måndag 20 april 2009

Vi var 360 Centerkvinnor i Borlänge!

Åter i den vanliga selen, nämndsammanträde på eftermiddagen och Alliansens riksdagsmän på Torget framåt kvällen.

Men kvar i kroppen finns den mest upplyftande upplevelsen på länge. 360 centerkvinnor på förbundsstämma i Borlänge, i tre dagar! Det var mäktigt!

Förutom de sedvanliga valen, som finns med på alla stämmor, tog vi ett Jämställdhetsprogram. Ett ämne som verkligen engagerar, hur ska vi få ett samhälle där alla känner att alla behandlas lika och ingen säger som polismannen sa till mej häromdagen ”sätt dej nu i lugn och ro och skriv ner vad som har hänt!” Säger han så även till en karl?, som ringer in om olagligheter?

Med sikte på jämställdhet, Vägen dit och Utgångsläget, är rubrikerna i inledningen.

Första faktarutan: Feminism

En grundläggande definition av feminism är dels en medvetenhet om systematiska skillnader i villkor för kvinnor och män som grupper i samhället, dels en strävan efter förändring mot att kvinnor och män får lika villkor. En feminist anser att vi har ett samhälle där kvinnor är underordnade män och att detta förhållande bör ändras.

Källa: SOU 2005:66 s. 54

Korståget har börjat! Visst kan vi förändra, bara vi hjälps åt!

Inga kommentarer: