tisdag 10 december 2013

Bytt, bytt ... kommer aldrig igen!


På tisdag har vi Barn- och utbildningsnämnd, sista nämndmötet för i år med bl.a. Framtidsplanen i handlingarna. Ja inte hela förstås, siffror tar alltid lite längre för att nå oss i nämnden. Siffrorna, hela ekonomidelen av budget för 2014, kommer via mail i veckan. Jaha!
Egentligen är hela Framtidsplanen försenad, eftersom budgeten ska börja gälla första januari. Men verksamheterna kanske kan planera sin verksamhet utan att veta hur mycket pengar som finns att tillgå. Och majoritetspolitikerna tycker väl att det är ok!?

Vi säger ofta, både politiker och tjänstemännen, att det aldrig har varit så många byten av politiker i nämnden tidigare. Fast det är inte bara på BoU, utan även på Socialnämnden som ledamöter kommit och gått! Båda nämnderna har bytt ordförande och båda har haft och har underskott. När vi startar i januari igen är ordförande i BoU den enda från majoriteten som suttit på nämnden hela mandatperioden, hon kom in helt ny som ersättare 2011.
Vi från oppositionen är tre kvar sen 2011, där jag är den enda som var med hela förra mandatperioden. Jag tycker att är förskräckligt, de flesta på nämnden är helt historielösa! Jag tycker inte alls att man ska göra som man alltid har gjort, men utan erfarenhet gör man lätt ödesdigra misstag. Eller inte tar några beslut alls!
På postlistor senaste dagarna har vi kunnat läsa att ytterligare några slutar och tre nya ledamöter i BoU ska beslutas om.  Vi vet ännu inte vilka de är. 
 
Under mandatperiodens första tre år kom femton (15) nya ledamöter att ha börjat. En fler än på nämnden totalt. Fyra (4) ledamöter finns kvar i nämnden sen 2011: Linda, Ingalill, Karin och Ingegerd.

Men, varför har det blivit så här?

Inga kommentarer: