torsdag 14 april 2011

Tänker SVMP på eleverna eller bara på sig själva?

SVMP tar på sig ett stort ansvar för grundskolans elever, eftersom de trots att chefsgruppen anser att det fungerar mycket bra i dag, ändå väljer att organisera om.

Här är förslaget till beslut … som kommer upp på Barn- och utbildningsnämnden på måndag …

1. Ändra organisationen så att samtliga skolor för de yngre eleverna blir F-5 skolor (dvs även Welandersborgs skola i Björnlunda, Kvarnbackaskolan i Stjärnhov och Laxne skola i Laxne) fr o m höstterminens start 2011
2. Låta elever i år 5 från Kvarnbackaskolan och Laxne skola ha två basskolor så att de även är garanterade en plats på Frejaskolan om de så önskar
3. Låta organisationen med år 6 på Frejaskolan kvarstå som idag.
4. Öka elevpengen för år 1-5 på skolor som inte har fler än totalt 50 elever från 39 483 kr per elev till 49 194 kr per elev på kommunala skolor och från 56 642 kr per elev till 67 245 kr per elev på fristående skolor (900 tkr)
5. Utöka Elevhälsans personal med ytterligare en halvtid psykolog samt en heltid specialpedagog (800 tkr)


SVMP lovade i valrörelsen ”att återställa både årskurs 5 och det är bra att de lyssnat på föräldrar och pedagoger så att man låter 6:orna gå kvar i Frejaskolan. Men man kan inte backa helt förstås, så nu har man funnit ett sätt att fördela pengar nästan enbart till Laxne och Stjärnhov. Högre skolpeng till elever som går i skolor med mindre än 50 elever!!!

Men i Chefsgruppen är man enig i sin tanke att den nuvarande organisationen fungerar mycket bra …

1 kommentar:

Kajsa Bergman Fällén sa...

Det går ju att lyssna på andra än cheferna också. T.ex. föräldrarna som är positiva till femmorna i ytterorterna... vilket ni i alliansen vägrade göra.

Jag tycker nog att föräldrarna ska ha inflytande över skolpolitiken i kommunen, inte bara cheferna i kommunen. Eller är det en märklig tanke för den borgerliga alliansen?