lördag 19 mars 2011

Om två veckor vet vi ...

… hur skolorganisationen blir till hösten. För då har jag handlingarna i min e-post, med konsekvensbeskrivningar, inför presidiemötet den 4 april. I torsdags var det tredje föräldramötet, tre helt olika möten i Björnlunda, Laxne och Stjärnhov, där den nuvarande majoriteten lyssnade in föräldraviljan.

Det är två år sen tanken väcktes om en omorganisation i grundskolan i Gnesta. Grunden var en begynnande lågkonjunktur, mindre pengar i den kommunala kassan och något måste göras. Om skolpengen måste sänkas fanns risk för kvalitetssänkning på undervisningen.

Exakt vem som tänkte tanken om flytten av årskurs 5 och 6 till Frejaskolan först, vet jag inte … men efter många diskussioner internt, med elevernas bästa i centrum … togs beslut på Barn- och utbildningsnämnden i augusti.

Om två veckor vet vi hur det blir i augusti 2011 …

1 kommentar:

Karin B Gustavsson sa...

Det här kommer att bli spännande o se.. om valöften hålls eller inte..