lördag 21 december 2013

Bra med Medborgardialog, hela tiden!Medborgardialog, ja vi som har varit kommunpolitiker ett tag vet att en så´n dialog pågår alla dagar, med eller utan SKL-projekt. Det var ju ett av skälen till att vi i Gnesta ville bli en egen kommun. Ett av skälen till att jag är kommunpolitiker! Närheten politiker/ kommuninvånare.

Och Medborgardialoger ska pågå ständigt, men det är bra att organisera och vara extra informativa emellanåt.

Som när vi, politiker och tjänstemän, fanns med på ”julskyltningen”. Frågan för dagen var, Hur vill DU att Tuleparken ska vara utformad? Synpunkter inhämtades och vi fick många förslag, några tog informationsmaterial och karta med hem och har sen återkommit via kommunens hemsida. Vi politiker, från majoritet och opposition, fanns där tillsammans med tjänstemän.

Alla kände vi att det var några bra timmar och beslöt på stående fot att ”det här ska vi göra om”! Det finns alltid en aktuell fråga. 

Fast det jag egentligen tänkte skriva om var alla dessa grupper som vi nu har här i kommunen. Det finns två Råd nu och Ungdomsråd och Idrottsråd ska ”tillskapas”. Det finns ett flertal grupper där politiker och tjänstemän diskuterar sig fram till olika lösningar om stort och smått. Och så har vi nämnder, kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF)!
Men alla dessa grupper har ingen egen ekonomi och inget ekonomiskt ansvar. Ansvaret ligger på de valda politikerna i nämnderna, KS och KF. Visserligen är det ofta samma politiker, nästan överallt, men gör man verkligen helhetsbedömningar. Vad är viktigast för våra kommuninvånare? Var ska resurser läggas?

Det skrivs också en hel del dokument. Vet de politiker som sitter på en nämnd vilka dokument som gäller för alla och för just deras nämnds verksamhetsområde? Man behöver inte kunna texten, men alla ledamöter ska veta att dokumenten finns. Fast letar man, som ny ledamot, efter ett dokument som man inte vet existerar?

Men kanske det största problemet är att det byts ledamöter hela tiden, särskilt i de två största nämnderna. Det blev påtagligt vid senaste mötet, när jag var den enda som upptäckt att felaktiga siffror fanns i Framtidsplanen. Siffror från Budget 2012, fast rubriken var Utfall 2012! Hm …

Så till sist en uppmaning till alla kommuninvånare.
Nästa år ska ni rösta fram ytterligare en mandatperiods politiker, kom och lyssna på de som sitter nu på nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Vilka vill ni ha kvar, vilka nya vill ni ha in?
Ni har makten och väljer genom att kryssa någon ni har förtroende för. Kom och lyssna!

Inga kommentarer: