fredag 1 april 2011

Andra återremissen i måndags ...

Alliansen valde ordning och reda …

Johan Rocklind skrev i onsdags på sin blogg under rubriken ”Att välja sina strider”. Han gör en historiebeskrivning och drar slutsatser, framställer sig själv som en samarbetspolitiker och utmålar oss i alliansen som allt annat än samarbetsvilliga.

Förra mandatperioden startade en grupp för att arbeta fram Gemensamma Planerings Förutsättningar (GPF-gruppen, med representanter från alla partier, kommunchef och ekonomikontoret under ledning av ekonomichefen). Gruppen hade tagit fram hur mål- och budgetprocessen som skulle vara hållbar över kommande mandatperioder.

Vid ett GPF-möte meddelade Johan Rocklind, tjänstemän och oss allianspolitiker … jag var själv närvarande, att SVMP tagit fram mål redan, så något uppstartsmöte tillsammans i kommunstyrelsen skulle vi inte ha. Men vi i oppositionen skulle inbjudas till ett möte för att få ha synpunkter, på majoritetens mål.

Vi ställdes alltså inför faktum … borta var allt diskuterande om ”gemensamma planeringsförutsättningar”.

Johan skriver att ”åtskilliga timmar lagts ner” … och att vi sen ”på sittande möte” tog upp frågor, som han tydligen inte uppfattat att vi hade synpunkter på vid flera tillfällen!?

De av majoriteten, till KS, framskrivna målen var utan mål för valfrihet, utan något mål som visar en ambition för att höja utbildningsnivån för kommuninvånarna, men med införande av S och Kommunals ”Mönsterarbetsplatser”.

Det hade påtalats vid flera tillfällen!!!

Majoriteten antog måldokumentet, trots att det fanns en del slarvigt skrivna formuleringar, men fick medskicket att dessa ”skulle rättas till” innan kommunfullmäktige.

Icke rättat måldokumentet sändes ut, det rättade delades ut en timme innan mötet … därefter kom Johan Rocklind med två längre tillägg i texten, där han tog upp valfrihet och utbildning!!!

Så här skriver JR själv:
”Och på förmötet strax innan fullmäktigesammanträdet i måndags så enades majoritetsgruppen utan problem om ett par nya texter om valfrihet och vikten av utbildning. I min enfald trodde jag att denna ansträngning skulle mottagas positivt från alliansen, men icke då...”

Tillägget hade inte ens kopierats till oss ledamöter och märk väl … JR sa inte ett ord om ”Mönsterarbetsplatser”!

Vi återremitterade ärendet dels för att vi alla ledamöter skulle få det färdiga måldokumentet och dels för att vi skulle få den utlovade genomgången … av skillnaden mellan vårt nuvarande Personalpolitiska program (framtaget i politiskt samförstånd) och ”Mönsterarbetsplatser”…

Vi i alliansen förväntar oss ett färdigskrivet måldokument i handlingarna till nästa kommunfullmäktige och att ha fått kunskap om vad ”Mönsterarbetsplatser” innebär för vår kommun … Nå´n ordning får det lov att vara!

Inga kommentarer: