måndag 18 april 2011

Inte OK med särbehandling av Laxne och Stjärnhov!

”SVMP tar på sig ett stort ansvar för grundskolans elever, eftersom de trots att chefsgruppen anser att det fungerar mycket bra i dag, ändå väljer att organisera om.” …

I dag på nämndsammanträdet har vi diskuterat majoritetens organisationsförslag inom grundskolan i Gnesta kommun. Förslaget är orättvist och särbehandlar.

Alliansen biföll organisationsärendet … , men hade tre tilläggsyrkanden:
* att ärendet skulle gå vidare till kommunfullmäktige
* att även Björnlundas elever ska ha två basskolor, så att även de garanteras plats på Frejaskolan om de så önskar
*att den högre elevpengen ska omfatta även Björnlunda-eleverna

SVMP ”ville misstolka tidigare skrivning” och tog beslutet i Barn- och utbildningsnämnden, de ville inte ta ärendet till KF! Alliansen gick oppositionen till mötes 2009 när de ville ha upp ärendet till kommunfullmäktige, men något tillmötesgående handlade det inte om i dag!

Sen var det … det här med Ytterskolorna som i majoritetsförslaget särbehandlas. SVMP säger att de satsar på Ytterskolorna, fast bara på två!
Föräldrarna får välja skola till sina barn, men hur ska de då tänka när de väljer? Mindre skola med högre elevpeng eller större skola med lägre elevpeng?

Som beslutet ser ut nu har skolorna i Laxne och Stjärnhov mer pengar per elev. Björnlunda- eleverna får en elevpeng som är ung. 10 000 kronor lägre per elev. Det är självklart inte acceptabelt.
SVMP röstade ner oss och tog beslutet … Ett beslut som är orättvist mot eleverna i en av kommunens Ytterskolor

Inga kommentarer: