lördag 31 mars 2012

Centerpartiets distriktsstämma ... !

·         Startade med Kristina Branteryd, miljöchef på SSAB, som visade på SSAB:s miljöarbete
”Minskade stoftutsläpp i Oxelösund. Under 2010 installerades en ny sughuv som ska minska utsläppen av stoft ifrån koksverket i Oxelösund. Investeringen är en viktig del i satsningen att göra koksverket mer miljöanpassat och beräkningar visar att de årliga stoftutsläppen bör kunna sänkas med ett par hundra ton. Sughuven trimmades in under senhösten.”

·         Vår riksdagsman Roger Tiefensee presenterade:
Roger Tiefensee, miljöpolitisk talesperson för Centerpartiet, presenterar i dag rapporten ”Åtta förslag för att sluta kretsloppet”. I rapporten identifierar Centerpartiet åtta problem och åtta lösningar för att öka insamlingen av matavfall, samt produktion och användning av biogas” … läs vidare HÄR!

Är nu hemma igen från distriktsstämman i Oxelösund. Tjugosju ärenden på dagordningen … några enkla frågor och andra som fodrade omfattande diskussioner! En oförberedd valberedning ställde till! Men till slut valdes, enhälligt, en ny styrelse och en ny valberedning!

torsdag 29 mars 2012

"Bra skolmat helt enkelt!"

SkolmatSverige erbjuder ett kostnadsfritt och kommersiellt obundet verktyg som hjälper skolor och kommuner att utvärdera, utveckla och dokumentera kvaliteten på sina skolmåltider - utifrån ett helhetsperspektiv. Verktyget kan användas på alla grundskolor oavsett organisationsform.”

Hoppas att vi kommer att få se Gnesta kommuns skolor på listan …

Fakta:

·         Skollagen kräver näringsriktiga skolmåltider sedan den 1 juli 2011.

·         SkolmatSverige är gratis och kommersiellt obundet.

·         Verktyget har utvecklats vid Karolinska Institutet i samråd med myndigheter och centrala aktörer inom området. Det har testats i två stora studier hösten 2010 (86 skolor i Stockholms stad) och våren 2011 (191 skolor från hela Sverige).

·         Verktyget ger automatiskt skolan en rapport för att utveckla måltidsverksamheten och som dokumentation gentemot myndigheter, föräldrar och elever.

·         Verktyget ger även skolans elever och personal möjlighet att ge åsikter om skolmaten.

·         SkolmatSverige möjliggör en konkret jämförelse mellan olika skolor och kommuner samt forskning inom området.

·         Skolor äger sina egna resultat och SkolmatSverige redovisar resultat endast på nationell, regional och kommunal nivå.

·         Verktyget kan användas av både tillagnings- och mottagningskök samt på såväl kommunala som fristående skolor.

·         Sveriges Kommuner och Landsting, Karolinska Institutet, Statens Folkhälsoinstitut, Jordbruksverket och Stockholms läns landsting finansierar SkolmatSverige.

Fler Skogskvinnor!

Pressmeddelande
29 mars 2012
Landsbygdsdepartemente


Landsbygdsministern vill se fler kvinnor i skogen
Diskussioner om Skogsriket och kvinnligt företagande står på agendan när
landsbygdsminister Eskil Erlandsson träffar Skogskvinns i Ingelstad fredagen
den 30 mars.

-          Både Skogsriket och skogsnäringen har mycket att vinna på ett mer jämställt
skogsbruk där fler kvinnor väljer att arbeta inom skogsbruket. Initiativ som
Skogskvinns är väldigt viktiga och jag ser fram emot att se resultaten av
deras arbete, säger Eskil Erlandsson.

Landsbygdsministern träffar det nystartade nätverket Skogskvinns på Ingelstads
Naturbruksgymnasium i Ingelstad fredagen den 30 mars. Eskil Erlandssons kommer
tala om visionen Skogsriket och om utmaningarna i att skapa ett mer jämställt
skogsbruk.

Hållbar jämställdhet

”Sedan 2010 ingår Gnesta kommun i Sveriges Kommuner och Landstings program för Hållbar jämställdhet.

Projektets tre mål:
·        Jämställdhetsintegrerat styr- och ledningssystem, jämställda politiska beslut och jämställda verksamheter i praktiken syftar till att införa ett tydligt jämställdhetsperspektiv i hela organisationen.
·        Det övergripande syftet är att uppnå jämställd medborgarservice.”

Seminariet i måndags eftermiddag visade på att det inte alltid är jämställt i vårt samhälle. Vi, politiker och tjänstemän, fick nya glasögon och kommer nu att syna allt! Jag kommer aldrig att förespråka kvotering, men kommer att syna med mina nya ögon.
I går dök en ”förteckning” med namn upp i min mailbox … 2/20! Hm ...

onsdag 28 mars 2012

Att vara noggrann med orden ...!

Har fått frågan om åk 6 ska tillbaka på Welandersborgs skola i Björnlunda!  Det gäller att vara noggrann med orden …
Rapport från barn- och utbildningsnämnden
På barn- och utbildningsnämnden den 19 mars 2012 beslutades om:
• Medborgarförslag — Welandersborgs skola, åk 6 tillbaka.
• Uppdrag att utreda möjligheterna att flytta paviljong från Dansutskolan till Frejaskolan.
Nästa sammanträde i barn- och utbildningsnämnden är den 16 april 2012.

Är det på riktigt, eller ....?


 Två, rubriker: ” ...  Lottning kan vara ett bättre urvalsinstrument till skolan” och ”Kötid är segregerande
Som skolpolitiker stutsar jag direkt, klickar fram artikeln och börjar läsa … ”Föråldrad skollag”!? Men den är ju från förra året, den nya Skollagen! Vad är nu detta … Jo, ett 8-punktsprogram från socialdemokraternas utbildningspolitiska talesman.

”I dag är utvecklingen bruten till förmån för en skola som snarare cementerar än bryter sociala mönster.” Ja, jag förstår vad han menar, men varför ordvalet …
S presenterar ett åttapunktsprogram för en jämlik skola … Här kan ni läsa alla punkterna … jag tar bara upp punkt 3.

”Blandade elevgrupper
Om det i en klass saknas elever som motiveras av sin familj att satsa hårt på studier så kommer det att påverka studieklimatet i klassen till det sämre. Därför behövs insatser för att skapa blandade skolor och elevgrupper.”
… sen följer tre förslag som jag förkortar här, men ni kan läsa i sin helhet på länken.

·        ” … ska skolans huvudmän i skollagen få i uppdrag att se till att barn- och elevgrupperna i förskolan och skolan är socialt och etniskt heterogena.”
·        ”Vid ansökan om att etablera en ny skola ska elevgruppens sammansättning vägas in och nyetableringar som leder till ökad segregation ska inte ges tillstånd av Skolinspektionen att starta.”
·        ” … … Vi vill se över om lottning till grundskolor med fler sökande elever än platser skulle vara ett bättre urvalsinstrument, jämte syskonförtur och närhetsprincip”

Ska lärarna flytta om i alla klasser så att de blir socialt och etniskt heterogena? Så måste en ny skola först ha elever innan de får tillstånd av Skolinspektionen att starta och sen ska eleverna ”ta en lott” och se vilken utbildning de ska få.

Fyra (4) dagar för tidigt!

 Många har bloggat, här en kommentar ...

Dagens ordspråk som jag tillägnar Ibrahim Baylan och hans väldigt socialt och etniskt heterogena(?) parti där lottning förmodligen redan förekommer när det gäller högre poster, blir ..

... NÄR MAN GÖR NÅGOT DUMT

ÄR DET OFTAST I DET ÄDLASTE SYFTE!!

tisdag 27 mars 2012

En Gnestaröst i etern ...

Kvaliteten på undervisningen i grundskolan, får eleverna ”rätt” betyg … HÄR ett inlägg i debatten

Lyssna på Länken
Betygsinflation reportage …

måndag 26 mars 2012

Så tar vi om på nästa möte ...?

Hemkommen från kommunfullmäktige, ett möte som alla antog skulle vara kort, blev lite rörligt … och avslutades med tårta!
Vi startade med Elever från Frejaskolan, TACK!!!nu har vi fått underlag till beslutet om ”hur vi ska ställa oss till kommunens avloppsfråga”!
Hurrade för vår kommunchef på födelsedagen, i efterväg … för att sen gå in på en kort dagordningen:

·        Kommunens årsredovisning skulle ha varit med, men återremitterades av majoriteten redan på kommunstyrelsen och blir en månad fördröjd!

·        ”Nya bestämmelser för arvoden”, godkändes på kommunstyrelsen … men återremitterades nu i kommunfullmäktige och blir en månad fördröjd!

·        Sen skulle vi välja ersättare i Pensionärsrådet och Handikapprådet … hopskrivna i ett ärende, så att vi omöjligt kunde besluta om Handikapprådet, det valet blir en månad fördröjt!

·        ”Välja tre ledamöter från majoriteten och två ledamöter från oppositionen att ingå i den politiska referensgruppen för projekt Hållbar Jämställdhet Gnesta”. Majoriteten återremitterade ärendet, så tillsättandet av gruppen blir en månad försenad! Vi får se om gruppen blir mer jämställd, än dagens förslag var J

·        Varför ... är det så här? Återremiss verkar vara mer regel än undantag, som om man inte riktigt vet hur man gör.
De handlingar som sänds ut, som ordförande ansvarar för … ska vara genomlästa och överenskomna inom majoriteten. Visst kan det komma fram omständigheter under ett möte som gör att man känner att man måste begära återremiss, men inte i den här omfattningen som vi upplevt på senaste tiden. Och varför de ”nya bestämmelserna för arvoden”, de som godkändes av majoriteten på kommunstyrelsen, inte godkändes i dag ...

Visst var det väl så att man skulle få bättre genomarbetade beslutsunderlag i den nuvarande majoriteten när man fick fler avlönade politiker, till en extra kostnad på över en miljon!?
Så sa man i alla fall …!

VÅRA TRE KVINNLIGA PARTILEDARE!

Centerpartiets tre kvinnliga partiledare på samma scen … det hände i torsdagskväll och SVT Forum sände.

HÄR kan du se mötet … Karin Söder, Maud Olofsson och AnnieLööf

Åter dax ...

Ser ni också rovfågeln ...? Härlig skogspromenad. kokade lingonsylt ... men åt jordgubbar och blåbär till våfflorna.

I dag åter skäl för arvodet ...

lördag 24 mars 2012

fredag 23 mars 2012

Nu doftar det härligt ...!


Nu blommar Violerna vid väggen och sprider en underbar doft!

onsdag 21 mars 2012

Vilken dag ...!

Ja, i går kom domen från Förvaltningsrätten … hjärnan grunnade på det i natt, inte direkt på gårdagens beslut … utan känslan från den 7 oktober 2009 kom till mej. För alltid en mycket speciell dag, vår beslutsdag … ock!.

Genomläsning av kommunfullmäktigehandlingarna med arvodesregler och ett nytt reglemente för pensionärsrådet.
Jaha … kommer soffan i morgon, men den skulle ju komma på fredag! Så plats måste nu fixas, bort med soffa, fåtöljer och elorgeln som finns kvar sen flickorna bodde hemma. Torka golv och möblera om … nu doftar det Fenom, bordet är flyttat och väggprydnader hänger ”fel”! Fixas i morgon när soffan finns på plats!
Sen har jag samtidigt haft med mej datorn ”hela dagen” … start 9.00 … beslutet kom först efter 16.00 … Datalagringsdirektivet!!!
Och semlor förstås, vi missade i går så vi tog några till kaffet i dag.Kan också meddela att tomatplantorna ser bra ut …

tisdag 20 mars 2012

FÖRVALTNINGENSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten finner att nämnden överskred sin befogenhet genom att fatta det överklagade beslutet.
Beslutet ska därför upphävas med stöd av 10 kap. 8 § 3 KL.


Den nuvarande majoriteten i Barn- och utbildningsnämnden i Gnesta kommun beslutade den 18 april 2011:

1. ändra organisationen så att samtliga skolor för de yngre eleverna
blir F-5 skolor (dvs. även Welandersborgs skola i Björnlunda,
Kvarnbackaskolan i Stjärnhov och Laxne skola i Laxne) fr.o.m.
höstterminens start 2011,

2. låta elever i årskurs 5 från Kvarnbackaskolan och Laxne skola ha
två basskolor så att de även är garanterade en plats på Frejaskolan
om de så önskar,

3. låta organisationen med årskurs 6 på Frejaskolan kvarstå, och

4. öka elevpengen för årskurs 1-5 på skolor som inte har fler än totalt
50 elever från 39 483 kr till 49 194 kr per elev på kommunala skolor
och från 56 642 kr till 67 245 kr per elev på fristående skolor.
Alliansenreserverade sig mot beslutet och överklagade ...

Vi ansåg, ja anser fortfarande att om man nu ska ändra ett beslut taget av Kommunfullmäktige … kan detta endast ske genom ett nytt beslut i Kommunfullmäktige.
Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och upphäver beslutet den 18
april 2011, BoU § 14, punkterna 1-4, om organisation av grundskolan i
Gnesta kommun.

Nu får man göra om och göra rätt!

Läs även Alliansesn blogg ...

Rapport från "Rundtur i verkligheten" ...

Nästan hela nämnden, ett par tre stycken hade inte möjlighet, gav sig i går morse iväg med buss mot Stjärnhov. Besök på Kvarnbackaskolan. Där byggs om och målas … inte allt var färdigt, men vad fint det blir!

Förskolan Korallen ska flytta in i skolan … då passar man samtidigt på och bygger om och fräschar upp. Ljusa fina klassrum, borta är nu den murriga färgen som var modern en gång! Fast … i ett av klassrummen ”väsnades fläkten” … ska kollas!  
Nästa stopp Björnlunda. Först Ängens förskola … jag är sååå nöjd, den är vår senast byggda med ljusa ändamålsenliga lokaler. Den är tätt förknippad med mitt tillträde som ordförande i BoU. Sattes stopp för utbyggnad av Äppelbo och satsade på att bygga nytt direkt! Oj, vad många hårda ord jag fick kastade på mej … men när jag i dag besöker Ängen är jag glad över att vi trots allt byggde den, ”mitt i kommunen”.
Welandersborgs skola, ja så står det skrivet på gaveln! Tyvärr har bokstäverna ännu inte fått mera färg ”så de syns”. Visst är det konstigt att den reparationen aldrig hamnar överst på listan! Redan på min ordförandetid diskuterades frågan …
Laxne nästa! Gläntans förskola och Laxne skola, sammanbyggda ligger de vackert i skogskanten. Invigdes 2004, tänk att det blev av med en ny skola i Laxne, efter en ”planeringstid på 15 år”! Nytt och fint … där bjöds vi på härlig lunch av Christina!
Två förskolor avslutade dagens rundåkning. Sjöstugan byggd 2004 och Solrosen byggd 1974, Gnesta kommuns första förskola. Kan naturligtvis inte jämföras … alla kommunens förskolor är barn av sin tid, byggda efter alla konstens regler som fanns just det året.
Förbättringar görs på Solrosen, för att bättre anpassa lokalerna till 2012!
Barn- och utbildningsnämnd … avslutade dagen. Ekonomiska uppföljningen, svårt att få den bra när tryckfelsnisse varit med och skrivit underlaget! Tyvärr finns felet med i ett tidigare beslut, vet inte om de tänker ombesluta.
Ett brev från Skolstyrelsen på Welandersborgs skola blev ett Medborgarförslag!? Ordförande m.fl. har redan svarat, här kom nu samma svar en gång till. Ärendet går vidare till KS och KF!
Ett utredningsuppdrag var nästa punkt. Förvaltningen vill flytta ”Gula paviljongen” från Dansutskolan och docka med förskolan Vattentornet … på hörnet av Frejaskolans skolgård …
Sa på mötet att man borde hitta en annan plats för de båda paviljongerna … det blir helt enkelt för trångt …! Frejaskolan får minskad skolgård, mer biltrafik runt skolan där redan trafiksituationen är förskräcklig, parkering till den nuvarande förskolan saknas … hur ska man då kunna ha dubbelt så många förskolebarn, utan parkering!? Och hur mycket kan Frejaskolan släppa av sin gård och räcker det då till förskolan och till en parkering? Återkommer när utredningen är klar …
På övriga frågor undrade jag:
Extraresurserna till ”små skolor” kostade enligt årsredovisningen 1 milj. Förra året, blir kostnaden då 2 miljoner i år med helårseffekt?
Var jobbar alla som nyanställts under 2011?
Lyfte även frågor om Tillbud, KOMET och vilka gymnasieval har eleverna gjort? Fick svar om Tillbud, övriga frågor kommer svar på …

Ja  ”Utan spaning, ingen aning!” ... 21 maj spanar vi i Gnesta tätort.


Gnesta kommun bäst i Sörmland på friluftsliv ...!

Årligen rankas Sveriges kommuner om arbetet med friluftsliv. Via en enkät från Naturvårdsverket tas pulsen på kommunernas friluftsengagemang och bästa kommun får äran att bli Sveriges Friluftskommun.
I år får vi gratulera Örebro kommun som fick denna fina utmärkelse.


I årets undersökning var deltagandet stort och hela 254 av landets 290 kommuner svarade. I denna hårda konkurrens slutade
Gnesta på en hedrande plats 47 och placerar sig därmed främst i Sörmlands län.

Aprilsnö ger fåragö ...

….sa man i den gamla bondepraktikan

I Sverige kallades april förr för gräsmånad eller grödemånad.
 Aprilsnö ger fåragö, snöar det i april blir det gott om mat för fåren (boskapen).

I den gamla Bondepraktikan kan man också läsa …
Aprilsnö är så gott som fåragö. På en våt april följer en torr juni.

Om tordyveln i den första vårtiden har löss framme under hakan, då är denna tid den bästa att bruka jorden.
Ligger grodrommen om våren i djupt vatten, följer en torr och varm sommar, men ligger den vid stranden eller annars på grunt vatten, är en våt sommar att förvänta.
Bra att googla ibland, jaha vad det så det var med ”Aprilsnö ger fåragö”. Visste ni att det var just så?  Och håll nu koll på Tordyveln och grodrommen!

måndag 19 mars 2012

fredag 16 mars 2012

Grattis Katrineholm ...!


Ni kan inte bara vara ute och spana ...

När nu den nuvarande majoriteten, på sidan 12 i Södermanlands Nyheter, slår sig för bröstet och säger sig vara så aktiva i sin politiska gärning, vore det klädsamt om vi fick veta vilka stordåd man anser sig ha utfört eftersom det finns en politiker som i tidningen har mage att insinuera att vi i Alliansen inte skötte vårt jobb!
Fast jag har förstått att man har mycket att göra, så mycket att man inte har tid att se till att handlingarna till Barn- och utbildningsnämnden är ok. Inte heller kommunens Årsredovisning hann man läsa igenom i tid, utan lät den först bli offentlig och sen tog tillbaka hela dokumentet på 80 sidor för att göra om.
Till förra Barn- och utbildningsnämnden skrev vi i alliansgruppen ett Särskilt yttrande, för att påpeka att vi inte är nöjda med att handlingarna hela tiden kompletterades. Vi vägrade ”tiga och samtycka” till förfaringssättet … på nämndmötet fanns dessutom flera olika dagordningar!
Tyckte att vi tog i med Yttrandet och antog att nämndhandlingarna skulle vara rätt till Barn- och utbildningsnämnden på måndag.
Men icke …! Det har väl inte funnits tid!?

"Rondeller är mitt liv ..."

Ja, jag har tagit kort på åtskilliga rondeller, fast flest innan våra rondeller i Gnesta planterades. Det fanns många förslag, men också regler för hur en ”rondell på allmän väg får se ut”. Stenar på rondellen får t.ex. inte vara högre än att ”det går att köra bil över”. Det går, det är utprovat …

I oktober 2000 byggdes och planterades våra två rondeller på 57:an. Det finns renoveringsbehov …!
På Östnytt i går kväll fick vi se den fulaste rondellkonsten i området, man har haft en omröstning. Tyck och smak kan ju alltid diskuteras, men visst finns det skillnader.
Här är de fulaste:
1. Rosvallarondellen i Nyköping (961 röster)
2. Stången i Eskilstuna (845)
3. Potatisen i Ödeshög (844)
4. Pyramiden i Norrköping (834)
5. Stegen i Visby (804)I kväll visar östnytt vilken ort som har den snyggaste rondellkonsten.

Den här gillar jag ...

onsdag 14 mars 2012

"Tidiga insatser / sociala investeringar"

Förra mandatperioden, under min ordförandetid, var jag och vice ordförande på ett seminarium och fick till oss ett nytt begrepp … ”Sociala investeringar”. Nationalekonom Ingvar Nilsson var så övertygande att vi tog för givet att ”det skulle vi införa i Gnesta” enkelt! Alla skulle tycka att det var bra direkt!

Vi träffade ekonomichefen på pendeltåget, på hemvägen så jag frågade … hon var lite undrande … tyckte inte att det var lika självklart som jag tycker.
Kanske är det på gång nu ...?
Jag vet, trots att jag inte fick följa med!!! att den nuvarande majoriteten i december var och lyssnade till Ingvar Nilsson, så hur blir det? … tyvärr har vi inte fått någon information på nämnden. Här nedan kan ni läsa vad det handlar om ... finns även en länk till SKL.
Tidiga insatser/sociala investeringar

Barnen är vår framtid. Att de har möjlighet att växa, lära, utvecklas och må bra är samhällets viktigaste uppgift.
I Sverige kostar varje barn samhället ca 3,5 miljoner kronor från att de föds till att de går ut gymnasiet.
Frågan är om dessa pengar används på bästa sätt och om barn med särskilda behov får rätt insatser så att den investering som görs förvaltas. Temat Sociala investeringar syftar till att arbeta med den här frågeställningen.

Begreppet sociala investeringar handlar om att:
·         Samhällets insatser för barn och unga bör ses som en investering och inte bara betraktas som en kostnad och en utgiftspost.
·         Samhällets insatser för barn och unga är investeringar med långsiktiga effekter för både individ och samhälle
·         En god investering innebär rätt insats på rätt nivå vid rätt tidpunk
·         Ett investeringstänkande i ekonomiska termer hos berörda verksamheter inom kommuner, landsting och stat ger incitament till långsiktighet och tidiga insatser.
·         Ett investeringstänkande kräver och stimulerar god utvärdering av metoder och en aktiv styrning och ledning.
·         Ett investeringstänkande tydliggör behovet av synkronisering mellan aktörer då kostnader och vinster fördelas olika mellan och inom dessa aktörer.

Sidan publicerad 24 jan 2012.


tisdag 13 mars 2012

Vad är väl en middag på slottet ...!

Just inkommen från buskklippning och ska fixa något att äta. Det blir något enkelt, kanske ett par mackor ... köpte goda limpan på Björnlunda Bykrog i går kväll.
För vad är väl en "middag på slottet" mot ett par mackor ... :-(

PS Jag har haft julgransplundring också, utan godispåse!

Gott hopp ... och slöseri med tid!

Det finns alltid något att förbättra, något att ordna till och om man hjälps åt kan man tillsammans ordna en hel del. Känner att det finns hopp, man vill hjälpa till och dra sitt strå till stacken, för att få en trevlig och inbjudande närmiljö i våra ytterorter.

I går var jag, som sagt, i Björnlunda och förra veckan på Framtidsmöte i Stjärnhov. Laxne kan jag inte uttala mej om, eftersom jag inte var med. Stjärnhovs Byalag har kommit en bra bit på väg, med strandpromenad och bad.
I Björnlunda är det trist på badsidan … men de hittar säkert något annat ”samlande projekt” för sin ort.
Skrev ju i går att vi hade lååång diskussion angående referensgruppen till extramiljonen. Om att föreningar ska vara med och bedöma vilka föreningar som ska få del av pengarna!?
Men … ingen diskussion alls blev det om årsredovisningen. Först ajournerades kommunstyrelsemötet fyra (4) minuter, som blev en dryg halvtimme. Sen fick vi veta att man skulle förtydliga, för att sen återkomma till KS med årsredovisningen! Men inte vad som ansågs vara otydligt.
Det borde inte vara möjligt … för en styrande majoritet … att återkalla en årsredovisning, under pågående möte för att förtydliga den. För att sen ta beslutet nästa kommunstyrelsesammanträde den 23 april.
Förstår man vad man ställer till … för alla, inte minst för sig själva!? Nu kommer det att finnas två versioner! En med Tingshuset på, och en med någon annan byggnad. Eller hur har man tänkt särskilja utgåvorna? Och vilket slöseri med tid … nu får vi alla läsa hela årsredovisningen en gång till!!!
Eller tänker man märka alla ändrade ord? Gröna bokstäver? ... Kanske!

måndag 12 mars 2012

Mot Björnlunda ...

Alliansdiskussioner på förmiddagen, kommunstyrelse hela eftermiddagen ... mycket diskuterande, funderingar och frågetecken som rätades ut.

Kriterierna som föreningarna ska leva upp till för att få del av den nuvarande majoritetens extra satsning. Hur den kommande referensgruppen kommer att se ut, får vi se! Föreningsrepresentanter, politiker och tjänstemän ska ingå.

Nu ska jag strax åka på Framtidsmöte i Björnlunda ...

söndag 11 mars 2012

Dags att ta ner ljusslingan?Ljusslingan på flaggstången och granen med röda kulor i, står fortfarande och lyser där ute på gräsmattan. Fint i mörkret, men lite malplacerade i vårsolen ...

lördag 10 mars 2012

Intensivt på måndag ...

… då har vi kommunstyrelse.
Femmilen på datorn, samtidigt läsning av kommunens årsredovisning och kommunstyrelsehandlingar till på måndag. Har hittat en del att fråga om, ett yrkande och har också funderingar över hur man har tänkt, på ett ställe ”vem som ska besluta”!
Och hur ska det här hanteras J ”Ordförandens arvoden och ersättningar prövas av vice ordförande (från oppositionen)” … Hm, undrar hur den prövningen ska utföras?
Ett par hundra sidors läsning, kanske inte lika spännande som en deckare … men med en del målande beskrivningar av året som gått … tycker faktiskt att det är intressant läsning. Har läst igenom, men med ”flytläsning” emellanåt. Jag har ju varit med i Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige hela året … en del har fastnat tidigare.

Jag gillar Gnesta kommuns ”Långsiktiga mål”:
·        En ökande befolkning. Kommunen ska ha 12 000 invånare 2020
·        En trygg och hållbar livsmiljö
·        Kunskapstillväxt (bland annat utbildning)

Vår senaste motion, vägen till Högskolan, ligger helt rätt!

torsdag 8 mars 2012

8:e mars 2012 ...!

Vi måste höja våra röster

Det är ingen speciell artist utan ett kollektiv som spelade in skivan, Sånger om kvinnor (MNW 23P), 1971. Marie Selander, Susanne Osten, Lottie Ejebrant medverkade bland annat. Däremot är det mest män som spelar, i stort sett är det gubbarna från Blå Tåget. Även låten skrevs av män, Gunnar Edaner och Leif Nylén.
En klassiker en sån här dag ... lyssna!

onsdag 7 mars 2012

Sen sist ...


 Solen skiner, det är fortfarande fruset … men ändå mycket som går att göra i trädgården. Allt ris från granarna och torra växter ska bort, tre små snödroppar syns i riset … Kretsmöte i Centerpartiet med mycket Vattentornsdiskussioner och genomgång av kommunstyrelseärenden.

Presidiemöte inför Barn- och utbildningsnämnden den 19 mars. Endast några få ärenden på agendan, men vi kommer att fylla dagen med besök på ett flertal förskolor och ett par skolor. Lunchen är planerad i Laxne skola.

Det var det där med spaning, som är så viktigt. Man måste som ledamot veta var alla skolor och förskolor ligger, och hur de ser ut! Hur ska man annars kunna ta beslut? Så nu ska vi på spaning, för att få en aning!

 Med solig hälsning från Hallebro!

tisdag 6 mars 2012

Självklart ska tjejen ha en bil!


Nio mil - men ingen bil.

Vibeke Skofterud krossade damrekordet på Vasaloppet - men blev blåst på bilpremien som Jörgen Brink fick för sitt rekordlopp.

Nu har hon fått en inrådan av arrangören inför nästa år, enligt norska Dagbladet:

– Kör loppet två gånger (och slå rekord) så får du bilen

HÄR …


Skofterud: ”Det är helt vansinnigt”

Jörgen Brink belönades med en bil för sin rekordtid i Vasaloppet. Damsegraren Vibeke Skofterud, som krossade det tidigare damrekordet, fick nöja sig med blommor.
Men i dag fick Skofterud ett glädjebesked – hon får två bilar.
– Jag fick beskedet alldeles nyss per telefon. Det är helt vansinnigt, säger Skofterud till VG Nett.
Här ...

måndag 5 mars 2012

Framtidskväll ...

Jag säger bara Stjärnhovs Byalag … här kommer dom! Med massor av idéer, beviljade Leaderpengar och med ärmarna uppkavlade!

Sarah, Ingrid och jag kände tydligt energin i luften …!

Jag var där klockan 9.00 ...

Bokat i kommunhuset är det, för att politiker och tjänstemän i kommunen TILLSAMMANS ska delta på Webbseminariet. Ja, så tänkte jag i alla fall när jag på presidiet i Barn- och utbildningsnämnden tog upp det kommande webbseminariet.

Det finns tid avsatt när man ska kunna ställa frågor till de som medverkar, då är det ju bra om man är några stycken som resonerar och tillsammans skickar frågor till SKL.
Ja, webbseminarium sparar tid, pengar och miljö … så jag tycker att det är strålande att den här möjligheten finns.
Det började 9.00 … Jag var där, datorn var fixad så bilden var tydlig på duken, MEN ingen mer kom!!! Var kvar trekvart, åkte sen hem, satte mej på kökssoffan och loggade in på SKL.

Rubrik som påminner ...

Femgreps för dieselstöld …

Inte en ovanlig rubrik, många har blivit drabbade på olika sätt. Tomt i tanken på maskiner, men även gårdstankar har drabbats.

Varje gång jag läser rubriker om dieselstölder, känner jag känslan … när vi för många år sen blev drabbade och ingen trodde oss!

söndag 4 mars 2012

Webbseminarium ...

Webbseminarium 5 mars om att främja bättre stöd till barn och unga
Vi får tillfälle att se vad SKL gör för att stödja kommuners, landstings och regioners arbete med barn och unga inom socialtjänst, förskola, skola och hälso- och sjukvård.

Vi kommer även att ha möjlighet att ställa frågor ...

lördag 3 mars 2012

"Utan spaning, ingen aning"

Om den politiska majoriteten i Gnesta tror att studiebesök på en högskola och besök från närliggande högskolor är att ”sätta för stor press på ungdomarna”, har vi ett problem i kommunen.

-         ”Människor är olika, vi måste ha folk som kan göra andra saker än att vara professorer. Vi behöver rörmokare också.” … säger ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i SN.

Motion handlar om att se möjligheter
 och
få inblick i högskolevardagen!

Därför föreslog vi från Centerpartiet:
1.     De studenter som gör praktik i kommunen besöker klasser på mellanstadiet.
2.     Representanter från Mälardalens Högskola och Södertörns Högskola inbjuds till grundskolan för att prata om/för utbildningsmöjligheter på skolorna.
3.     Låt även hela grundskoleklasser åka till Högskolorna för att på plats se och få information om framtida utbildningsmöjligheter.
Majoriteten sa ja till mina tankar, men inte till mina förslag!

Här är ett par länkar till tidigare, nu högaktuella bloggar:

fredag 2 mars 2012

Så mycket kultur det finns, som många inte vet ...!

Var på Föreningsråd för Kulturföreningar i går, för första gången. Representerade Föreningen Gnesta Vattentorn. Ett tjugotal föreningsentusiaster presenterade sina föreningar, vilken kreativitet.
Vet kommuninvånarna? Om inte, hur får vi veta? Läsa Evenemangskalendern!


Men … alla föreningar! Vi måste bli bättre på att sända in uppgifter till kommunens hemsida!

Det var lite tunt under rubriken Kulturföreningar!!!

torsdag 1 mars 2012

Hurra ...! för kommuninvånarna i Gnesta

Enligt färsk statistik för 2011 från Förpacknings- och tidningsinsamlingen lämnar de boende i Gnesta kommunen i genomsnitt 114,77 kg per invånare till återvinning, fördelat på tidningar och förpackningar av glas, plast, metall och papper.

Länssnittet för Södermanland … ca 87 kg per invånare.
Rikssnittet … på 78,8 kg per invånare.