torsdag 23 april 2009

Från Medeltiden till Prioriteringstiden!

Som ansvarig för förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning förundras jag över hur andra tänker. Vi politiker ska fördela en lägre budget 2010, utan att det drabbar. Så är det i hela landet, från Medeltiden när vi fördelade medel till Prioriteringstiden, där vi nu prioriterar.

I morse på radion kunde jag höra om en golfbana och i vår tidning är det en ridklubb, som måste stänga eftersom elevunderlaget krymper. Golfbanan prioriterades i en norrlandskommun medan ridklubben strax utanför vår kommungräns nekadas extra bidrag till ridhuset och därför tillskriver oss politiker i anklagande ton.

Jaa, hur ska vi prioritera! Vi politiker har inga färdiga lösningar, det är kanske ni som har lösningen som alla gillar. Vi är visst påverkningsbara, hör av er! Så att vi alla sen kan sova gott om nätterna.

Inga kommentarer: