fredag 27 december 2013

Läser dagens SN ...

Det finns mycket att läsa. Gnesta får plan för gång- och cykelvägar, skolan viktigare än idrottshallar och badhus och så handlar det om Gårdsstödet som vi lantbrukare gärna är utan om vi får rätt betalning för våra produkter istället.
Ett par systrar har ordnat Gemenskapsjul, färre barn lever i ekonomisk utsatthet och vi får fler barn till förskolorna i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne.
Men när jag kommer till sidan 20 … lägger jag ihop tidningen. Hur kan man göra en så´n miss!!!?

Inga kommentarer: