lördag 21 december 2013

Ja, så det kan bli ...                Utfall 2012  
            Budget 2013    
     Budget 2014
 Administration
 -5 453
 -6 612
 - 6 551
 Förskola och pedagogisk omsorg
 -57 242
 -58 877
 - 60 230
 Grundskola inkl fritidsgårdsverksamhet
 -105 383
 -102 413
 - 111 690
 Särskola
 -10 814
 -11 527
 - 12 150
 Elevhälsa
 -11 144
 -13 470
 - 14 349
 Kulturskola
 -1 928
 -2 192
 - 2 067
 Gymnasieskola
 -43 603
 -41 640
 - 39 582
 Vuxenutbildning
 -2 380
 -4 269
 - 4 672
 Totalt


Här finns att fundera över! På kommunens hemsida finns hela majoritetens Framtidsplan. 

Ang Björkbacken, föreslog jag att föräldrarna skulle få information innan de tackar ja till en plats OCH att man  tydligt skriver ut på hemsidan hur/vad man "firar" ... OM det är så här majoriteten vill ha.
 -237 947
 -241 000 


 Tabellen ovan har fel siffror, halvårseffekt för Chill saknas? 

Texten är rätt? Grundskola inkl fritidsgårdsverksamhet - 251 291 


I de 111 690 000 för grundskolan ingår 
3 716 000 kr till fritidsgårdsverksamhet? 

Inga kommentarer: