tisdag 17 december 2013

Tänk om vi hade rätt!


Hemkommen från Barn- och utbildningsnämndens decembermöte där vi tagit 2014 års Framtidsplan, med budget. Vet inte hur jag ska börja. Men med ”nya” siffror syns det tydligt att det blir ett väldigt tufft år, inte minst för grundskolan.
 
Många frågor dyker upp när man läser dokument som har rubriker som Omvärldsanalys med utvecklingsområden, mål och mått, investeringar och så den övergripande ekonomin.
*****

”Fler med högre utbildning”, ser rubriken och tror att jag hittat något! Hur får vi fler att söka till högskolan, har jag motionerat om. Jag hade konkreta förslag och förvaltningschefen hade några.
Men här finns bara dysterläsning! ”Arbetslivet förändras … Kompetenskraven på arbetsmarknaden ökar generellt … låg utbildningsnivå … svagare konkurrenskraft … Denna bild kompliceras ytterligare av att fler kvinnor än män studerar på högskola.
Så sista meningen: Med den utvecklingen finns risk för att vi kommer att se en ökad utslagning av män med låg utbildningen.
Utmaningarna är många och komplexa. Grunden läggs i förskola och skola … inför gymnasievalet är en kunnig och jämställd studievägledning avgörande … i vård- och omsorgssektorn, där få av våra elever och invånare väljer att utbilda sig. Många väljer yrkesutbildningar där det är brist på jobb.
Så var det kapitlet slut!

IT som stöd för ökad måluppfyllelse … Det måste finnas tillräckliga ekonomiska resurser för att investera i moderna lärverktyg, men ännu viktigare är att lärarna utvecklar sin kompetens i att använda desamma, läser jag.
Och så långt var vi överens.
Men sen! En majoritetsföreträdare var helt övertygad om att det fanns 3 miljoner att använda för ”att öka antalet datorer och läsplattor”. FEL! De tre miljonerna får endast användas för att köpa ersättningsdatorer för gamla och trasiga exemplar!

Visste, eftersom jag fått en privatkurs inför för öppen ridå, under kommunstyrelsesammanträdet, om skillnaden på investeringar och reinvesteringar.
Hm …

Sen är det ju förstås Ytterskolornas budget, som inte håller i år, som inte höll förra året. Men, måste hålla nästa år, säger majoriteten!
Men kommer politikerna att ta några beslut om besparingar? 

Inga kommentarer: