torsdag 5 december 2013

Hur kunde det bli så här?

Den ilska jag kände häromdagen, när jag fick veta att åtalet i kontokortshärvan som uppdagades på fritidsgården Chill hösten 2012 lagts ner, har börjat lägga sig. Nu känner jag mest sorg och besvikelse över hur vuxna kan bete sig. Personer som jobbar på en fritidsgård!

Revisorerna har varit tydliga. I rapporten finns en uppräkning och på nästan hälften av inköpen saknas kvitton.

Personligen undrar jag över några av inköpen. Varför köper man in en alkoholtestare med kalibrering för 4 000 kronor till en fritidsgård? Årskort på gym för 3 400 kr och massage för 5 900 kr, massage för två personer 15 besök.  Och två par glasögon, inköpta inom en månad, kostnad 5 700 kronor.

 I rapporten finns en lång lista på inköp …

Anklagelsen i polisanmälan var trolöshet mot huvudman. Polisen lägger nu ner ärendet i brist på bevis!
Vad säger vi i vuxenvärlden till ungdomarna med det här?

Inga kommentarer: