söndag 10 april 2011

Var är du min stig?I dag har jag varit på skogspromenad! Men stigen är under vatten, grenar och kvistar ...

... man behöver inte gå på gym efter en promenad i översvämmad och nyavverkad skog.


I morgon. måndag, ska vi ånyo diskutera de på KF minoritetsåterremmiterade Kommunövergripande målen + att vi kommer att få den tidigare utlovade information om "mönsterarbetsplatser".

Inga kommentarer: