onsdag 11 december 2013

Äntligen ...!

Det blir ett nytt boende i stället för ett ombyggt Liljedalshem. Det finns ett framskrivet förslag till på måndag, precis ett sån´t beslut som vi i Centerpartiet hoppats på.


1.      Äldreboendet Liljedalshemmet ska ersättas av ett nybyggt och modernt äldreboende

Lyder den första beslutssatsen. En grupp ska bildas som ska redovisa till kommunstyrelsen i april.
Man gör också en bedömning att ett nytt äldreboende kan stå färdigt 2017.

På måndag tas beslut i Socialnämnden, kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

Inga kommentarer: