! Jo, det blir en höjning med 1 484:-/elev. Om man tar det gånger 49 elever (det är den summa man kan få som mest) blir det 72 716 kronor var till skolorna som mest!

När jag räknar … måste Ytterskolorna göra nerdragningar för att komma i 2014 års kostym! Och det jobbet har ansvariga politiker överlämnat till skolorna att ordna …

Texten ovan skrev jag häromdagen, när jag upprördes av att majoriteten säger sig ha ökar på skolpengen och fick det att låta som om ekonomibekymren var över. NU har jag upptäckt att det är betydligt mycket sämre.

Ja, hela ekonomidelen fick jag i min mailbox i måndags, efter att jag åkt hemifrån till det extra kommunstyrelsesammanträdet. Visst, jag borde ju ha sett …!
Den korrekta siffran på HÖJNINGEN av elevpengen 2013/2014 till Kvarnbackaskolan och Laxne skola är: 531 kronor per elev/år (103:-/ elev mer än till kommunens övriga 1-5 skolor).

Den siffra jag tidigare tagit upp handlade om Fristående skolor!


Bra med Medborgardialog, hela tiden!Medborgardialog, ja vi som har varit kommunpolitiker ett tag vet att en så´n dialog pågår alla dagar, med eller utan SKL-projekt. Det var ju ett av skälen till att vi i Gnesta ville bli en egen kommun. Ett av skälen till att jag är kommunpolitiker! Närheten politiker/ kommuninvånare.

Och Medborgardialoger ska pågå ständigt, men det är bra att organisera och vara extra informativa emellanåt.

Som när vi, politiker och tjänstemän, fanns med på ”julskyltningen”. Frågan för dagen var, Hur vill DU att Tuleparken ska vara utformad? Synpunkter inhämtades och vi fick många förslag, några tog informationsmaterial och karta med hem och har sen återkommit via kommunens hemsida. Vi politiker, från majoritet och opposition, fanns där tillsammans med tjänstemän.

Alla kände vi att det var några bra timmar och beslöt på stående fot att ”det här ska vi göra om”! Det finns alltid en aktuell fråga. 

Fast det jag egentligen tänkte skriva om var alla dessa grupper som vi nu har här i kommunen. Det finns två Råd nu och Ungdomsråd och Idrottsråd ska ”tillskapas”. Det finns ett flertal grupper där politiker och tjänstemän diskuterar sig fram till olika lösningar om stort och smått. Och så har vi nämnder, kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF)!
Men alla dessa grupper har ingen egen ekonomi och inget ekonomiskt ansvar. Ansvaret ligger på de valda politikerna i nämnderna, KS och KF. Visserligen är det ofta samma politiker, nästan överallt, men gör man verkligen helhetsbedömningar. Vad är viktigast för våra kommuninvånare? Var ska resurser läggas?

Det skrivs också en hel del dokument. Vet de politiker som sitter på en nämnd vilka dokument som gäller för alla och för just deras nämnds verksamhetsområde? Man behöver inte kunna texten, men alla ledamöter ska veta att dokumenten finns. Fast letar man, som ny ledamot, efter ett dokument som man inte vet existerar?

Men kanske det största problemet är att det byts ledamöter hela tiden, särskilt i de två största nämnderna. Det blev påtagligt vid senaste mötet, när jag var den enda som upptäckt att felaktiga siffror fanns i Framtidsplanen. Siffror från Budget 2012, fast rubriken var Utfall 2012! Hm …

Så till sist en uppmaning till alla kommuninvånare.
Nästa år ska ni rösta fram ytterligare en mandatperiods politiker, kom och lyssna på de som sitter nu på nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Vilka vill ni ha kvar, vilka nya vill ni ha in?
Ni har makten och väljer genom att kryssa någon ni har förtroende för. Kom och lyssna!

fredag 20 december 2013

Snart är det jul!

Och hur kan det då vara tillåtet att vara förkyld med spränghuvudverk. Man får ta det lite försiktigt för allt tar längre tid. Ännu en upplandskubb på spisen och ättiksströmmingen doftar gott, hoppas jag som inte kan känna det just idag. Men jag minns hur det doftar och smakar.

Första granen visades upp utanför köksfönstret nyss, fick godkänt och stoppades in i bilen och kördes bort till glädje! Röda blommor har inhandlats och förgyller. Kökssoffan med julfilten, ett par tända ljus och i övrigt dämpad belysning. Kanske driver jag ut förkylningen!