onsdag 30 mars 2011

Upphörande av Vårdnadsbidrag återremitterades i måndags

Vi politiker ska inte bestämma vilken omsorgsform föräldrar ska välja för sina barn. Vi ska enbart se till att de kommunala medel vi är satta att fördela, kommer alla kommuninvånare tillgodo.

Det finns föräldrar som själva vill ta hand om sina små barn och dessa föräldrar ska också få del av den kommunala kakan.
Det finns föräldrar som tror på att barnen har det bra i hemmet och man rättar mun efter matsäcken … för det man tror på.


”Vi är medborgarnas företrädare” sa Juholt i sitt linjetal, därför frågade jag Ann-Christin Alderbrandt, på kommunfullmäktigesammanträdet, om även hon var ”medborgarnas företrädare” när det gällde vårdnadsbidraget? Hade hon frågat föräldrarna? Vad fick hon för svar? Vill föräldrarna att ni tar bort vårdnadsbidraget?

Nämndordförande svarade inte …

Ända sen, vi tog beslutet på, Barn- och utbildningsnämndens sammanträde har vi i alliansen frågat efter:
· Konsekvensbeskrivning med analys av hur ett borttagande av vårdnadsbidraget påverkar de barn som beslutet berör
· Ekonomisk kalkyl
· Motivering till framtagandet av ärendet – även ur ett barnperspektiv Vi i alliansen har inte fått svar, ännu!


Därför återremitterade vi ärendet för att få svaret innan vi tar beslut. Ärendet återkommer med konsekvensbeskrivning, ekonomisk kalkyl och motivering till kommunfullmäktige.

Inga kommentarer: