tisdag 5 april 2011

Vi klättrar på mattestegen ... !

”De som är bra i matte klarar i stort sett alla studier”, säger Staffan Stenhag. Han har med sin forskning kunnat konstatera att de matematikbegåvade eleverna även har bättre läsförståelse än andra.
Jag läser i Magasin 360, som utges av Skolporten AB, att Staffan Stenhag ”hävdar att räknandet stärker de metakognitiva musklerna, alltså förmågan att reflektera över sitt eget lärande. Man kanske aldrig i livet kommer att använda ekvationer igen, men de gynnar förmågan att fokusera och resonera logiskt.”

Och … Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har alldeles nyss sjösatt en femårig satsning på mattematik, för att höja nivån hos alla elever i hela landet. Sverige ligger på 19:e plats i OECD:s senaste Pisamätning av grundskoleelevers matematikresultat och det är inte acceptabelt.

Med anledning av SKL:s projekt lämnade vi in en interpellation till ordf. i Barn- och utbildningsnämnden för att få veta hur det är i Gnesta. SKL har sammanställt resultat (Öppna jämförelser) och kommer även i fortsättningen att göra årliga nationella lägesavstämningar.

Så vi vill veta:
* Vilken placering har Gnesta kommun i matematik idag, i jämförelse med Sveriges övriga kommuner?
* Vilken placering är målet för oss i Gnesta kommun?
* Hur ska man arbeta för att nå målet?

Kanske blir en del av svaret det vi kunde läsa i SN i morse … att Dansutskolan, en av våra F-5 skolor i Gnesta … fått en halv miljon till matteprojekt.

Jag redovisar när jag fått svar.

Inga kommentarer: