fredag 15 april 2011

Elevökning är "förändrade förhållanden"!

Den nya organisationsförändringen kommer att beslutas enbart i Barn- och utbildningsnämnden enligt majoriteten, beslutet går den här gången inte vidare till kommunfullmäktige …

I kommunfullmäktigebeslutet den 7 oktober 2009 fanns en beslutsats … ”Ge barn- och utbildningsnämnden mandat att vid förändrade förhållanden själva återställa högre årskurser på respektive skolenhet” … och den handlar om, vilket alla då närvarande vet, elevökning på ytterskolorna. Det är förändrade förhållanden!

”Ta beslutet till kommunfullmäktige så alla får vara med och diskutera!"

Inga kommentarer: