tisdag 28 april 2009

På möte i Stjärnhov!

I går gjordes kommunfullmäktiges årliga besök i Stjärnhov. Inte lika många åhörare som vanligt, men väl en nästan fulltalig revision. Dessa kom med ris och ros, men gav oss ansvarsfrihet. Men det finns en del kvar att arbeta med, man kan se i årsredovisningen att vi inte lyckats med alla mål till hundra procent.

Vi har såklart avstämning av ekonomin varje månad, för att se till att vi håller oss inom ramarna. Men när man sen i KF får den ekonomiska uppföljningen påminns man om den långsamma demokratiska processen, februariuppföljning i KF i slutet av april.

På dagordningen fanns en detaljplan angående byggnation på landsbyggnaden och ärendet om ”Förändrad politisk organisation för Regionförbundet Sörmland”. Det första ett bra beslut i centerpartistisk anda ”att hela kommunen ska leva” och för mej som ordförande i barn- och utbildningsnämnden, angeläget med inflyttning på landsbygden. För vi ska behålla alla våra skolor.

Omorganisationen förstår jag inte. Regionfullmäktige var för stort, man ville ombilda till en direktion. Man minskar antalet ledamöter från 114 till 66, en minskning med 48 ledamöter. Egentligen blir det lika många på mötena som nu, närvaron har varit olika! Nu har vi också valt nya ledamöter och nästa år efter valet, ska vi välja ledamöter till Regionförbundet Sörmland igen.

Den här processen med indirekta val är inget som vi i centerpartiet vill ha. Vi önskar att det var möjligt att välja ledamöter till det regionala styret på valdagen. Tre färger att stoppa i framtida valkuvert, till riksdag, region och till kommunen.

Så fick vi i barn- och utbildningsnämnden också ett medborgarförslag, från Moa som vill att vi inför ”Motionskort till barn i Gnesta kommun”. Ett kort där man antecknat hur mycket man motionerar och sen får ”pris” för väl förrättat värv. Morötter är alltid bra och motion och morötter måste vara en perfekt kombination.

måndag 27 april 2009

Gammalt skräp ...

Vad är egentligen gammalt skräp?... vi diskuterar det ofta här hemma. En definition är att det är så´nt man behöver strax efter att man slängt det! Därför har vi många saker sparade på gården, ända sen 1943.
I förrgår kände jag städivern komma över mej, såg mej om i maskinhallen och undrade över alla gamla däck. Men fick genast veta vad de olika däcken passade till … så jag ägnade mej i stället åt trädgårdsstädning.

Det var bra … i dag blev det punktering på harven, efter en massa år … ett av däcken passade.

För övrigt kan jag berätta att vi i kväll på KF ska avsluta 2008, och i fortsättningen ägna oss åt 2009, 2010 och 2011. Kan även meddela att vi i Alliansen för våra diskussioner om kommande budgetar i kommunhuset. Hm … men det kan också bli som i kväll, att vi har eftermöte i Stjärnhov, om KF slutar inom rimlig tid!

torsdag 23 april 2009

Från Medeltiden till Prioriteringstiden!

Som ansvarig för förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning förundras jag över hur andra tänker. Vi politiker ska fördela en lägre budget 2010, utan att det drabbar. Så är det i hela landet, från Medeltiden när vi fördelade medel till Prioriteringstiden, där vi nu prioriterar.

I morse på radion kunde jag höra om en golfbana och i vår tidning är det en ridklubb, som måste stänga eftersom elevunderlaget krymper. Golfbanan prioriterades i en norrlandskommun medan ridklubben strax utanför vår kommungräns nekadas extra bidrag till ridhuset och därför tillskriver oss politiker i anklagande ton.

Jaa, hur ska vi prioritera! Vi politiker har inga färdiga lösningar, det är kanske ni som har lösningen som alla gillar. Vi är visst påverkningsbara, hör av er! Så att vi alla sen kan sova gott om nätterna.

tisdag 21 april 2009

Tjugo år i väntan på en Cykelväg

Skrev ett särskilt yttrande till senaste kommunstyrelseprotokollet. Ärendet var svar på ett medborgarförslag angående Gång- och cykelväg mellan Björnlunda och Gnesta. Ett tjugo år gammalt Centerkvinnoärende, som kanske inom de närmaste fem åren blir verklighet!

Kanske överdriver jag tiden det tar innan vi kan cykla utan att vara rädda. Vi som bor utmed 57:an har ända sen 1988, då den första skrivelsen till dåvarande Vägförvaltningen i Södermanland skrevs, önskat oss denna cykelväg.

Under dessa tjugo år som förflutit har många skrivelser sänts till Vägverket, där nog ingen missat att vi önskar oss denna gång- och cykelväg. Namnunderskrifter har samlats in, 1997 genomfördes en cykeldemonstration med en rad cyklister i bredd på 57:an, allt för att visa att vi vill cykla, men tycker att trafiken är för tät för att vi ska våga!

Så här skriver Vägverket:
1995 föddes 0-vision, som talar för gång- och cykelbanor.
”Den bygger på en insikt, att det inte är olyckan i sig som är problemet. Problemet är den skada som olyckan förorsakar. När man väl insett detta ser man också att det finns en lösning.”
En gång- och cykelbana är svaret!
Vidare kan man läsa i Vägverkets skrift Noll visionen att ”Nollvisionen är en strategi för framtiden” där ”Alla har ansvaret. Politiker, myndigheter, trafikanter.”

Medborgarförslagen, på kommunstyrelsen, lyfte gång- och cykelvägsfrågan ännu en gång.
Den gång- och cykelväg som nu ser ut att kunna bli verklighet.

Vi håller tummarna!
Alla tummar! De är många!

måndag 20 april 2009

Vi var 360 Centerkvinnor i Borlänge!

Åter i den vanliga selen, nämndsammanträde på eftermiddagen och Alliansens riksdagsmän på Torget framåt kvällen.

Men kvar i kroppen finns den mest upplyftande upplevelsen på länge. 360 centerkvinnor på förbundsstämma i Borlänge, i tre dagar! Det var mäktigt!

Förutom de sedvanliga valen, som finns med på alla stämmor, tog vi ett Jämställdhetsprogram. Ett ämne som verkligen engagerar, hur ska vi få ett samhälle där alla känner att alla behandlas lika och ingen säger som polismannen sa till mej häromdagen ”sätt dej nu i lugn och ro och skriv ner vad som har hänt!” Säger han så även till en karl?, som ringer in om olagligheter?

Med sikte på jämställdhet, Vägen dit och Utgångsläget, är rubrikerna i inledningen.

Första faktarutan: Feminism

En grundläggande definition av feminism är dels en medvetenhet om systematiska skillnader i villkor för kvinnor och män som grupper i samhället, dels en strävan efter förändring mot att kvinnor och män får lika villkor. En feminist anser att vi har ett samhälle där kvinnor är underordnade män och att detta förhållande bör ändras.

Källa: SOU 2005:66 s. 54

Korståget har börjat! Visst kan vi förändra, bara vi hjälps åt!

torsdag 16 april 2009

Var tog Ludde vägen?

Pratade nyss med polisen, angående hundägare som brister i tillsyn. Om att hundar springer lösa, kattungar försvunnit, deras mamma har försvunnit och att Ludde är ihjälbiten.
Visst går det att polisanmäla och hundägaren får tillsägelse av polisen, när det nu inte hjälper vad andra personer säger. Nästa steg är att om hundägaren inte gör som polisen säger, då är det ett brott! … som ger dagsböter, efter att man gjort en noggrann utredning!
Om katten går in på hundägarens tomt och blir ihjälbiten, är det ett brott. ”Men det blir avdrag på skadeståndet, eftersom katten har gått in på grannens tomt”. Jaa, kattägaren har ansvar, måste se efter katten.

På skylten med bild på en hund, står det: Jag är på hugget/ ingång sker på egen risk!
Den nyss uppsatta skylten har bild på två hundar och texten: Här vaktar vi/ ingång sker på egen risk

Men våra katter kan inte läsa!

onsdag 15 april 2009

Det är inte enkelt ...

Presentation av konsekvensanalyserna, besparingar på 17 miljoner 2010 i Gnesta kommun … presenterades internt i dag. I morgon har vi presskonferens …

Vi har kommit en bit på väg, men allt har inte landat. Kanske kan vi spara på hårda saker, fast där har vi redan sparat förut och vi har också hyvlat på alla mjuka verksamheter. Det finns några idéer som vi jobbar vidare på, men inte visar upp ännu.

Vår lilla kommun har inte det sämsta utgångsläget, men det känns ändå. I juni beslutar vi om ramarna … då är vi klara!

torsdag 9 april 2009

Att passa på ...

Var nyss hos tandläkaren.
Och som av en händelse fanns synpunkter på bidrag till glutenalergiker och fördelningen av pengar mellan högskola och grundskola, just när de stoppat min mun full med instrument. ”Man ger en massa pengar till högskolan, men sen när eleverna ska söka till högskolan kommer de inte in, eftersom de inte har tillräckligt höga betyg. Därför är det viktigt att satsa på de små barnen”.
I bästa Glad Påskanda påstod de att det var bäst att passa på, när jag inte kunde få en syl i vädret!
… … jag gör vad jag kan, försvarar min budget, för att få medel så att alla elever i Gnesta kommun ska gå ur grundskolan med godkända betyg!

tisdag 7 april 2009

Satt i min väg att öva på!

Vad betyder uttrycket, för dej?
Handlar det om personer eller kan det vara vad som helst?
Första tanken är de omständliga!
De som ljuger?
Kan det vara de kommunala handlingarna som just nu ligger på mitt köksbord?
Antagande av ny finanspolicy?
Kanske miljonerna från staten?
Eller är det mobiltelefonen, som hänger framför elementet, efter att ha tvättats på ylletvätt?

Det finns mycket att öva sig på!

måndag 6 april 2009

123456 - dagars!

Radio Sörmlandreportern, som fått en pressinbjudan, ringde upp. Undrade om det var ett aprilskämt! svarade att i så fall var jag också lurad. Såklart att det inte ett skämt, Baggium AB har lämnat in en ansökan till Skolverket om att få starta en gymnasieskola i Gnesta.

På barn- och utbildningsnämnden häromåret hade vi träff med elever från år 9. Vi frågade om gymnasium i Gnesta … NEJ! … svarade de enhälligt, de ville ut i världen. Men världen har ändrats … jag ser i tidningen att elever som redan går på Baggium i Södertälje, kan tänka sig att få en del undervisning i Gnesta för att slippa resa varje dag!

Och så var det konsekvensbeskrivningar igen, halva dagen och nästan hela kvällen, diskussioner fram och tillbaka. Mellan passen var Alliansen på lokal och åt, kanske kände de andra matgästerna igen oss, andra undrade säkert över de sex pratsamma gästerna … jag såg att de undrade! Det syns när man smygtittar, eller är det känns det gör?
Sen är det alvar igen. Vi räknar och funderar … hoppas sen såklart att Anders Borg skickar pengar till oss. Nu har vi i alla fall ett förslag.

Torsdag … sista mötet med gänget.
Regionförbundet Sörmland ska ombildas för att få en mindre och effektivare organisation. Det har tidigare funnits 57 ledamöter med 57 ersättare, valda ombud från Sörmlandskommunerna. Men nu blir det mycket bättre … 33 ledamöter med 33 ersättare från Sörmlandskommunerna! Vilken skillnad! Hör ni min skepsis?
Jaa, det är väl ungefär 66 ledamöter som kommit på mötena … kanske kommer jag så småningom att förstå vitsen med ombildningen, så här mitt i mandatperioden!

När får vi direktval till Regionförbundets direktion?

Dagen efter var det ägarmöte i kommunalförbundet … Vårdförbundet Sörmland, vi i direktionen var även inbjudna. Årsberättelse 2008, Budget 2010 med verksamhetsplanen diskuterades. Ägarnas önskemål och vilka möjligheter till utökning och tillkommande verksamheter, diskuterades.

Justerade kommunstyrelsehandlingar och fortsatta diskussioner om konsekvensbeskrivningarna … jaa, jag vaknar ibland mitt i natten och min första tanke är dessa handlingar!

Mediaträning hela lördagen, medan solen sken från en klarblå himmel! Och sen lunch med aktieklubben Spara och Slösa på söndagen. I dag är det måndag och jag har noga läst igenom konsekvensbeskrivningsförslaget 2010, det som ska presenteras 15 april 2009 …

Jag kan inte rabbla handlingarna som ett rinnande vatten, men nästan … hur hanterar ni i era kommuner 2010 års budget?