tisdag 28 april 2009

På möte i Stjärnhov!

I går gjordes kommunfullmäktiges årliga besök i Stjärnhov. Inte lika många åhörare som vanligt, men väl en nästan fulltalig revision. Dessa kom med ris och ros, men gav oss ansvarsfrihet. Men det finns en del kvar att arbeta med, man kan se i årsredovisningen att vi inte lyckats med alla mål till hundra procent.

Vi har såklart avstämning av ekonomin varje månad, för att se till att vi håller oss inom ramarna. Men när man sen i KF får den ekonomiska uppföljningen påminns man om den långsamma demokratiska processen, februariuppföljning i KF i slutet av april.

På dagordningen fanns en detaljplan angående byggnation på landsbyggnaden och ärendet om ”Förändrad politisk organisation för Regionförbundet Sörmland”. Det första ett bra beslut i centerpartistisk anda ”att hela kommunen ska leva” och för mej som ordförande i barn- och utbildningsnämnden, angeläget med inflyttning på landsbygden. För vi ska behålla alla våra skolor.

Omorganisationen förstår jag inte. Regionfullmäktige var för stort, man ville ombilda till en direktion. Man minskar antalet ledamöter från 114 till 66, en minskning med 48 ledamöter. Egentligen blir det lika många på mötena som nu, närvaron har varit olika! Nu har vi också valt nya ledamöter och nästa år efter valet, ska vi välja ledamöter till Regionförbundet Sörmland igen.

Den här processen med indirekta val är inget som vi i centerpartiet vill ha. Vi önskar att det var möjligt att välja ledamöter till det regionala styret på valdagen. Tre färger att stoppa i framtida valkuvert, till riksdag, region och till kommunen.

Så fick vi i barn- och utbildningsnämnden också ett medborgarförslag, från Moa som vill att vi inför ”Motionskort till barn i Gnesta kommun”. Ett kort där man antecknat hur mycket man motionerar och sen får ”pris” för väl förrättat värv. Morötter är alltid bra och motion och morötter måste vara en perfekt kombination.

Inga kommentarer: