onsdag 30 mars 2011

Upphörande av Vårdnadsbidrag återremitterades i måndags

Vi politiker ska inte bestämma vilken omsorgsform föräldrar ska välja för sina barn. Vi ska enbart se till att de kommunala medel vi är satta att fördela, kommer alla kommuninvånare tillgodo.

Det finns föräldrar som själva vill ta hand om sina små barn och dessa föräldrar ska också få del av den kommunala kakan.
Det finns föräldrar som tror på att barnen har det bra i hemmet och man rättar mun efter matsäcken … för det man tror på.


”Vi är medborgarnas företrädare” sa Juholt i sitt linjetal, därför frågade jag Ann-Christin Alderbrandt, på kommunfullmäktigesammanträdet, om även hon var ”medborgarnas företrädare” när det gällde vårdnadsbidraget? Hade hon frågat föräldrarna? Vad fick hon för svar? Vill föräldrarna att ni tar bort vårdnadsbidraget?

Nämndordförande svarade inte …

Ända sen, vi tog beslutet på, Barn- och utbildningsnämndens sammanträde har vi i alliansen frågat efter:
· Konsekvensbeskrivning med analys av hur ett borttagande av vårdnadsbidraget påverkar de barn som beslutet berör
· Ekonomisk kalkyl
· Motivering till framtagandet av ärendet – även ur ett barnperspektiv Vi i alliansen har inte fått svar, ännu!


Därför återremitterade vi ärendet för att få svaret innan vi tar beslut. Ärendet återkommer med konsekvensbeskrivning, ekonomisk kalkyl och motivering till kommunfullmäktige.

fredag 25 mars 2011

Trädgårdsfantasier ...

En bild på östra Skåne, för precis som de har i Kivik varje år fanns här i Älvsjö en äppeltavla. Tyvärr kunde jag inte få med hela Skåne ... åk och titta ... många äpplen är det!


Och här en liten idé för uteplatsen? En citronspalje ...

En engelsk pelargon, lila rosenstav och en mörklila Boll dahlia fanns i min kasse när jag kom hem från trädgårdsmässan. Som vanligt mycket folk, men en härlig atmosfär att vistas i ... sättlök och en växthuskatalog kom också med hem.

Tänk att jag klarade av att inte köpa en enda fröpåse! Ja, alla de som redan finns hemma är inte sådda ...

torsdag 24 mars 2011

Fortfarande kvar i pappersbunten ... nästan!

Sått ... och nu har jag börjat plantera. Det här ska bli sommardahlier ...


Jag är kvar i mina papper, det känns skönt att det snart är klart, men vi i Alliansen har lämnat in en motion om läsplattor … då blir i alla fall papperstravarna mindre.

Varför ringde SN inte Ingrid … som skrivit under motionen? Hm … eller nå´n av oss andra?

Jag har hittat felet … jag hade lyckats kryssa, någon form av översättning!

Varför är det så här???

Så här är min text:
”Dagar framför datorn. Läser, skriver och fyller i programmet i datorn. Trycker iväg ett av dokumenten … ser på de vackra tulpanerna, dricker kaffe och fortsätter läsandet!”

Men, när jag går in för att visa bilden, ser texten ut så här:
Dagar framför datorn. Laser, skriver OCH fyller jag programmet i datorn. Trycker iväg ETT AV-dokumenten ... ser In de Vackra tulpanerna, dricker kaffe OCH fortsätter läsandet!

När man pekar på texten, kommer det upp en liten ruta där Google visar originaltexten!

Nästa gång jag öppnar … finns originaltexten.


Varför är det så här???

onsdag 23 mars 2011

Pappersexercis ...Dagar framför datorn. Läser, skriver och fyller i programmet i datorn. Trycker iväg ett av dokumenten … ser på de vackra tulpanerna, dricker kaffe och fortsätter läsandet!

tisdag 22 mars 2011

20110321

Gårdagens Barn- och utbildningsnämnd startade med besök från två av våra alternativa förskolor, Waldorfförskolan Fjällsippan och Frikyrkan i Gnestas förskola Grinden. De hade inte möjlighet att närvara när vi, vid ett tidigare tillfälle, diskuterade kvalitetsredovisningarna inom nämndens verksamhetsområden.

Budgetuppföljningen så här tidigt på året visar inget alarmerande och den nya majoriteten har ännu inte fördelat, de två miljoner de till tillfört nämnden. Vi har ännu inte fått veta vilka satsningar de kommer att göra.

Det finns lediga platser på våra förskolor och i mars hade 26 barn vårdnadsbidrag.

Den Skolplansdiskussion som aviserats blev inte av, i stället delades ett dokument ut som ska diskuteras på aprilnämnden och beslutas i maj! Det kommer att bli en Skolplan för hela mandatperioden, vilket är bra för verksamheten.

Beslut togs om en ny delegationsordning, där ganska stora förändringar gjorts. I nämnden ser vi alltid över våra grunddokument årligen och årets är en anpassning till kommunstyrelsens omarbetade delegationsordning och till den nya skollagen.

Vi sa också ja till en utökning av Waldorfskolans förskola Fjällsippan. De kommer nu att ha plats för 40 barn från 1,5 års ålder till 6 år. Fjällsippan har flera familjer, även från andra kommuner, som önskar plats här.

På måndag och tisdag, nästa vecka, är det Kommunal Skolriksdag. Vi tre som åker från Alliansen kommer att förmedla till er, jag här på bloggen! ”Dags för teknik i skolan!” och ”Unga företagsamma snilleblixtar finner upp” är ett par av de seminarier jag valt … visst låter de spännande?

lördag 19 mars 2011

Om två veckor vet vi ...

… hur skolorganisationen blir till hösten. För då har jag handlingarna i min e-post, med konsekvensbeskrivningar, inför presidiemötet den 4 april. I torsdags var det tredje föräldramötet, tre helt olika möten i Björnlunda, Laxne och Stjärnhov, där den nuvarande majoriteten lyssnade in föräldraviljan.

Det är två år sen tanken väcktes om en omorganisation i grundskolan i Gnesta. Grunden var en begynnande lågkonjunktur, mindre pengar i den kommunala kassan och något måste göras. Om skolpengen måste sänkas fanns risk för kvalitetssänkning på undervisningen.

Exakt vem som tänkte tanken om flytten av årskurs 5 och 6 till Frejaskolan först, vet jag inte … men efter många diskussioner internt, med elevernas bästa i centrum … togs beslut på Barn- och utbildningsnämnden i augusti.

Om två veckor vet vi hur det blir i augusti 2011 …

onsdag 16 mars 2011

Och hur var det på kommunstyrelsen ... i måndags!

Äntligen efter två dagars ”politikerutbildning”, genomgång av formalia och med ”Kommunallagen” och ”Kommunal vardagsjuridik” med hem för genomläsning … kort sammanfattning …

… kommunövergripande mål har tagits fram av den nya majoriteten och där är vi inte helt överens.
”Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med mönsterarbetsplatser” är ett av målen.
Från oppositionens håll har vi försökt få grepp om vad ”mönsterplatser” har som inte redan finns i kommunen … kanske det klarnar under kommunfullmäktigemötet!

Gnesta kommun har vi ett Personalpolitiskt program och DRAG … Delaktighet, Respekt, Ansvar i Gnesta. Vi är lovade en genomgång så att skillnaden blir klar … mellan vad vi gör i dag, jämfört med hur det kommer att bli när den nya majoriteten beslutat att ”Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med mönsterarbetsplatser”!

Dessutom är alliansens mål om ”Fler med högre utbildning” och Valfrihet borttagna!

”Upphörande av vårdnadsbidraget” … SVMP voterade igenom sitt beslutet på KS. Vi fick höra att vårdnadsbidraget tas bort för att det inte har fungerat!?

Och nu ska kommunledningskontoret utreda möjligheten att införa ett ungdomsråd i kommunen … hoppas att vi hittar rätt den här gången och att det kommer igång.

söndag 13 mars 2011

Tog tåget till Oslo - och sen tillbaka hem till Gnesta!

Hann få veta att det varit en jordbävning i Japan, men sen blev det som det så ofta gör att man på semestern inte hör radio, ser TV eller läser tidningar. Men till frukost i går, när vi sökte besked blev vi medvetna om katastrofen som drabbat så många människor.

Regionaltåget är ju fantastiskt, inte ett enda byte behövde vi göra … kom hem i går kväll 21.15, men det är endast på lördagskvällar som man slipper åka till Södertälje och vända på hemvägen! Ett tips, om nu ni också vill åka till Wallmans i Oslo!


På plats i det härliga vädret kunde jag konstatera, det vi egentligen redan visste … att hälften av personalen på matställen är svenskar, varför norrmän tror att de alltid ska vara två överst och att deras guldönskningarna kanske gått till överdrift.

Var också på besök inne i rådhuset för att få goda inredningsråd till kommunhuset! Hittade inga kläder att köpa trots idoga försök, men hittade en grön traktor med vagn … som har varningstuta för backning och startknapp!!! Hm …

Härligt med ett avbrott i den politiska vardagen … i torsdagskväll var jag i Björnlunda på föräldramöte och i morgon har vi kommunstyrelse.