fredag 16 mars 2012

Ni kan inte bara vara ute och spana ...

När nu den nuvarande majoriteten, på sidan 12 i Södermanlands Nyheter, slår sig för bröstet och säger sig vara så aktiva i sin politiska gärning, vore det klädsamt om vi fick veta vilka stordåd man anser sig ha utfört eftersom det finns en politiker som i tidningen har mage att insinuera att vi i Alliansen inte skötte vårt jobb!
Fast jag har förstått att man har mycket att göra, så mycket att man inte har tid att se till att handlingarna till Barn- och utbildningsnämnden är ok. Inte heller kommunens Årsredovisning hann man läsa igenom i tid, utan lät den först bli offentlig och sen tog tillbaka hela dokumentet på 80 sidor för att göra om.
Till förra Barn- och utbildningsnämnden skrev vi i alliansgruppen ett Särskilt yttrande, för att påpeka att vi inte är nöjda med att handlingarna hela tiden kompletterades. Vi vägrade ”tiga och samtycka” till förfaringssättet … på nämndmötet fanns dessutom flera olika dagordningar!
Tyckte att vi tog i med Yttrandet och antog att nämndhandlingarna skulle vara rätt till Barn- och utbildningsnämnden på måndag.
Men icke …! Det har väl inte funnits tid!?

Inga kommentarer: